103. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Silah Çıkmış Sorular

admin
Şubat 12, 2024
68 views

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeylerinde paslanma olabileceği düşünülmeli ve kontrol yapılmalıdır. Paslanma varsa mutlaka temizlenerek yağlanmalıdır.

A) Sıcak ve kuru iklimde bakım
B) Soğuk ve kuru iklimde bakım
C) Aşırı soğuk iklimde bakım
D) Aşırı sıcak iklimde bakım
E) Sıcak ve nemli iklimde bakım

2. Kurulu vaziyetten kurtulup iğneye veya direkt kapsüle çarpmasıyla ateşlemeyi başlatan silah parçasına ne ad verilir?

A) Gerdel
B) Şarjör
C) Hatve
D) Horoz
E) Tetik manivelası

3. Biyolojik silahın tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Atom çekirdeğinin parçalanması ve birleştirilmesiyle açığa çıkan enerjiden elde edilen silahlardır
B) Canlılar üzerinde etkili virüs, mikrop ve canlıların geniyle oynama ile canlıları yaralama, sakatlama ve öldürme amaçlı kullanılan silahlardır
C) Maddelerin kimyasal özelliklerinden dolayı canlıları öldürücü, yaralayıcı, tahriş edici gibi kalıcı veya geçici tesirler göstermek amacı ile kullanılan silahlardır
D) Mermi adı verilen özel şekilde ve nitelikteki maddeleri barut gazının basıncı ile uzak mesafelere atabilen silahlardır
E) Kesici, delici ve parçalayıcı metalden oluşan silahlardır

4. Poligonda atış yapan ÖGG Sinan’ın tabancasının sürgüsü atış yaptıktan sonra geride kalmışsa bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tetik manivelası bozuktur
B) Namlu aşırı derecede ısınmıştır
C) Şarjör tabancadan çıkmıştır
D) Şarjörde bulunan fişek bitmiştir
E) Tabancanın iğnesi kırıktır

5. Silahı ile atış yapan özel güvenlik görevlisi Kemal’in yaptığı atış sonrasında, boş kovan dışarı çıkmamış ve sonraki atışı gerçekleştirememiştir. Bunun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi

A) Tırnak yayı arızalı olabilir
B) Çıkarıcı kırık veya özelliğini kaybetmiş olabilir
C) Yiv ve setler aşınmış olabilir
D) Fişekteki barutun az olmasından dolayı basınç geri tepmeyi yeterince sağlamamış olabilir
E) Tırnak kırık olabilir

6. Tam otomatik silah aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetik çekili olduğu sürece atışa devam eden silahlardır
B) İlk dolduruşun atıcı tarafından, müteakip doldurma ve boşaltmanın kendiliğinden yapıldığı ve her tetik çekilişte tek mermi atan silahlardır
C) İlk dolduruş ve müteakip dolduruşların mekanizma tarafından yapıldığı silahlardır
D) Her dolduruşun kullanıcı tarafından yapıldığı silahlardır
E) Toplu tabancalardır

7. Atış yapmakta olan ÖGG Metin’in kullanmış olduğu silahının namlu içerisinde bulunan yiv ve setleri aşınmış ise aşağıda belirtilen durumlardan hangisi  

A) Fişek hedefe daha hızlı gider ve delici gücü artar
B) Hedefte nişan alınan noktaların dışına taşma olur
C) Çekirdek normalden daha kısa mesafede havada takla atmaya başlar
D) Atış menzili kısalır
E) Dönme hızı yavaşladığından fişeğin namludan çıkış hızı azalır

8. ÖGG Erkan görevi esnasında silah kullanması gereken bir durumla karşılaşır. Silahını kılıftan çıkarır, dolduruş yaparak tetiğe basar, horoz düşmesine rağmen silah ateş almaz. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gez kırık olabilir
B) Çıkarıcı kırık olabilir
C) Yerine getiren yay bozuk olabilir
D) Tırnak kırık olabilir
E) İğne kırık olabilir

9. Aşağıdakilerden hangisi sürgü (kapak takımı) üzerinde

A) Kovan atma boşluğu
B) Tırnak
C) Şarjör kilidi
D) Gez
E) Arpacık

10. Şarjör gövdesi içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne isim verilir?

A) Şarjör
B) Namlu
C) Fişek yatağı
D) Gerdel
E) Fişek tablası

11. Ateşleme sistemleri silahların çalışma yöntemine göre gruplara ayrılır. Toplu tabancalarda ateşleme iğnesi ve yayı bulunmamaktadır. Horozun ucundaki sivri kısmın direk fişek kapsülüne darbesiyle ateşleme gerçekleşir. Bu ateşleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Horozlu sistem
B) Horoz ve iğneli sistem
C) İğneli sistem
D) Yaylı sistem
E) Darbeli sistem

12. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanun’un uygulanmasına ilişkin 91/1779 sayılı Yönetmeliğe göre silah bulundurma ruhsatları ne şekilde verilir?

A) Evde ve bahçede
B) Mesken ve işyerinde
C) Evde ve arabada
D) İşyerinde ve arabada
E) Banka kasalarında

13.İğnenin fişek kapsülüne darbe yaparak ateşlemeyi gerçekleştirdiği ve atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……………., atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere de ……………. denir.
Boşluk bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Fişek Yatağı-Namlu
B) Namlu-Hazne
C) Rampa-Fişek Yatağı
D) Hazne-Şarjör
E) Fişek Yatağı-Hazne

14. Şarjör ve fişek yatağı görevini yapan silindir şeklindeki öne ve yana hareketli kısmı bulunan, fişek kapasitesi genellikle 5 ile 10 arasında olan dezavantajları ise emniyet sistemi bulunmayan tabanca grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tek atışlı tabancalar
B) Yarı otomatik tabancalar
C) Toplu tabancalar
D) Tam otomatik tabancalar
E) Makinalı tabancalar

15.Tabanca üzerinde bulunan sürgü tutucu pimin görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) İğnenin fişek dip tablasına vurmasıyla ateşlemenin gerçekleşmesini sağlar
B) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar
C) Silahı emniyet konumuna almakta kullanılır
D) Basınç etkisiyle geriye gelen sürgünün hızla ileriye gitmesini sağlar
E) Tetikten aldığı hareketi horoza iletir

16. Aşağıdakilerden hangisi silah kabzası doğru kavrama tekniğidir?

A) Silah kabzası olabildiğince sıkılarak avuç içine yerleştirilmelidir
B) El başparmağı kabzaya baskı yapmalıdır
C) Doğru kabza kavramak için kabza kavrayacak el ‘V ‘ şekline getirilir
D) Silah kabzası kavranması için başparmak haricindeki diğer dört parmak sıkılarak bastırılır
E) Başparmak kabzaya bastırılır, diğer dört parmak ise serbest bırakılır

17.Tabancalarda bulunan kabza emniyeti nedir?

A) Kabza kapaklarının ön tarafında bulunan şarjör tutma kilitlerinin kapalı olmasıyla ateşlememenin yapılamaması
B) Tetiğin üzerinde bulunan parçaya parmağın baskı yapması ile ateşlemenin yapılması
C) Kabza içerisine şarjör takılmadan ateşlemenin yapılamaması
D) Sürgü veya gövde üzerinde bulunan mandalı kapalı olmasıyla ateşlememenin yapılamaması
E) Atış esnasında el ayasının kabza gerisinde bulunan parçaya baskı yapmasıyla tetik mekanizmasının aktif hale gelmesi ve ateşlemenin yapılması

18.Bir tabancada ateşleme tertibatının genel görevi nedir?

A) İğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlar
B) Fişek patladığında ortaya çıkan gazın silahtan dışarı atılmasını sağlar
C) Fişek patladığında alevin dışarı çıkmasını önler
D) Tetik çekildiğinde horozun yavaş düşmesini sağlayarak zarar görmesini engeller
E) Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar

19. Aşağıdaki yerlerin hangisinde ateşli silahlar taşınabilir? 

A) Mahkeme salonu
B) Alışveriş merkezleri (AVM)
C) Akıl hastaneleri
D) Cezaevleri
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi Ana Binaları

20. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden

A) Kovan
B) Kapsül
C) Barut
D) Manivela
E) Çekirdek

21. Poligonda atış yapan ve temel atış tekniklerini bilen ÖGG Metin için aşağıdaki ifadelerden hangisi

A) Hedefi görür görmez süratle tetiği düşürür
B) Atış esnasında nefesini ayarlar
C) Göz -gez -arpacık prensibiyle nişan alır
D) Nişan aldıktan sonra tetiği ezerek yavaşça düşürür
E) Duruş pozisyonunu en uygun şekilde alır

22. Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

A) Namlu
B) Hazne
C) Gövde
D) Sürgü (kapak takımı)
E) Kabza

23. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silah sınıflarından değildir? 

A) Yakıcı
B) Ezici
C) Zehirleyici
D) Bayıltıcı
E) Göz yaşartıcı

24. Fişek çekirdeğinin namlu içerisinde kendi etrafında bir tur dönüşü sonunda aldığı mesafeye ne ad verilir?

A) Rampa
B) Rayyür
C) Hatve
D) Sürgü
E) Azami menzil

25. Ateşli silahların karanlıkta dahi dolu olup olmadığını anlaşılmasını sağlayan sürgünün sağ yan tarafında bulunan emniyet tertibatına ne ad verilir?

A) Horoz emniyeti
B) Emniyet mandalı
C) Kabza emniyeti
D) İğne emniyet sistemi
E) İkaz pimi emniyeti

108. Temel ve 84. Yenileme Sınav
27 Nisan 2024

108. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Yakında Eklenecektir. 108. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sorular 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı 27 Nisan 2024 t... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisin... Devamı