99. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları çöz

2022 Yılı 99. DÖNEM Temel Eğitim
admin
Ocak 29, 2024
789 views

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre; acil ve geçici haller dışında, özel güvenlik şirketleri tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetlerinin nereye ve ne zaman yazılı olarak bildirilmesi ön görülmüştür?

2. Özel güvenlik görevlilerinin silah bulundurma ve taşıma yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da aşağıdakilerden hangisine herhangi bir ceza veya yaptırım getirilmemiştir?

4. Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

5. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi olmak istenmesi durumunda özel güvenlik temel eğitimi şartı aranır?

6. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerde aranan şartlardan birisi değildir?

7. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre doğrudur?

8. Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarını denetlemekle ilgili aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

I. İçişleri Bakanlığı

II. Valilikler

III. Belediyeler

IV. Bakanlıklar

V. Şirketler

9. Özel güvenlik görevlilerinin el ile üst arama yetkisi, aşağıdakilerden hangisinde yasayla düzenlenmiştir? 

I. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda

II. Spor müsabakalarında

III. Toplu ulaşım tesisler

IV. Sağlık tesislerinde 

10. Aşağıdakilerden hangisinde il özel güvenlik komisyonu kararı aranmaz?

11. “Kamu haklarından yararlanma hakkının engellenmesi” suç olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?

12. Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, postası değiştirilecek işçi ne kadar süre dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz?

13. Türk Ceza Kanunu’nda “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu ağırlaştıran haller sayılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değildir?

14. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre doğrudur?

15. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik alanında çalışanlar için gerekli eğitim şartlarından birisi değildir?

16. Özel güvenlik görevlisi Ali, görevli olduğu havalimanında emrinde görev yaptığı genel kolluk amirinin emirlerine uymayıp, şirket yetkilisinin verdiği talimat doğrultusunda görev yerini terk etmiştir. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince Ali olası hangi yaptırım ile karşılaşacaktır?

17. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

18. “Şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Nalan, terminale giriş yapanlara kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, alarm verenlerin üstlerini el dedektörü ile arama, eşyalarını xray cihazından geçirme, şüphelendikleri kişilerin üstlerini el ile arama yetkilerini kullanmaktadır.” ifadesinde yer almaması gereken yetki hangisidir?

19. Koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin özel güvenlik görevlileri tarafından sağlanması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya koruma ve güvenlik hizmetinin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilebilmesi için ilk işlem aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

20. Özel güvenlik izni verilen yerde, zorunlu hallerde aşağıdakilerden hangisinin kararıyla görev alanı genişletilebilir? 

21. Yağma şüphelisi Ahmet’i özel güvenlik görevlisi Soner yakalamıştır. Yakalama tutanağında hangi unsurun bulunması gerekli değildir?

22. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik bulgular arasında yer alır?

23. Özel Güvenlik Görevlileri Hasan ve Kamil bir AVM giriş kapısında görev yapmaktadırlar. Görevleri esnasında bir bayanın çantasından bir adet 7.65 mm çapında tabanca elde ederler. Şahıs tabancasının ruhsatlı olduğunu beyan eder ve ruhsatını ibraz eder, ancak ruhsatı kontrol ettiklerinde ruhsattaki seri numara ile tabancanın üzerindeki seri numaranın farklı olduğunu tespit ederler. Bu durumda Hasan ve Kamil ne yapmalıdır? 

24. Olay yerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Zehra’nın görevi ile bağdaşmaz?

25. Aşağıdakilerin hangisi özel güvenlik görevlisi Burak’ın tanzim edebileceği tutanak çeşitlerinden biri değildir?

26. Aşağıdakilerden hangisi korunan yer ile ilgili alınan fiziki tedbirler arasında yer almaz?

27. Özel güvenlik görevlisi Burak, düğün merasimine gelen kişilere, etkinliğin özelliği ve çeşidine uygun davetiye ve bilet göstermelerini, ayrıca önceden hazırlanmış davetli listesi ile gelen kişinin kimliği karşılaştırmak suretiyle yetkisiz kişilerin tören alanına girişlerini engellenmek amacıyla durdurma yapmaktadır.

Aşağıdaki durdurma işlemlerinden hangisinde yetki aşımı söz konusudur? 

28. Aşağıdakilerden hangisi stadyumda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin görevlerindendir?

29. Kamera İzleme Odasında (CCTV Odası) görevli özel güvenlik görevlisi Fehmi’nin hangi davranışı yanlıştır?

30. Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden değildir?

31. Kontrol noktasının amacı; korunan yerin güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek suç unsuru maddelerin, kişilerin ve araçların girişini engellemektir. Etkili bir koruma ve güvenlik hizmetinin sunulabilmesi için kontrol noktalarının planlaması doğru yapılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarının aşamalarından biri değildir? 

32. Özel güvenlik görevlileri tarafından görülen, duyulan, anlatılan ve hafızada kalan bilgilerin yazıya dökülmesi, kayıtlara geçirilmesine ne denir?

33. Özel güvenlik görevlileri görevli oldukları bölgede terk edilmiş veya bulunmuş bir eşya ile ilgili hangi tutanağı tutmalıdır? 

34. Risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkate alınacak kriterler arasında yer almayan seçenek hangisidir?

35. Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır? 

36. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi esnasında ve özel güvenlik görev alanında şüpheli bir paketle karşılaşan özel güvenlik görevlisi Salim’in yapmaması gereken bir davranıştır? 

37. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

38. Aşağıdakilerden hangisi aile içi ve kadına yönelik şiddet eyleminin unsurudur? 

39. Özel güvenlik görevlileri görevli oldukları alanda meydana gelen konusu suç teşkil eden bir olayın şüphelisini yakaladıklarında hangi yetkilerini kullanmış olurlar?

40. Aşağıdakilerden hangisi raporun şekil şartları arasında yer almamaktadır?

41. Özel güvenlik görevlisi Mehmet havalimanı kargo bölümünde çalışmaktadır. Çanta, bagaj, koli gibi kapalı eşyaların içinde tehlikeli madde, yasak madde olup olmadığının kontrolünü nasıl yapmalıdır?

42. “Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üzerini detektör ile arama, eşyaları X-Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme” yetkisini, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini düzenleyen madde hangisidir?

43. Kapı tipi metal detektörler aşağıdakilerden hangisine alarm vermez?

44. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliği sağlamak amacıyla kullanılabilir?

45. Aşağıdakilerden hangisi dedektör çeşitlerinden değildir?

46. Özel güvenlik görevlisi Mehmet, görev yaptığı birimde meydana gelen patlama sonrası bir kazazedenin bilinç kontrolünü yaptıktan sonra hava yolunu açmak için yaralıyı sert bir zemine yatırır. Bir elini alına yerleştirip diğer elinin iki parmağını çene kemiğinin üzerine yerleştirerek alından bastırıp çeneden kaldırarak yaralının başını geriye doğru iter. Bu pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

47. Arkadaşlarıyla Cumartesi günü Şile’ye yüzmeye giden acil tıp teknisyeni Orkun henüz denizden çıkarılan bir boğulma vakasıyla karşılaşır. Kendini tanıttıktan sonra olguya müdahale eder. Kazazedeye gerekli pozisyonu verdikten ve havayolu açıklığını sağladıktan sonra Orkun bir ilkyardımcı olarak, solunumu değerlendirmek için hangi yöntemi kaç saniye süresince yapmalıdır?

48. Trafik kazası sonrasında özel güvenlik görevlisi Rıfat’ın hangi yaralıyı araçtan mutlaka çıkarması gerekmektedir?

49. Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?

50. Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır? 

51. Doktor Metin Bey ailesiyle birlikte özel arabalarıyla tatil için İstanbul’dan Rize’ye giderken Akçaabat girişinde bir trafik kazasına tanık olurlar. Doktor Bey olay yerine intikal ettiğinde yaşam zincirinin ilk halkasında yer alan temel uygulamaları hangi sıraya göre yapmalıdır?

52. Aşağıdakilerden hangisi yanığın şiddetini belirleyen ana faktörler arasında değerlendirilemez? 

53. Patlamanın şiddetiyle yere düşen bir çalışan bacaklarını hareket ettiremediğini, belinin ağrıdığını söyleyince özel güvenlik görevlileri yaralıyı hangi yöntemle sedyeye koymaya karar vermiştir?

54. Tam hava yolu tıkanıklarında hangi uygulama yapılmıştır?

55. Özel güvenlik görevlisi olduğunuz bir park alanındaki hayvan ısırığı olayına müdahale ederken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

56. Isı, yanıcı özellik gösteren maddeler ve oksijenin bir araya gelmesiyle oluşan, yanma reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir? 

57. Yangınlarda söndürme maddesi olarak kullanılan “su”, aşağıdaki yangın sınıflarından hangisinde en ideal söndürme yapar?

58. Yangın oluşum aşamaları, aşağıdaki şıkların hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

59. İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemlerle, bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan aşağıdakilerden hangisidir? 

60. Yangın sebebiyle rahatsızlanan ve yaralanan kişilere ilk müdahaleyi yapan acil durum ekibi, aşağıdakilerden hangisidir?

61. Aşağıdakilerden hangisi yangın bölgesinde karşılaşılabilecek tehlikelerden değildir? 

62. Kuru kimyevi tozlu portatif yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

63. Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış sebeplerinden biri değildir? 

64. Belirli miktarda alındığında, kişinin sinir sistemine etki ederek, akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, kişi ve toplum içerisinde ekonomik ve sosyal çöküntü meydana getiren, alışkanlık ve bağımlılık yapan, kullanılması, bulundurulması, üretilmesi ve satışının kanunlarla yasaklandığı maddelere ne isim verilir?

65. “Alışılmış olan bir maddenin alınamaması veya azaltılması halinde ortaya çıkan bir hastalık tablosu, bir kriz durumudur. Kişinin dayanılmaz acılar yaşamasıdır” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

66. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel öğelerinden biri değildir?

67. Kişinin kendisini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi, diğerlerinden kendini daha önemli olduğunu vurgulayıp ilgiyi alakayı sürekli üstünde tutmaya çalışması iletişimin önündeki engellerden hangisine girer?

68. Bir özel güvenlik görevlisinin yüzyüze kurduğu iletişimde aşağıdaki durumlardan hangisi yüzyüze iletimin unsurlarından değildir?

69. Sosyal psikologların uzun yıllar yaptıkları çok sayıda araştırmanın sonucuna göre insanların birbirleriyle yüz yüze kurdukları ilişkilerde sözsüz mesajların etkisi %90 oranındadır. Sözsüz mesajlar; jestler göz ve baş hareketleri, beden duruşu, yüz ifadeleri, mesafe, temas gibi öğeler……………. İle ifade edilir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

70. Halk arasındaki karşılığı “dengine getirip, mosmor etmek” olan dinleme türüne karşılık gelen dinleyiciler, genellikle konuşma esnasında konuşmacının kelimelerini dikkatlice dinleyerek özellikle bahsetmediği noktaları tespit eder. Zihinlerinde daha önceden hazırlanmış planları olan bu tür dinleyiciler sinsice bir çaba içerisinde konuşmacıyı zor duruma düşürmeye çalışırlar. Bu tür dinlemeyi genellikle basın mensupları daha fazla yaparlar.

Yukarıdaki açıklamaya karşılık gelen dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir? 

71. Aşağıdakilerden hangisi bir Özel Güvenlik görevlisinin öncelikli ve ‘olmazsa olmaz’ görev anlayışını ifade eden, sağlıklı bir ilişki kurmasını ve kaliteli bir hizmet ortaya çıkarmasını sağlayan geliştirilebilir davranış yöntemlerinden biri değildir?

72. İletişim sürecinin temel ögelerinden, kaynak, alıcı, mesaj, kanal, dönüt ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

73. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden biri değildir?

74. Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?

75. Empati nedir?

76. Dinleyicinin konuşana, anlattığı ile ilgilendiği, onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir? 

77. Mavi Göl Mesire alanında piknik yapan iki grubun arasında çıkan tartışmanın devam ettiği sırada müdahalenin zaruri olmasına rağmen makul sürede yeteri kadar ekip gelemeyeceğini bilen Özel Güvenlik Görevlisi Cemal ne yapmalıdır?

78. Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda paniğe sebep olabilir?

79. Aşağıdakilerden hangisi çatışma sebeplerinden biri değildir

80. Özel güvenlik görevlisi Kemal, AVM girişinde görev yaparken güvenlik kontrol kapısından geçmesi için uyarıda bulunduğu kişinin fiziki saldırısına uğrar ve cop kullanmak zorunda kalır. Kemal’in copla şahsın vücudunun hangi bölgesine vurması doğru olmaz?

81. Aşağıda verilen grup ve kalabalık eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

82. Üniversitede saldırgan bir öğrenci topluluğu mevcuttur ve genel kolluk çağırılmamıştır. Bu kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak isteyen üniversitede görevli, özel güvenlik görevlileri hangi düzende hareket etmelidirler? 

83. Yasadışı kalabalığa karşı göz yaşartıcı gaz kullanmak durumunda kalan güvenlik görevlisinin hareket tarzıyla alakalı aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

84. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda en sık rastlanan eylem biçimleri arasında değildir? 

85. Tiyatro salonundaki oyunu izlemekte olan seyircilerin oluşturduğu kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

86. Aşağıdakilerden hangisi grup içerisindeki liderin, grup üyelerini etkilemek ve yönlendirmek için kullandığı usullerden biri değildir?

87. “Tarım Bakanlığında görev yapan ÖGG Kemal, Bakanlık binası önünde bir konuyu protesto etmek üzere toplanmış bir çiftçi kitlesiyle karşı karşıyadır.” Kemal’in bu çiftçi kitlesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerinden hangisi yanlıştır?

88. Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenleri olan kişisel nedenlerden değildir?

89. Güzergâh üzerinde olası tehlikeli bölgeler ile varış noktasındaki mevcut durum, şartlar nasıl değerlendirilir?

90. Toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek amacıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere veya toplumca sevilen kişilere yöneltilen silahlı saldırılara ne denir? 

91. Hangi kapsamda özel koruma hizmeti verilmez?

92. Aşağıdakilerden hangisi Temel Koruma prensiplerinden değildir?

93. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli arasında yer almaz?

94. Aşağıdakilerden hangisi VIP’nin (Önemli kişi) araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?

95. Çoklu koruma organizasyonunda “Ekip Amiri” nin görevi nedir? 

96. Yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerinin standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir? 

97. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

98. "Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu derhal …………… bildirmelidir."cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

99. Suçun önlenmesi ve işlenmiş suçun aydınlatılmasında genel kolluk ile özel güvenlik arasındaki iletişimin şekli ve sürecini en verimli kılan uygulama hangisidir?

100. I. Özel Güvenlik

II. Polis

III. Sahil Güvenlik

IV. Gümrük Muhafaza

Yukarıdakilerden hangileri genel kolluktur?

99. dönem özel güvenlik sınav soruları

özel güvenlik test çöz ve ögg test çöz uygulamasında 27 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen 99. dönem özel güvenlik sınav sorularını çözebilirsiniz. Hazırlanmış olan ögg online sınavında 100 adet temel eğitim sınav soruları yer alıyor. silahsız özel güvenlik kimlik kartı almak isteyen kullanıcılar burada ki sorulara çalışarak sınavlarında başarılı olabilirler. Ayrıca silahlı özel güvenlik sınavına girecek olanlar için de hazırlanmıştır. Buna ayrı olarak silah soruları online test şeklinde hem ögg yenileme sınavı hemde özel güvenlik temel eğitim silah soruları vardır. Özel güvenlik çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olabilirsiniz. özel güvenlik soruları 2024 yılında yapılacak olan sınav sorularıda yer alıyor. özel güvenlik sınav soruları 2024 yılında sınava girecek olan yeni ve yenileme yapan kullanıcılara online testlerimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz.

99. DÖNEM Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz

‘’Temel Eğitim Özel Güvenlik Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok Özel Güvenlik soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Özel Güvenlik Temel Eğitim çıkmış sınav soruları 2024 yılı 99. DÖNEM

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz ve Yeni Nesil ögg Testleri Çöz 2024

Özel Güvenlik Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2022 Yılı 99. DÖNEM Temel Eğitim dersi Özel Güvenlik Test çöz veya ögg testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Özel Güvenlik Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • ögg Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Özel Güvenlik Temel Eğitim dersi 99. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2022 Yılı

Özel Güvenlik Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

99. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları çöz

Etkili Özel Güvenlik Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Temel Eğitim Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
110. Temel ve 86. Yenileme Sınav
29 Haziran 2024

1. Mermi çekirdeğinin en yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak, hedefe bu hızla çarpmak suretiyle, hedefi yok edecek ya da azami zarar verecek şekilde fı... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirili... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı