107. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Silah Çıkmış Sorular

admin
Şubat 29, 2024
224 views

1. Rayyür nedir?

A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir
B) Çekirdek ağırlığıdır
C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir
D) Silah markasıdır
E) Namlu içindeki genişliktir

2. Aşağıdaki parçalardan hangisi toplu tabancalarda bulunmaktadır?

A) Şarjör dip tablası
B) Sürgü
C) Yerine getiren yay
D) Yerine getiren yay mili
E) Horoz

3. Gez ve arpacık yarı otomatik tabancaların hangi ana parçası üzerinde bulunur? 

A) Gövde
B) Namlu
C) Şarjör
D) Sürgü
E) İğne mekanizması

4. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri

A) Kabza
B) Namlu
C) Sürgü
D) Harbi
E) Horoz

5. Ateşleme tertibatında bulunan horozun hareketini fişek kapsülüne intikal ettiren ve patlatmayı gerçekleştiren parçaya ne ad verilir? 

A) İğne
B) Hatve
C) Tetik
D) Çıkarıcı
E) Tetik manivelası

6. Temel atış tekniklerinde nişan hattını oluşturan unsurlar içerisinde en hareketli parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gez
B) Hedef
C) Kabza
D) Namlu
E) Arpacık

7. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların sınıflarından

A) Yakıcı
B) Zehirleyici
C) Parça tesirli
D) Göz yaşartıcı
E) Bayıltıcı

8. Tabancaların hareketli ve sabit bütün parçalarını üzerinde taşıyan bölüm hangisidir?

A) Çerçeve (gövde)
B) Horoz
C) Emniyet mandalı
D) Sürgü (Kapak Takımı)
E) Namlu

9. Ateşli silahlarda iğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tabanca dolduruş yapamaz
B) Fişek ateşlenemez
C) Tabanca emniyete alınamaz
D) Horoz düşmez
E) Tetik çalışmaz

10. Silahlarda ‘‘Hazne’’nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boş kovandır
B) Dolu fişektir
C) Atış sırası bekleyen fişeklerin beklediği yerdir
D) Fişek yatağıdır
E) Şarjör yuvasıdır

11. Aşağıda verilen şıklardan hangisi tabancanın başlıca parçalarından biri

A) Namlu
B) Yiv ve set
C) Sürgü
D) Yerine getiren yay ve mili
E) Çerçeve (Gövde)

12. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biri

A) Şarjör gövdesi
B) Şarjör yayı
C) Gerdel
D) Şarjör yuvası
E) Şarjör kapak kilidi

13. Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride takılı kalması aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olur?

A) Şarjörün tabancadan çıkması
B) Tabancanın iğnesinin kırılması
C) Şarjörde fişeğin bitmesi
D) Kabzanın iki elle çok sıkı şekilde tutulması
E) Namlunun ısınması

14. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu ateşli silah sınıfından

A) Tek atışlı tabancalar
B) Toplu tabancalar
C) Av tüfekleri
D) Makineli tabancalar
E) Otomatik tabancalar

15. Aşağıdakilerden hangisi silahların ana sınıflandırmalarından

A) Ateşli silahlar
B) Ateşsiz silahlar
C) Kimyasal silahlar
D) Patlayıcı maddeler
E) İlkel silahlar

16.Tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlayan parçaya ne ad verilir?

A) Şarjör kilitleme mandalı
B) Tetik manivelası
C) Gerdel
D) Çıkarıcı
E) Kabza

17. Ateşleme tertibatında aşağıdakilerden hangisi

A) Tetik
B) Horoz
C) Gerdel
D) Tetik manivelası
E) İğne yayı

18. Özel güvenlik görevlisi Mustafa, görevinde kullanmış olduğu tabancanın atış esnasında tetiğine bastığında hem horozu kuruyor hem de düşürüyor ise bu tabanca aşağıdakilerden hangi tip tabancalara girer? 

A) Makinalı
B) Tek atışlı
C) Tam otomatik
D) Yarı otomatik
E) Çift hareketli

19. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan biri

A) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir
B) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır
C) Çekirdeğin takla atarak ilerlemesini sağlar
D) Çekirdeğin azami mesafesini artırır
E) Çekirdeğin delme gücünü arttırır

20. Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?

A) Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalışır
B) Atıcı, silahı söker
C) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür
D) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar
E) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler

21. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden biri

A) Barut
B) Kapsül
C) Kovan
D) Yiv
E) Çekirdek

22. Kabza emniyeti bulunan tabancalarda atış yapabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

A) El ayası ile kabza gerisine basınç yapmak
B) Tetiği yavaş çekmek
C) Horozu yavaş düşürmek
D) Şarjöre baskı yapmak
E) Horozu elle kurulu hale getirmek

23. Yarı otomatik tabancada “Rampa” nerede bulunur?

A) Namlu çıkışında
B) Fişek yatağının gerisinde
C) Şarjör yuvasında
D) Şarjörde
E) Gövdede

24. Fişek yatağındaki fişek ateşlenmiyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisi  

A) İğne arızalıdır
B) Horoz veya horoz yayı arızalıdır
C) İğne yayı esnekliğini kaybetmiş veya kırıktır
D) Fişek hatalıdır
E) Tırnak veya çıkarıcı arızalıdır

25. Yapılan atış eğitiminde, kuru tetik çalışması ile fişekli çalışmanın bir arada olduğu bir çalışma şeklidir. Atıcı silahın boş mu dolu mu olduğunu bilmeden atış yapar. Atıcı ve atış hocası, atış hatalarını daha net görür. Bu atış çalışmasına ne ad verilir? 

A) Sürpriz atış çalışması
B) İkili çalışma
C) Ayna çalışması
D) Seri atış çalışması
E) Parayla tetik ezme çalışması

108. Temel ve 84. Yenileme Sınav
27 Nisan 2024

108. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Yakında Eklenecektir. 108. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sorular 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı 27 Nisan 2024 t... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisin... Devamı