106. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Silah Çıkmış Sorular

admin
Şubat 6, 2024
477 views

özel güvenlik sınav soruları 106

1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Rampa
B) İğne ve yayı
C) Tırnak
D) Gez – Arpacık
E) Kovan atma boşluğu

2. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir?
A) Günlük bakım
B) Haftalık bakım
C) Atış öncesi bakım
D) Atış sonrası bakım
E) Aylık Bakım

3.Aşağıdakilerden hangisi dolu fişeğin veya boş kovanın dışarı atılmasını sağlar?
A) Yerine getiren yay ve mili
B) Kızak
C) Tırnak ve çıkarıcı
D) Sürgü tutucu pimi
E) Şarjör ve fişek yatağı

4. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların sınıflandırılması içinde yer almaz?
A) Yakıcı
B) Zehirleyici
C)Bayıltıcı
D) Göz Yaşartıcı
E) Delici, kesici

5. Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancanın başlıca parçalarından biri değildir?
A) Namlu
B) Sürgü (kapak takımı)
C)Emniyet mandalı
D)Çerçeve (gövde)
E) Şarjör (hazne)

6. Hangisi bakım aracı değildir?
A)Bakır telli ve kıl telli fırça
B) Hatve
C)Temizlik bezi
D) Harbi
E) Koruyucu yağ

7. Namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
A)Rayyür
B) Hatve
C) Set
D) Yiv
E) Rampa

8. Gerdel aşağıdakilerden hangisinin parçasıdır?
A) Ateşleme tertibatı
B) Kovan atma tertibatı
C)Emniyet tertibatı
D) Şarjör
E) Nişan tertibatı

9. Horozlu tabancalarda tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlayan parçanın adı nedir?
A) Sürgü tutucu pim
B) Gerdel ve gerdel yayı
C)Tetik ve tetik yayı
D)Tetik manivelası
E) İğne ve iğne yayı

10. Aşağıdaki parçalardan hangisi yarı otomatik tabancada gövde (çerçeve) üzerinde bulunmaz?
A)Çıkarıcı
B) Horoz
C) Kovan atma boşluğu
D)Tetik
E) Tetik korkuluğu

11. Tabancalardaki ateşleme tertibatında, ateşlemeyi başlatan ilk hareketi sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Horoz
B) Yerine getiren yay ve mili
C)Emniyet mandalı
D)Tetik
E) Ateşleme iğnesi

12. Yarı otomatik tabancada, kovan atma boşluğu gez, arpacık ve tırnak ……… üzerinde bulunur.
Yukarıda boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
A) Namlu
B) Sürgü (Kapak takımı)
C) Şarjör yuvası
D) Şarjör gövdesi
E) Çerçeve (Gövde)

13. Aşağıdakilerden hangisi silahı sökmeye başlamadan önce yapılması gereken ilk işlemdir?
A) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
B) Şarjör çıkartılır
C) Silah ölü noktaya tutulur
D) Sürgü çekilerek namlu parmakla da kontrol edilir
E) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir

14. Aşağıdakilerden hangisi poligonda dikkat edilecek emniyet tedbirlerinden değildir?
A) Silah, atış yolu dışına çıkarılabilir
B) Atış esnasında atışı biten personel atışların bitmesini bekler
C) Namlu hedef istikametinde tutulur
D) Poligon talimatnamesi okunur
E) Atış amiri komutları dışında hareket edilmez

15. Tabanca iğnesinin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tabanca dolduruş yapamaz
B) Tabanca emniyete alınamaz
C) Horoz düşmez
D) Tetik çalışmaz
E) Fişek ateşlenemez

16. Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde gerekli malzemelerden değildir?
A) Harbi
B) Süngü
C) Temizleyici yağ
D) Kıl fırça
E) Temizlik bezi

17. Yerine getiren yayın görevi nedir?
A) Düzgün nişan alınmasını sağlar
B) Namluyu kilitleyerek emniyete alır
C)Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar
D) Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar
E) Tetik çekildiğinde horozun yavaş düşmesini sağlayarak zarar görmesini engeller

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Atışa hazır fişeğin beklediği yer şarjördür
B) Nişan tertibatında gez ve arpacık bulunur
C) Namlunun içerisinde bulunan girintilere çap denir
D)Toplu tabancalarda kabza emniyeti bulunur
E) Tabancalarda her çaptaki fişek kullanılır

19. Fişeğin bölümleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Kovan-Kapsül-Tırnak-Çıkarıcı
B) Tırnak-Kapsül-Gömlek- Kurşun
C) Gömlek-Kurşun-Bakır-Barut
D) Barut-Kapsül-Çekirdek-Kovan
E) Barut-Kapsül-Gömlek-Çekirdek

20. Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemi değildir?
A) Kabza emniyeti
B) Şarjör emniyeti
C) Mandal emniyeti
D) Namlu emniyeti
E) Horoz emniyeti

21. Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride takılı kalması aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olur?
A) Şarjörde fişeğin bitmesi
B) Şarjörün tabancadan çıkması
C)Tabancanın iğnesinin kırılması
D) Kabzanın iki elle çok sıkı şekilde tutulması
E) Namlunun ısınması

22. Özel güvenlik görevlisi Asya, tabancasına ilk dolduruşu yaparken fişek yatağına fişek süremiyor ise nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)İğne kırıktır
B) Çıkarıcı kırıktır
C)Tetik veya tetik yayı arızalıdır
D)Tırnak kırıktır
E) Şarjör veya şarjör yayı arızalıdır

23. Silah ruhsatları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Taşıma ve bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir
B) İşyerinde bulundurma ruhsatı olanlar akşamları silahını evine götürebilir
C) Bulundurma ruhsatı, meskende ve işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir
D) Silah bulundurma ruhsatı olanlar atış poligonunda atış yapacaksa mülki amirden Silah Nakil Belgesi almak zorundadır
E) Taşıtlar, işyeri ve mesken sayılmazlar

24. Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?
A)Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
B) Silah teknisyeni tarafından yapılması gereken bakımdır.
C) Her zaman yapılan bakımdır
D) Periyodik olarak yapılan bakımdır
E) Bütün parçaların boyanması işlemidir

25.Barut gazının geri tepme etkisiyle ve icra yayının ileri itmesiyle çalışan, 9×19 mm çapında parabellum fişek kullanan, sabit namlulu, yarı ve tam otomatik olarak çalışan, şarjörle beslenen silah
aşağıdakilerden hangisidir?
A) MP-5 makineli tabanca
B) Kalaşnikof (AK-47) piyade tüfeği
C) M-16-A2 (Rifle) tüfeği
D) CZ-75 tabanca
E) Yavuz-16 tabanca

110. Temel ve 86. Yenileme Sınav
29 Haziran 2024

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirili... Devamı

1. Mermi çekirdeğinin en yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak, hedefe bu hızla çarpmak suretiyle, hedefi yok edecek ya da azami zarar verecek şekilde fı... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı