92. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Silah Çıkmış Sorular

admin
Nisan 15, 2024
121 views

1. Ateşleme tertibatının unsurları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Tetik-iğne-iğne yayı-kapsül
B) Tetik-fişek-fişek rampası-tetik manivelası-horoz
C) Arpacık-gez-iğne-horoz
D) Tetik-çıkarıcı-tırnak-iğne
E) Tetik-tetik manivelası-iğne-iğne yayıhoroz

2. Silah temizliğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) Temizleme yağı
B) Sabunlu su
C) Temizleme fırçası
D) Koruyucu yağ
E) Harbi

3. Horozun çarpması ile fişeğin kapsülüne darbe yaparak patlamayı gerçekleştiren parçaya ne denir? 

A) Tetik
B) İğne
C) Rayyür
D) Gerdel
E) İğne yayı

4. Ülkemizde yivli tabancaların ruhsatlandırılması hangi kanuna göre yapılmaktadır? 

A) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
B) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
C) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
D) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
E) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

5. Atış sırasında fişek ateş almamışsa öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A) Şarjör çıkartılarak tekrar tetiğe basılır
B) Tekrar dolduruş yapılır
C) Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir, daha sonra şarjör çıkarılır, fişek dışarıya atılır
D) Atış olana kadar tekrar tetiğe basılır
E) Şarjör çıkarılmadan fişek dışarıya alınır

6. Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından birisi değildir?

A) Gövde
B) Kabza
C) Namlu
D) Fişek
E) İğne

7. Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisine giremez? 

A) İçkili lokanta
B) Alışveriş merkezi
C) Cezaevi
D) Otel
E) Sinema

8. Aşağıdakilerden hangisi çerçeve (gövde) üzerinde yer almaz?

A) Tırnak
B) Şarjör yuvası
C) Tetik
D) Tetik korkuluğu
E) Tetik manivelası

9. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir? 

A) Çekirdeğin dönerek ilerlemesini sağlar
B) Çekirdeğin tahrip gücünün artmasını sağlar
C) Çekirdeğin takla atmadan ilerlemesini sağlar
D) Çekirdeğin azami mesafesini artırır
E) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar

10. Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz?

A) Gez
B) Göz
C) Arpacık
D) Tetik
E) Hedef

11. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın dolduruş yapmama sebeplerinden biri değildir? 

A) Şarjör yerine oturmamış olabilir
B) Gerdel yıpranmış, özelliğini kaybetmiş olabilir
C) Gerdel yayı esnemiş, kırılmış özelliğini kaybetmiş olabilir
D) Yerine getiren yay esnekliğini kaybetmiş, kırık olabilir
E) İğne yayı kırık ve özelliğini kaybetmiştir

12. Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Kurallara uymak
B) Unutkanlık
C) İhmal
D) Kendine aşırı güven
E) Bilinçsizlik

13. Silah temizliğinde silahı sökmemiz için aşağıdakilerden hangisini ilk önce yapmamız doğrudur?

A) Doldur boşalt yapılır
B) Fişek yatağı gözle kontrol edilir
C) Fişek yatağı elle kontrol edilir
D) Şarjör çıkartılır
E) Tetik düşürülür

14. Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şarjör yatağı
B) Şarjör
C) Fişek yatağı
D) Namlu yatağı
E) Namlu

15. Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur? 

A) Düğün ve eğlencelerde havaya doğru ateş edilir
B) Silahla şaka yapılır
C) Alkollüyken atış yapılabilir
D) Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur
E) Silah temizliği aile efradıyla beraber yapılır

16. Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Barutun ateşlemesini sağlar
B) Fişeğe hız verir
C) Çekirdeğe yön verir
D) Çekirdeğe hız verir
E) Fişeğe yön verir

17. Aşağıdakilerden hangisi tabancada kullanıma uygun değildir?

A) Fener
B) Susturucu
C) Ortopedik kabza kapakları
D) Noktalayıcı (pointer, red-dot)
E) Launcher (bombaatar)

18. Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir? 

A) Yatarak atış pozisyonu
B) Sütre gerisinden atış pozisyonu
C) Baş üzerinden atış pozisyonu
D) Tek elle atış pozisyonu
E) Çift elle atış pozisyonu

19. Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz

A) İğne
B) Kabza
C) Arpacık
D) Tırnak
E) Gez

20. Delici, kesici, ezici vb. silahlar genel olarak hangi isim altında sınıflandırılır? 

A) Ateşli silahlar
B) Hafif ateşli silahlar
C) Ateşsiz silahlar
D) El aletleri
E) Hafif silahlar

21. Doğru tetik çekme aşağıdakilerden hangisinde tarif edilmiştir?

A) İstinat boşluğunu alarak, artan bir kuvvetle tetiği ezerek çekmek
B) Aniden tetiği çekmek
C) Tetiği çok yavaş çekmek
D) Tetiği düzensiz çekmek
E) Silahın patlayacağını düşünerek tetik çekmek

22. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden değildir?

A) Horoz emniyeti
B) Mandal emniyeti
C) Şarjör emniyeti
D) Parmak emniyeti
E) Kabza emniyeti

23. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır? 

A) Şarjör yuvası
B) Gerdel
C) Fişek yatağı
D) Şarjör kilitleme mandalı
E) Çıkarıcı

24. Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne ad verilir?

A) Şarjör
B) Kapak takımı
C) Horoz
D) Fişek rampası
E) Namlu

25. Silah kurulu vaziyette değilken (horoz kurulu değil), horozu hem kurup hem de aynı anda düşürme özelliğine sahip silahlara ……………silah denir.

Yukarıdaki boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

A) Çift hareketli
B) Ateşli
C) Tek hareketli
D) Otomatik
E) Yarı otomatik

109. Temel ve 85. Yenileme Sınav
29 Haziran 2024

1. Mermi çekirdeğinin en yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak, hedefe bu hızla çarpmak suretiyle, hedefi yok edecek ya da azami zarar verecek şekilde fı... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirili... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı