105. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Silah Çıkmış Sorular

admin
Şubat 7, 2024
112 views

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında

A) Tetik
B) Tetik manivelası
C) Rayyür
D) Horoz
E) İğne ve yayı

2. Tetik ile horozun arasındaki irtibatı sağlayan parçaya ne ad verilir?

A) Yerine getiren yay
B) Çıkarıcı
C) Şarjör yuvası
D) Şarjör kilitleme mandalı
E) Tetik manivelası

3. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların sınıflarından

A) Yakıcı
B) Ezici
C) Zehirleyici
D) Bayıltıcı
E) Göz yaşartıcı

4. MP-5 makineli tabanca da atış anında elimizin yanmasını önleyen parça hangisidir?

A) Kabza
B) Kovan atma boşluğu
C) Şarjör
D) El kundağı
E) Alev gizleyen

5. Tabancalarda ateşleme ilk olarak aşağıdaki parçalardan hangisiyle başlar?

A) Horoz
B) Tetik
C) Emniyet mandalı
D) Yerine getiren yay ve mili
E) Ateşleme iğnesi

6. İsabetli vuruş için aşağıdakilerden hangisi öncelikli temel unsur

A) Nefes kontrolü
B) Duruş
C) Kabza kavrama
D) Sivri uçlu fişek
E) Tetik ezme

7. Aşağıdakilerden hangisi namluda bulunan yiv ve setlerin görevleri arasında

A) Çekirdeğin havayı burgu gibi delerek gitmesi
B) Kovanın atılması
C) Atış menzilinin uzaması
D) Delme gücünün artması
E) Çekirdeğin menzil içindeki hedefe uç kısmı ile temas etmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenememesinin nedenlerinden biri

A) Tetik mekanizması arızalı olabilir
B) Tırnak arızalı olabilir
C) Fişek arızalı veya rutubetli olabilir
D) Silahın iğnesi kırık olabilir
E) Silahta bulunan emniyet kapalı olabilir

9. Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çekirdek
B) Kapsül
C) Kovan
D) Barut
E) Kovan dip tablası

10. Fişekler aşağıdaki hangi bölümlerden oluşur?

A) Kovan-Kapsül-Çekirdek
B) Saçma- Kovan dip tablası-Kovan
C) Çekirdek-Barut-Kovan-Kapsül
D) Gömlek-Alev kanalı-Kapsül
E) Çekirdek-Barut-Kovan

11. Atışa hazır fişeğin beklemiş olduğu, aynı zamanda iğnenin kapsüle çarparak ateşlemenin meydana geldiği yere ne ad verilir?

A) Fişek yatağı
B) Rampa
C) Dirsekli kurs
D) Rayyür
E) Hatve

12. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcıda bulunması gereken özelliklerden

A) Silahını güvenli kullanır
B) Hedefi vurur
C) Silah bakımını yapar
D) Silahını kanunlara uygun kullanır
E) Başparmağı kabzaya baskı yapmalıdır

3. Doğru nişan tekniğinde aşağıdakilerden hangisi paralel hatayı tanımlar?

A) Arpacığın gez içine düzgün yerleştirilememesi
B) Göz gez ve arpacığın hedefe doğru yerleştirilememesi
C) Doğru tetik düşürülememesi
D) Doğru tetik ezme işleminin yapılamaması
E) Kabzanın doğru kavranamaması

14. Özel güvenlik görevlisi Taner’e verilen görev silahının fişek rampası kırık ise atış esnasında nasıl bir durumla karşılaşır?

A) Şarjörden fişek yatağına fişek sürülemez
B) Emniyet mandalı hareket etmez
C) Şarjöre fişek doldurulamaz
D) Boş kovan dışarı atılamaz
E) Sürgü geride kalır

15. Yarı otomatik tabancada şarjör yuvası nerede bulunur?

A) Sürgüde (Kapak takımında)
B) Namluda
C) Çerçevede (Gövdede)
D) Şarjör tüpünde
E) Şarjör gövdesinde

16. Ateşli silahların namlusu içerisinde bulunan çıkıntılara ne ad verilir?

A) Hatve
B) Rayyür
C) Set
D) Gerdel
E) Yiv

17. Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancanın gövde (çerçeve) kısmında ?

A) Tırnak
B) Şarjör yuvası
C) Tetik
D) Çıkarıcı
E) Kızak

18. MP5 makinalı tabancalarda mesafe ayarı yapılan parça ile emniyet sisteminde yazılı harfler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Arpacık-ETS
B) El kundağı-EST
C) Kurma kolu-STE
D) Döner gez-ETS
E) Gez-TSE

19. Aşağıdaki şıklardan hangisi tabanca fişeğinin bölümlerinden

A) Kovan
B) Kapsül
C) Çekirdek
D) İğne
E) Barut

20. Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda ana emniyet sistemlerinden birisidir?

A) İkaz pim emniyeti
B) Horoz emniyeti
C) Kabza emniyeti
D) İğne emniyeti sistemi
E) Tetik emniyeti

21. Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında ? 

A) Gerdel
B) Emniyet ve ateş ayar mandalı
C) Şarjör yayı
D) Şarjör tüpü
E) Şarjör kapağı

22. Aşağıdakilerden hangisi silah temizliği için kullanılan malzemelerden biridir?

A) Gerdel
B) Harbi
C) Çıkarıcı
D) Hatve
E) Rayyür

23.İğne emniyetinin görevi nedir?

A) Tetik çekilmediği sürece iğnenin kapsüle vurmasını önler
B) Kapsüle isabetli vurmasını sağlar
C) Hedefe isabetli atış yapılmasını sağlar
D) Kovanın dip tablasına iz bırakır
E) İğnenin rahat çalışmasını sağlar

24. Silahlar genel olarak sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmanın dışında kalır?

A) Ateşli silahlar
B) Nükleer silahlar
C) Kimyasal silahlar
D) Ateşsiz silahlar
E) Makineli silahlar

25. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardandır?

A) Şarjör çıkartılmaz
B) Fişek yatağında fişek olup olmaması önemli değildir
C) Sökmeye başlamadan önce tetik bir kez çekilerek kontrol yapılır
D) Silah ölü bir noktaya çevrilir
E) Sürgünün geriye çekilerek, namlunun gözle kontrol edilmesine gerek yoktur

108. Temel ve 84. Yenileme Sınav
27 Nisan 2024

108. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Yakında Eklenecektir. 108. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sorular 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı 27 Nisan 2024 t... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden A) Kapsül B) Barut C) Kovan D) Çekirdek E) Tırnak 2. Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırma... Devamı