104. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Silah Çıkmış Sorular

admin
Şubat 8, 2024
88 views

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I. Yerine getiren yayı çıkarılır
II. Fişek yatağı boşaltılır
III. Kapak takımı çıkarılır
IV. Namlu çıkarılır
V. Şarjör çıkarılır
VI. Tabanca ölü noktaya çevrilir

A) VI-I-II-III-IV-V
B) II-V-III-VI-I-VI
C) VI-V-II-III-IV-I
D) VI-V-II-III-I-IV
E) III-II-I-V-VI-IV

2. I.Barut nemli olabilir
II.Tırnak kırık olabilir
III.İğne ucu aşınmış olabilir
IV.Şarjör yerine oturmamış olabilir
V.Gerdel yayı kırık olabilir
Yukarıdakilerden hangileri fişek yatağındaki fişeğin ateş yol açabilecek nedenlerdendir?

A) I-II
B) I-III
C) II-III
D) IV-V
E) I-V

3. Silahların genel sınıflandırılması aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Ateşli silahlar – Ateşsiz silahlar – Nükleer silahlar – Biyolojik silahlar-Makineli silahlar
B) Ateşli silahlar-Ateşsiz silahlar-Tam otomatik silahlar- Nükleer silahlar- Biyolojik silahlar
C) Ateşli silahlar-Ateşsiz silahlar-Kimyasal silahlar-Nükleer silahlar-Biyolojik silahlar
D) Ateşli silahlar-Ateşsiz silahlar- Kimyasal silahlar-Kesici ve delici silahlar-Nükleer silahlar
E) Ateşli silahlar-Ateşsiz silahlar- Kimyasal silahlar- Nükleer silahlar-Yakıcı silahlar

4. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden

A) Kovan
B) Gez
C) Kapsül
D) Barut
E) Çekirdek

5. ÖGG Ahmet poligonda atış yaparken tetik düşürmesine rağmen fişek ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olur?

A) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır
B) Vakit kaybetmeden şarjör değiştirilir
C) Atış olana kadar tekrar tetiğe basılır
D) Tekrar doldur boşalt yapılarak tetik düşürülür
E) Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir, sonra şarjör çıkarılır fişek dışarıya alınır

6. Tam otomatik tabanca ile yarı otomatik tabanca arasındaki fark aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Tam otomatik tabancalar tek, yarı otomatik tabancalar ise çift hareketlidir
B) Yarı otomatik tabancalar tek, tam otomatik tabancalar çift hareketlidir
C) Yarı otomatik tabancalarda şarjör, tam otomatik tabancalar da ise mayon veya şerit bulunur
D) Yarı otomatik tabanca tam otomatik tabancaya göre daha uzun menzillidir
E) Tam otomatik tabanca ile seri ve tek tek, yarı otomatik tabanca ile tek tek atış yapılabilir

7. Silahı ile atış yapan ÖGG Selim, yaptığı atış sonrasında boş kovan dışarı atılamamıştır.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi

A) Tırnak yayı kırıktır
B) Çıkarıcı kırıktır veya arızalıdır
C) Yiv ve setler özelliğini kaybetmiştir
D) Fişekteki barutun az olmasından dolayı basınç geri tepmeyi yeterince sağlamamıştır
E) Tırnak arızalıdır

8. Aşağıdakilerden hangisi atış yaparken dikkat edilecek hususlardan

A) Tetik üzerine uygulanan baskıdan nişan hattı hiçbir şekilde etkilenmemelidir
B) Tetiğe uygulanan basınç giderek orantılı olarak artırılmalıdır
C) Tetik işaret parmağının ikinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir
D) Kabza kavrama bütün atışlarda aynı şekilde ve sıkılıkta olmalıdır
E) Tetik düşürülürken nefes kontrolü yapılmalıdır

9. Aşağıdaki yerlerin hangisinde özel güvenlik görevlisi silahlı olarak görev yapabilir?

A) Her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde
B) Eğitim ve öğretim kurumlarında
C) Adliye binaları girişlerinde
D) Siyasi partilerin açık hava veya kapalı yer toplantıları ve kongrelerinde
E) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda

10. Atışa hazır fişeğin bulunduğu yere ……., atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere de …..……. denir.
Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken kelimeler, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Fişek yatağı-hazne
B) Fişek yatağı-namlu
C) Namlu-hazne
D) Hazne-şarjör
E) Rampa-fişek yatağı

11. Şarjörü oluşturan parçalar aşağıda hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Şarjör Tüpü – Şarjör Yayı – Rayyür – Şarjör Kapağı – Hatve
B) Şarjör Tüpü – Şarjör Yayı – Rayyür – Şarjör Kapağı – Şarjör Kilidi
C) Şarjör Tüpü – Şarjör Yayı – Gerdel – Şarjör Kapağı – Hatve
D) Şarjör Tüpü – Şarjör Yayı – Gerdel – Şarjör Kapağı – Şarjör Kapak Kilidi
E) Şarjör Tüpü – Şarjör Yayı – Hatve – Şarjör Kapağı – Şarjör Kilidi

12. Fişek çekirdeğin namlu içerisinde kendi etrafında bir tur dönüş esnasında aldığı mesafeye ……. ; Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye de ……… denir.
Yukarıda boş bırakılan yerler, aşağıdakilerden hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Yiv – Set
B) Hatve – Çap
C) Rayyür – Hatve
D) Yarıçap – Çap
E) Set – Rayyür

13. Yarı otomatik horozlu tabancası olan özel güvenlik görevlisi Murat’ın ateşleme tertibatının işleyiş sırası aşağıdakilerden hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Horoz – iğne – tetik – tetik manivelası
B) Tetik – tetik manivelası – horoz – iğne
C) Tetik manivelası – tetik – horoz – iğne
D) İğne – tetik – tetik manivelası – horoz
E) Tetik – iğne – tetik manivelası – horoz

14.İğnesi kırık olan bir silahla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yerine getiren yay görevini yapamaz
B) Fişek yatağına fişek sürülemez
C) Tetik çalışmaz
D) Namludan boş kovan atılmaz
E) Silah ateşleme yapmaz

15. Silahlarda balistik parçalardan olan tırnağın görevlerindendir?

A) Ateşleme sonrası boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasını sağlar
B) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
C) Sürgüyü gövdeye sabitler
D) Barut gazının dışarı atılmasını sağlar
E) Şarjörün yuvasından çıkmasını önler

16. Aşağıdakilerden hangisi emniyet ve güvenlik tedbirleri arasında ?

A) Komut verilmediği sürece silahlara şarjör takılmaz
B) Silahlar atış hattının gerisinde iken doldurulmaz ve kurulmaz
C) Atış hattında silah arızası meydana gelirse, silah emniyetli pozisyona getirilir, silahsız el havaya kaldırılarak atış nezaretçisinin gelmesi beklenir
D) Atış hattında yere düşen ve görülen malzemeler hiçbir şekilde komutsuz alınmaz
E) Atış bittikten sonra silahın bakım ve temizliği yapılır

17. Mehmet atış poligonunda yaptığı 10 adet atışın tamamı hedef kağıdının üst orta kısmında (saat 12 istikametinde) toplandığını gördü. Mehmet’in yaptığı atış hatası hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Mehmet atış esnasında geriye yatma temayülü göstermiş veya arpacığı yukarıda görmüştür
B) Mehmet patlama sesinden irkilerek silahı ileri itmiş veya arpacığı aşağıda görmüştür
C) Mehmet tetik parmağını (sağ el) yerleştirme hatası yapmıştır
D) Mehmet acele tetik çekmiştir
E) Mehmet atış esnasında kabzayı gevşek tutmuştur

18. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından

A) Horoz emniyeti
B) Namlu emniyeti
C) Mandal emniyeti
D) İğne emniyeti
E) Kabza emniyeti

19. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahta bulunan tertibatlardan biri

A) Atış tertibatı
B) Emniyet tertibatı
C) Nişan tertibatı
D) Kovan atma tertibatı
E) Ateşleme tertibatı

20. Yarı otomatik tabancada şarjör yuvası nerede bulunur?

A) Kapakta (sürgü)
B) Namluda
C) Şarjör gövdesi içinde
D) Gövdede (çerçeve)
E) Tetik korkuluğu içinde

21. Kalibre neyi ifade eder?

A) Namlu kalınlığını
B) Hazne uzunluğunu
C) Nişangâh tertibatı uzunluğunu
D) Fişek yatağı kalınlığını
E) Namlunun çapını

22. Ülkemizde kullanılan MP-5 makinalı tabancada emniyet mandalında pozisyonu belirleyen harflerden S harfi ne anlama gelmektedir?

A) Emniyet
B) Süratli
C) Seri atış
D) Saldırı
E) Tek tek atış

23. Sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdaki parçalardan hangisi

A) Gez
B) Arpacık
C) Tırnak
D) Yiv ve setler
E) Kovan atma boşluğu

24. Fişeğin ateşlenmesiyle; yanma odasında (fişek yatağı) ve namluda meydana gelen basınç – ısı değişimlerini, mermi çekirdeğinin namlu içerisindeki ivmeli hareketini, mermi çekirdeğinin havadaki hareketini, mermi çekirdeğinin hedef üzerindeki etkilerini, inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kriminalistik
B) Olay yeri inceleme
C) Jeoloji
D) Balistik
E) Kriminoloji

25. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden

A) Günlük bakım
B) Haftalık bakım
C) Yıllık bakım
D) Atış öncesi bakım
E) Atış sonrası bakım

108. Temel ve 84. Yenileme Sınav
27 Nisan 2024

108. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Yakında Eklenecektir. 108. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sorular 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı 27 Nisan 2024 t... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisin... Devamı