Özel Güvenlik Nedir?

admin
Şubat 1, 2024
121 views

Özel Güvenlik Nedir?

Özel güvenlik, gerçek ve tüzel kişilere ait yaşam hakkı, zilyetlik hakkı, işletme yönetimi hakları ve mülkiyet hakkı ile diğer hak ve hürriyetlerin saldırıya uğramaması amacıyla kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette verilen güvenlik ve koruma hizmetlerine denir.

Özel güvenlik görevlileri, kişileri, kurumları veya değerli varlıkları korumak için görev yaparlar. Bu görevlerini yerine getirirken, iletişim, yangın, afetler, patlayıcılar, kişi koruma, güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, hukuk, ilkyardım, narkotik, silahlar, kalabalıklar konularında eğitim alırlar.

Özel güvenlik görevlilerinin görevleri, çalıştıkları kurumun veya kişinin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, özel güvenlik görevlilerinin görevleri şunları içerir:

 • Koruma ve güvenlik hizmeti vermek
 • Ziyaretçileri karşılamak ve yönlendirmek
 • Güvenlik kontrollerini yapmak
 • Acil durumlarda müdahale etmek
 • Olayları raporlamak

Özel güvenlik görevlileri, kamu güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynarlar. Kamu güvenliğinin tamamlayıcısı olarak, kişilerin ve kurumların güvenliğini sağlamak için çalışırlar.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları

Özel güvenlik görevlileri, görevlerini yerine getirirken, bazı yetki ve sorumluluklara sahiptir. Bu yetki ve sorumluluklar, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda düzenlenmiştir.

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:

 • Koruma ve güvenlik hizmeti vermek
 • Ziyaretçileri karşılamak ve yönlendirmek
 • Güvenlik kontrollerini yapmak
 • Acil durumlarda müdahale etmek
 • Olayları raporlamak

Özel güvenlik görevlilerinin sorumlulukları şunlardır:

 • Görevlerini kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmek
 • Görevlerini yerine getirirken kişilere ve mallara zarar vermemek
 • Görevlerini yerine getirirken mesleki sırları saklamak

Özel Güvenlik Eğitimi

Özel güvenlik görevlisi olmak için, Özel Güvenlik Temel Eğitimini tamamlamak ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavda başarılı olmak gerekir. Özel Güvenlik Temel Eğitimi, 120 saatlik teorik ve 40 saatlik uygulamalı eğitimden oluşur.

Özel Güvenlik Temel Eğitimini tamamlayan kişiler, silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilirler. Silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için, Özel Güvenlik Silahlı Eğitimini de tamamlamak gerekir. Özel Güvenlik Silahlı Eğitimi, 40 saatlik teorik ve 40 saatlik uygulamalı eğitimden oluşur.

Özel Güvenlik Sektörü

Türkiye’de özel güvenlik sektörü, hızla büyüyen bir sektördür. Bu sektörde, binlerce özel güvenlik görevlisi istihdam edilmektedir. Özel güvenlik sektörünün büyümesi, güvenlik ihtiyacının artmasından kaynaklanmaktadır.

Özel güvenlik sektörü, çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. Bu alanlar şunlardır:

 • Bankalar
 • Finans kurumları
 • Fabrikalar
 • Hastaneler
 • Oteller
 • Okullar
 • Toplu taşıma araçları

Özel güvenlik sektörü, gelecekte de büyümeye devam etmesi beklenen bir sektördür. Bu sektörde çalışmak isteyen kişiler için, iş imkanları oldukça fazladır.

110. Temel ve 86. Yenileme Sınav
29 Haziran 2024

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirili... Devamı

1. Mermi çekirdeğinin en yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak, hedefe bu hızla çarpmak suretiyle, hedefi yok edecek ya da azami zarar verecek şekilde fı... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı