100. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Silah Çıkmış Sorular

admin
Mart 2, 2024
203 views

1. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden

A) Kapsül
B) Barut
C) Kovan
D) Çekirdek
E) Tırnak

2. Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere ne denir?

A) Hatve
B) Rayyür
C) Rampa
D) Tırnak
E) Arpacık

3. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silah sınıflarından

A) Yakıcı
B) Delici
C) Zehirleyici
D) Bayıltıcı
E) Göz yaşartıcı

4. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın başlıca parçaları arasında

A) Çerçeve (gövde)
B) Sürgü (kapak takımı)
C) Namlu
D) Yerine getiren yay ve pimi
E) Tetik korkuluğu

5. Ateşli silahlarda azami menzil nedir?

A) Fişek çekirdeğinin ulaşabileceği en uzak mesafedir
B) Fişek çekirdeğinin delme gücü
C) Fişek çekirdeğinin öldürücü tesirinin olduğu en uzak mesafedir
D) Fişek çekirdeğinin ilk hızı
E) Fişek çekirdeğinin kendi ekseninde dönme mesafesi

6. İlk hız nedir?

A) Çekirdeğin namlu içerisindeki hızı
B) Çekirdeğin hedefe çarpma hızı
C) Çekirdeğin namludan ayrıldığındaki hızı
D) Çekirdeğin ateşlendikten sonra havadaki seyir hızı
E) Çekirdeğin hedef içerisine girdiğindeki hızı

7. İstinat boşluğu aşağıdaki parçalardan hangisi ile ilgilidir? 

A) Horoz
B) İğne
C) Tetik
D) Şarjör yayı
E) Gez ve arpacık

8. Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?

A) Tetik korkuluğu
B) Tetik manivelası
C) Sürgü sistemi
D) İğne
E) Gerdel yayı

9. Aşağıdakilerden hangisi namlu veya sürgü gerisinde olup, arpacığın şekline göre yarım veya tam daire şeklinde olabildiği gibi dikdörtgen veya üçgen şeklinde de olabilen ve nişan tertibatını oluşturan parçalardan birisidir? 

A) Tetik
B) Gez
C) Set
D) Yiv
E) Arpacık

10. Toplu tabancalarda kullanılan 38 Kalibre fişek kaç mm’ye eşittir? 

A) 9 x 19 mm
B) 5,56 mm
C) 7,65 x 17 mm
D) 9,65 mm
E) 7,65 mm

11. Ateşleme gerçekleştikten sonra boş kovanın dışarıya atılmasını sağlayan tertibata ………… tertibatı denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Sürgü takımı
B) Fişek yatağı
C) Kovan atma
D) Yerine getiren yay ve mili
E) İğne

12. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası

A) Şarjör gövdesi
B) Şarjör kapağı
C) Şarjör yayı
D) Şarjör iğnesi
E) Gerdel

13. Ateşleme tertibatında hangi parça

A) Tetik
B) Çıkarıcı
C) Horoz
D) İğne
E) Tetik manivelası

14. ÖGG Kemal’e verilen görev silahının fişek rampası kırık ise atış esnasında nasıl bir durumla karşılaşır?

A) Şarjörden fişek yatağına fişek sürülemez
B) İğne fişek dip tablasına ulaşamadığından silah ateşleme yapmaz
C) Şarjöre fişek doldurulamaz
D) Atış sonrası boş kovan dışarı atılamaz
E) Fişeğin ilk hızı düşer

15. Fişekte bulunan alev kanalının görevi nedir?

A) Barut gazının dışarı atılmasını sağlar
B) Alevin baruta intikalini sağlar
C) Barut gazı basıncını azaltır
D) Alev kanalındaki barut gazı çekirdeğin uzak mesafeye atılmasını sağlar
E) Barut gazı basıncını artırır

16. Göz-gez-arpacık ve hedefin aynı düzlem üzerinde bulunmasından oluşan hatta ne denir? 

A) Yükseliş hattı
B) Mermi hattı
C) İsabet hattı
D) Hedef hattı
E) Nişan hattı

17. Poligon emniyet kuralları açısından, atışa hazır atıcı neyi bekler?

A) Yetkilinin “Atış Serbest” komutunu
B) Silahın ısınmasını
C) Silahın soğumasını
D) Poligonun temizlenmesini
E) Beklemez ateş eder

18. Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) Kovan-Kapsül-Barut-Çekirdek
B) Kovan-Kapsül-Tırnak-Çıkarıcı
C) Tırnak-Kapsül-Gömlek- Kurşun
D) Gömlek-Kurşun-Bakır-Barut
E) Barut-Kapsül-Gömlek-Çekirdek

19. Tetiğin çekilmesi suretiyle horozun darbe hareketini fişek dip tablasındaki kapsüle intikal ettiren ve ateşlemenin gerçekleşmesini sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tetik
B) Fişek
C) Kapsül
D) İğne
E) Yerine getiren yay ve mili

20. Aşağıdakilerden hangisi, çekirdek namluyu terk ettikten sonra mermi yolunu

A) Yerçekimi
B) Sıcaklık
C) Nem
D) Rüzgar
E) Yeryüzü Şekilleri

21. Aşağıdakilerden hangisi silahların genel sınıflandırılmasında

A) Biyolojik silahlar
B) Ateşli silahlar
C) Kimyasal silahlar
D) Uzun namlulu silahlar
E) Ateşsiz silahlar

22. Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?

A) Horoz emniyeti
B) Kabza emniyeti
C) Şarjör emniyeti
D) İkaz pimi emniyeti
E) Mandal emniyet

23. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) 25
B) 35
C) 45
D) 55
E) 65

24. Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancanın başlıca parçalarından

A) Alev gizleyen
B) Namlu
C) Şarjör
D) Çerçeve (gövde)
E) Sürgü (kapak takımı)

25. Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisi

A) İğnesi kırıktır
B) Tetik arızalıdır
C) Fişek yatağında fişek olmayabilir
D) Fişek arızalı olabilir
E) Nefes kontrolüne uyulmamıştır

110. Temel ve 86. Yenileme Sınav
29 Haziran 2024

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirili... Devamı

1. Mermi çekirdeğinin en yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak, hedefe bu hızla çarpmak suretiyle, hedefi yok edecek ya da azami zarar verecek şekilde fı... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı