101. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Silah Çıkmış Sorular

admin
Mart 1, 2024
72 views

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmaktadır?

A) Sürgü (Kapak takımı)
B) Tabancanın gövde bölümü
C) Tabancanın şarjörü ve içindeki parçalar
D) Tabancanın tetik grubu
E) Tabancanın emniyet grubu

2. Poligonda atış esnasında uyulması gereken emniyet kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

A) Mutlaka koruyucu gözlük ve kulaklık kullanılmalıdır
B) Poligonda atış emniyetinden, birinci derecede atış amiri sorumludur
C) Atış esnasında atış yapanların konsantrasyonunu bozacak hareketlerden kaçınılmalıdır
D) Atış esnasında silahta tutukluluk meydana geldiğinde, silah hedefi gösterir vaziyette beklenir ve atış gözlemcisine bilgi verilir
E) Poligonda talimata gerek yoktur, herkes ferdi olarak atışını yapar

3. Fişek çekirdeğinin namludan çıktıktan sonra hedefinden sapmadan etkili olduğu mesafeye ne ad verilir

A) Azami menzil
B) Etkili menzil
C) İlk hız
D) Hatve
E) Kalibre

4. Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
B) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
C) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
D) Gez, arpacık ve hedef net görülmeli
E) Gez, arpacık ve hedef bulanık görülmeli

5. ÖGG Mehmet sökmüş olduğu tabancasının namlusunu eline aldığında aşağıdakilerden hangisini

A) Ateşleme iğnesi
B) Fişek rampası
C) Dirsekli kurs
D) Yiv
E) Set

6. Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında

A) Gez
B) Göz
C) Şarjör
D) Arpacık
E) Hedef

7. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenememesi nedenlerinden biri

A) Tetik mekanizması arızalı olabilir
B) Fişek arızalı veya rutubetli olabilir
C) Silahın iğnesi kırık olabilir
D) Tırnak arızalı olabilir
E) Silahta bulunan emniyet kapalı olabilir

8. Aşağıdakilerden hangisi silahların genel sınıflandırılmalarından

A) Ateşli silahlar
B) Ateşsiz silahlar
C) Patlayıcı maddeler
D) Kesici aletler
E) Biyolojik silahlar

9. Tetik çekilmediği taktirde ateşleme iğnesine yapılan her türlü darbeye karşı iğneyi kilitli durumda tutan emniyet tertibatına ne denir?

A) Ateşleme emniyeti
B) Tetik emniyeti
C) İğne emniyeti
D) Mandal emniyeti
E) Şarjör emniyeti

10. Aşağıdakilerin hangisi Rayyür’ün tanımıdır? 

A) Fişeğin içerisindeki barut miktarı
B) Mermi çekirdeğinin bir tur dönmesi esnasında namlu içinde aldığı mesafedir
C) Fişeğin çapı
D) Namlunun içerisinde bulunan girintiler
E) Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı izler

11. Fişek yatağına fişek sürülemiyor ise aşağıdakilerden hangisi doğru  

A) Arpacık yayı gevşemiştir
B) Fişek uygun değildir
C) Yerine getiren yay deforme olmuştur
D) Tırnak yayında arıza vardır
E) Şarjör yayı deforme olmuştur

12. Yarı otomatik tabancada şarjör yuvası nerede bulunur?

A) Sürgüde (Kapak takımında)
B) Namluda
C) Şarjör kılıfında
D) Şarjör gövdesinde
E) Çerçevede (Gövdede)

13. Barut gazı basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini hangi parça sağlar?

A) Yiv ve Setler
B) Namlu
C) Tetik yayı
D) Yerine getiren yay
E) Horoz kurma parçası

14. Tek hareketli sisteme sahip olan tabanca hangisidir?

A) Beretta FS 92
B) 14’lü Browning
C) Kırıkkale tabanca
D) Smith Wesson toplu tabanca
E) CZ-75B tabanca

15. Çekirdeğin tahrip gücünün ve ilk hızının yüksek olmasına aşağıdakilerden hangisi etkili

A) Namlu uzunluğu
B) Tetiğin sert çekilmesi
C) Barut miktarı
D) Yiv ve setlerin sayısı
E) Çekirdek ağırlığı

16. Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması
B) İğnenin sağlam olması
C) Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması
D) Silahın temiz olması
E) Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi

17. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri

A) Çerçeve (Gövde)
B) Namlu
C) Sürgü (Kapak takımı)
D) Hazne (Şarjör)
E) Hedef tahtası

18. Tabancada kabza ne işe yarar?

A) Fişek yatağı görevini görür
B) Şarjörün düşmesini engeller
C) Sürgü üzerinde bulunan parçaları sabitler
D) Tabancayı elle tutmaya yarar
E) Boş kovanı atmaya yarar

19. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin parçalarından  

A) Çekirdek
B) Gerdel
C) Barut
D) Kovan
E) Kapsül

20. “Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı etkilere sahip silahlara …… silahlar denir.” ifadesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Nükleer
B) Biyolojik
C) Kimyasal
D) Ateşli
E) Ateşsiz

21. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

A) Tırnak – Çıkarıcı – Kovan atma boşluğu
B) Tırnak – Çıkarıcı
C) Çıkarıcı – Kovan atma boşluğu
D) Namlu – İğne – Horoz
E) Şarjör – Horoz – Namlu

22. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliğinde kullanılan malzemelerden

A) Harbi
B) Kıl fırça
C) Havya
D) İnce uçlu ahşap
E) Temizlik bezi

23. Aşağıdakilerden hangisinde silahın tanımı tam olarak verilmiştir?

A) Saldırı ve savunma aletidir
B) Çeşitli şekillerde kullanılarak cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir
C) Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerdir
D) Canlı ve cansızları parçalayan ve yok eden aletlerdir
E) Her türlü olaya veya suça karışan canlıları yaralayan veya yok eden aletlerdir

24. Aşağıdakilerden hangisi kalibrenin eş anlamlısıdır?

A) Çap
B) Set
C) Yiv
D) Rayyür
E) Gez

25. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım çeşitlerinden

A) Atış öncesi bakım
B) Atış sonrası bakım
C) Haftalık bakım
D) Aylık bakım
E) Yıllık bakım

108. Temel ve 84. Yenileme Sınav
27 Nisan 2024

108. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Yakında Eklenecektir. 108. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sorular 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı 27 Nisan 2024 t... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisin... Devamı