102. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Silah Çıkmış Sorular

admin
Şubat 14, 2024
108 views

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir?

A) 18
B) 19
C) 20
D) 21
E) 22

2. Hangisi silah bakım türlerinden

A) Yıllık bakım
B) Haftalık bakım
C) Altı aylık bakım
D) Atış öncesi bakım
E) Atış sonrası bakım

3. Yarı otomatik tabancada, atış esnasında geriye hareket eden sürgünün (kapak takımı) yerine gelmesini sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tırnak
B) Yerine getiren yay ve pimi
C) Şarjör
D) Namlu üzerindeki kilitleme dişlileri
E) Çıkarıcı

4. Tabanca namlularında genel olarak kaç adet yiv ve set bulunur?

A) 8
B) 5
C) 4
D) 6
E) 2

5. Ateşli silahlarda tetik çekilmeden iğneye yapılan her türlü darbeye karşı iğneyi kilitli tutup ateşlemeyi önleyen emniyet sistemi nedir?

A) İğne emniyeti
B) Kabza emniyeti
C) Şarjör emniyeti
D) Horoz emniyeti
E) Mandal emniyeti

6. Aşağıdakilerden hangisi silah tertibatlarından

A) Kovan atma tertibatı
B) Fişek verme tertibatı
C) Tırnak çıkarma tertibatı
D) Ateşleme tertibatı
E) Emniyet tertibatı

7. ÖGG Mehmet’in görev silahı yarı otomatik bir tabanca ise “fişek yatağı” hangi parça üzerindedir?

A) Şarjör
B) Namlu
C) Horoz
D) Ateşleme iğnesi
E) Kabza

8. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından

A) Tetik
B) Horoz
C) İğne
D) Tetik manivelası
E) Kapsül

9. Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancalarda bulunun kovan atma tertibatındandır?

A) Namlu
B) Çıkarıcı
C) Rayyür
D) Yiv
E) Hatve

10. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?

A) Kovan
B) Kapsül
C) Barut
D) Gerdel
E) Çekirdek

11.Toplu tabancalarda hangi emniyet sistemi vardır?

A) Mandal emniyeti
B) Kabza emniyeti
C) İğne blok emniyeti
D) Şarjör emniyeti
E) Emniyet sistemi yoktur

12. Ateşli silahlarda çap nedir?

A) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
B) Karşılıklı iki yiv arasındaki mesafedir
C) Fişek yatağının çapıdır
D) Namlu uzunluğudur
E) Namlu çapıdır

13. Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?

A) Kapsül
B) Çekirdek
C) Kovan
D) Barut
E) Kovan dip tablası

14. Ülkemizde kullanılan MP-5 makinalı tabancada emniyet mandalında pozisyonu belirleyen harflerden T harfi ne anlama gelmektedir?

A) Seri atış
B) Tek tek atış
C) Transit
D) Taarruz
E) Emniyet

15. Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancanın gövdesinde yer alır?

A) Tetik
B) Gez
C) Arpacık
D) Tırnak
E) Tırnak yayı

16.Tabancaların hareketli ve sabit bütün parçalarını üzerinde taşıyan bölüm hangisidir?

A) Çerçeve (gövde)
B) Horoz
C) Namlu
D) Emniyet mandalı
E) Sürgü

17. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası

A) Şarjör gövdesi
B) Şarjör kapağı
C) Şarjör yayı
D) Şarjör yuvası
E) Şarjör kapak kilidi

18. Silahların genel sınıflandırması aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Ateşli silahlar-Ateşsiz silahlarMakineli silahlar-Nükleer silahlarBiyolojik silahlar
B) Ateşli silahlar-Büyük silahlar-Tam otomatik silahlar-Nükleer silahlarBiyolojik silahlar
C) Ateşli silahlar-Ateşsiz silahlarKimyasal silahlar-Nükleer silahlarBiyolojik silahlar-Patlayıcı Maddeler
D) Ateşli silahlar-Yarı otomatik silahlarKimyasal silahlar-Nükleer silahlarBiyolojik silahlar
E) Ateşli silahlar-Ateşsiz silahlarKimyasal silahlar-Nükleer silahlarFizyolojik silahlar

19.Tabancada fişek ateşlenmiyor ise arıza aşağıdakilerden hangisinde

A) İğne yayı
B) İğne yuvası
C) Horoz
D) Tırnak
E) Fişeğin barut niteliğinin bozulması

20. Atış anında “Gez ve arpacık ile hedef” in görüntüsü nasıl olmalıdır?

A) Gez ve arpacık sisli, hedef net
B) Gez ve arpacık net, hedef bulanık
C) Gez ve arpacık net hedef net
D) Görüntü önemli değildir
E) Gez ve arpacık sisli, hedef sisli

21. MP-5 makinalı tabanca ile tek tek veya seri olarak atış yapılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mekanizma başlığı ve gövdesi
B) Kilitleme makarası
C) Tetik tertibatı
D) El kundağı
E) Atış seçici mandal

22. Atıcı, atış sonrası silah bakımını yaparken aşağıdaki malzemelerden hangisine ihtiyaç duymaz?

A) Harbi
B) Kıl fırça
C) Bakır telli fırça
D) Pense
E) Temizlik bez

23. Aşağıdakilerden hangisinde silahın tanımı tam olarak verilmiştir?

A) Çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren aletlerdir
B) Yakın ve uzaktan, cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir
C) Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerdir
D) Yakın ve uzaktaki canlıları öldüren aletlerdir
E) Saldırı ve savunma aletidir

24. Atış amiri tarafından atıcılara “Silah al şarjör tak” komutuyla şarjörün silaha takıldığı poligon hattı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hazırlık hattı
B) Hedef hattı
C) Atış (nişan) hattı
D) Temizlik hattı
E) Bakım ve kontrol hattı

25.Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

A) Yarı otomatik
B) Tam otomatik
C) Tek hareketli
D) Makineli
E) Çift hareketli

108. Temel ve 84. Yenileme Sınav
27 Nisan 2024

108. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Yakında Eklenecektir. 108. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sorular 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı 27 Nisan 2024 t... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisin... Devamı