97. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları çöz

2022 Yılı 97. DÖNEM Temel Eğitim
admin
Ocak 27, 2024
726 views

1. Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmemesinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?

2. Görev alanında bir suçun işlendiğini görevi ile bağlantılı olarak öğrenip, bunu yetkili genel kolluğa bildirmeyen özel güvenlik görevlileri veya yöneticilerine, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre hangi müeyyidenin uygulanması gerekir?

3. Özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisinin kaynağı bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

4. Özel güvenlik görevlilerinin işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılabilmesi aşağıdakilerden hangisinde mümkündür?

5. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumluları için özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlara ilave olarak aranır?

6. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre iş sözleşmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

7. Bankada görevli silahlı özel güvenlik görevlisi Mehmet, çalıştığı bankaya ait görev silahı ve üniforması ile birlikte öğle yemeğini yemek için dışarı çıkmıştır. Yemek sırasında şahit olduğu kavgaya silahla müdahale eder. Mehmet’in ateşli silahını kullanması hakkında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

8. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, yetkisini aşarak Türk Ceza Kanunu madde 122’de düzenlenen “Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle” bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engellemiştir. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlemiştir?

9. Konusu suç teşkil eden emri alan özel güvenlik görevlisinin yapması gereken en doğru davranış aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

10. Özel güvenlik görevlilerinin kişilerin üzerini elle aramasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

11. Alarm izleme merkezinde görevli özel güvenlik görevlisi Gökhan, hizmet alan abonelerin telefon numaralarını ticari amaçla kullanmak isteyen bir turizm şirketine vermiştir. Aşağıdakilerden hangi suç hakkında özel güvenlik görevlisi Gökhan hakkında şikayette bulunulabilir?

12. Özel güvenlik görevlileri Ali ve Mehmet, havalimanında yaptıkları X-ray cihazından geçirme kontrolü esnasında, bir miktar suç unsuru uyuşturucu madde ele geçirmiş ve elde ettikleri maddeyi, kolluk görevlileri gelene kadar elde tuttuktan sonra, yetkili genel kolluğa tutanakla teslim etmişlerdir. Özel güvenlik görevlileri, bir müddet dahi olsa elde bulundurdukları suç unsuru uyuşturucuyu, hangi yetkilerine dayanarak muhafaza etmişlerdir? 

13. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan ateşli silahlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

14.Eşi doğum yapan özel güvenlik görevlisi Ümit, aşağıdaki mazeret izinlerinden hangisine hak kazanır?

15. 4857 sayılı İş Kanununa tabi özel güvenlik görevlileri için, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

17.Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin, resmi elbisesini yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takan kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklindeki düzenlemeye aykırı hareket eden kişi hangi suçu işlemiş olur? 

18. Spor müsabakasında, birlikte görev yaptığı yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen özel güvenlik görevlisine aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır?

19. Görev yaptığı fabrikada greve giden işçilere destek olmak maksadıyla, özel güvenlik görevlilerinin greve katılmalarının yasak olmasına rağmen, özel güvenlik görevlisi Ali de işi durdurarak greve katılmıştır. Ali 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince yalnızca greve katıldığı için olası hangi yaptırım ile karşılaşacaktır? 

20.İl Özel Güvenlik Komisyonu toplantısına kişi ya da kuruluşun temsilcisi üye sıfatıyla aşağıda belirtilen hangi durumda katılabilir? 

21. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin genel olarak dikkat edeceği hususlardan biri değildir?

22. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında yer almaz?

23. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Hasan ile Zeki kapı dedektöründen geçen ziyaretçiden sinyal sesi gelmesi üzerine yaptıkları kontrolde şahsın üzerinde silah bulmuşlardır. Silahın ruhsatını sorduklarında silahın bulundurma ruhsatı olduğu anlaşılınca davranışları nasıl olmalıdır?

24. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin adli görevlerinden değildir?

25. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümleri arasında yer almaz? 

26.Tutanağın şekil şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

27. 6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna göre; müsabakada görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin kimlik bilgileri müsabakaların başlangıç saatinden en geç kaç saat önce ilgili kolluk birimine bildirilir? 

28. Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde özel güvenlik görevlisinin genel kolluğun gözetim ve denetiminde el ile arama yetkisi vardır?

29. Aşağıdakilerden hangisi maddi bulgu/delil çeşitleri arasında yer almaz?

30. AVM’ de hırsızlık şüphelisini özel güvenlik görevlisi Haldun yakalamıştır. Yakalama tutanağında aşağıdakilerden hangisinin bulunması gereklidir?

31. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik planlamasının özelliklerinden biri değildir?

32. Görev alanında, hakkında mahkumiyet kararı bulunan kişiyi yakalayan özel güvenlik görevlisi Yavuz hangi görevi yerine getirmiştir? 

33. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Azize, gelen ziyaretçilerle ilgili hangisini yapmaya yetkisi yoktur?

34. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemleri arasında yer almaz?

35. Özel güvenlik görevlileri Hasan ve Kamil bir AVM giriş kapısında görev yapmaktadırlar. Görevleri esnasında bir şahsın çantasından bir adet gaz tabancası elde ederler. Şahıs tabancanın faturalı olduğunu beyan eder ve faturasını ibraz eder. Kontrol sırasında tabancanın namlusu içinde yiv-set olduğunu tespit ederler. Bu durumda Hasan ve Kamil ne yapmalıdır?

36. Aşağıdakilerden hangisi risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkate alınacak kriterlerden biri değildir? 

37. Alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlileri Metin ve Zeki alışveriş merkezi girişinde içeriye girmek isteyen kişileri güvenlik kontrolünden geçirmektedirler. İçeriye girmek isteyen kişilerden Bahattin, söz konusu güvenlik kontrollerine tabi olmak istemediğini, üstünü ve eşyasını aratmayacağını söyler. Bu durumda Metin ve Zeki’nin Bahattin ile ilgili olarak ne yapması gerekir?

38. Devriye hizmeti yürüten özel güvenlik görevlileri Ali ile Veli, görev sırasında bıçakla yaralama olayına müdahale ederek suç unsuru eşyaya emanete alıp suçluları yakalayarak genel kolluğa tutanak ile teslim ederler. Olay yerine intikal eden olay yeri inceleme ekibinin talebi ile özel güvenlik görevlilerinden olay yerinin korunmasına yardımcı olmaları istenir.

Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ile ilgili olarak Ali ile Veli’nin yaptığı hatalardan biridir? 

39. Fabrikada görevli özel güvenlik görevlileri Tamer ile Akın meydana gelen hırsızlık olayında gerçeğe aykırı tutanak düzenlemişlerdir. Bu eylem karşısında ne kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar?

40. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın aşamalarından olan maddi gücün araçlarından biri değildir?

41. Aşağıdakilerden hangisi CCTV sistemlerinin bileşenlerinden birisi değildir?

42. Kameralar tarafından oluşturulan görüntünün aktarılacağı ve izleneceği cihaz hangisidir?

43. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından değildir?

44.Bir tren garında yolcuların kullandığı girişe hangi güvenlik cihazının konulmasına gerek yoktur?

45. Kontrol noktalarında bazı kişiler özel ilgiye ihtiyaç duyarlar. Aşağıdakilerden hangileri bu kategoride değerlendirilmezler?

46. Kanaması durdurulamayan bir yaralıda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?

47. Aşağıdakilerden hangisi, yaralının değerlendirilmesi kapsamında değildir?

48. Aşağıdakilerden hangisi, sıcaktan daha çok etkilenir?

49. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın temel uygulamalarından “Kurtarma”nın kapsamında değildir?

50.Burkulma ve burkulmada ilk yardımla ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

51. Sedye ile taşıma tekniği ile ilgili hangi şık yanlıştır? 

52. Yüksek ateş nedeniyle oluşan havaleyle ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır?

53. Suda boğulmalarda yapılacak ilkyardımla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

54. Aşağıdaki yaralı taşıma tekniklerinin hangisini uygulamak için en az 2 kişi gereklidir? 

55. Özel güvenlik görevlisi Hasan; bilinci kapalı bir kişi ile karşılaştığında solunum yolunu en çok kapatan unsur olarak öncelikle neye dikkat etmesi gerekir?

56. Aşağıdakilerden hangisi ani gelişen doğal afetler içerisinde yer almaz?

57. Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınların özelliklerinden değildir?

58. Aşağıdakilerden hangisi afet tanımı içerisinde yer almaz?

59. Ahşap, kâğıt, tekstil, şeker vb. ürünlerin yangınlarında en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

60. Ülkemizde tüm acil durum birimlerinin aynı çatı altında toplandığı ihbar numarası aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

61.Bir yangının söndürülmesi esnasında oksijen ile temasının kesilmesi yangın söndürme yöntemlerinden hangisine girer? 

62. Kullanılmış veya bazı sebeplerden dolayı içerisindeki itici gazı azalmış yangın söndürme cihazının manometresindeki ibre hangi boyalı alanı gösterir?

63. Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapılması gereken doğru davranışlardan biri değildir? 

64. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı ile mücadele çözüm merkezlerinden birisi değildir? 

65. Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık oluşturan maddelerin, vücuda temel alınma yollarından birisi değildir?

66.Bir özel güvenlik görevlisinin görevi esnasında bireyler ile kurmuş olduğu iletişimde, iletişim kurma nedenlerinden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

67. Sağlıklı ve etkili iletişimin ilk şartı aşağıdakilerden hangisidir?

68. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin amacıdır?

69. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen sosyal özelliklerdendir?

70.İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir? 

71.İletişimde kullanılan en etkili iletişim kanalı hangisidir?

72.İyi bir dinleyici olmak için aşağıdakilerden hangisinden kaçınmamız gerekmektedir?

73. Önyargı nedir?

74. Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?

75. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözcükleri seslendirerek gönderme, iletme işidir?

76.İletişimin başarısında kanal seçimi neden önemlidir?

77.İletişimde insanların birbirini yargılaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

78. Deprem, yangın ve sel gibi doğal afetler ile topluluk içine patlayıcı madde atılması gibi durumlarda, kalabalığın içerisinde oluşabilecek paniği önlemek ve sakinleşmesi için güvenlik görevlilerinin aşağıdaki tavırlardan hangisini yapmaları daha doğru olacaktır?

79. Göz yaşartıcı gazların insanların üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

80. “Üniversitede gerçekleşen tüm öğrenci eylemlerine katılan üniversite öğrencisi Ahmet, arkadaşlarının yanında bir statü kazanmak adına hareketlerinin nereye gideceğini düşünmeden ani çıkışlarla hep en önde yer almaya çalışmaktadır. Ahmet bu hareketleri ile farkında olmasa da eylemlerin sürekli olmasını sağlamakta ve yaptığı eylemlerde yasa ve sosyal kurallara herhangi bir aykırılık görmez ve sorumluluk hissi duymaz.” Ahmet bu topluluk içerisinde hangi tip kişi olarak değerlendirilir?

81. “Kimyasal maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunmaktadırlar. Bu maddeler kullanılırken bulundukları hal, kullanım amaçları ve yayılacakları alana göre farklı yayma yöntemleri geliştirilmiştir.“ Aşağıdaki yöntemlerden hangisi göz yaşartıcı kimyasal maddeleri yayılma yöntemlerinden birisi değildir?

82. “Başkentin en büyük AVM’lerinden birisinin kapalı alanında aniden başlayan yangın nedeniyle aşırı paniğe kapılmış gruba yön verme……. , çünkü……..”

Cümlesinde boş bırakılan yerleri en uygun ve anlamlı şekilde tamamlayınız.

83. Verdiği kararlar nedeniyle hakemlere yapılan itirazlar sonucu sık sık ara verilen ve rakip takımın galip gelmesi ile sona eren basketbol final müsabakasında görev yapan güvenlik görevlileri, maç sonunda hakemleri kapalı spor salonundan çıkarırken fiziki saldırı ve yabancı maddelerden en iyi şekilde korumak için hangi düzen veya düzenler kullanmalıdırlar?

84. Stadyumda maç esnasında aniden tribünden atlayarak saha içerisine giren fanatik bir taraftara bu maçta görevli özel güvenlik görevlisi ne yapmalı?

85. Kalabalık oluşumlarında toplumun huzurunun sağlanması için güvenlik görevlilerinin alacağı tedbirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

86.Taraflar arasındaki çatışmayı önlemede kullanılan en etkili yöntemlerinden birisi uzlaşma diğer adıyla kazan-kazan yöntemidir. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme uygun olan yaklaşım tarzıdır?

87. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplumsal olaylarda eylemcilerin güvenlik güçlerine karşı uyguladıkları eylem taktikleri arasında yer almaz?

88.İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

89. Korunacak kişinin konutunda nokta nöbeti ifa edilmesi ve konut yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir?

90. Özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenliğini sağladıkları kişilerin bulunduğu alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme işlemi kolluğun hangi yetkisini ifade eder? 

91. Patlayıcı maddelerin terör amaçlı kullanılma nedenlerini sıraladığımızda; aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?

92.Tek kişilik korumaya oranla biraz daha güvenli olan ikili korumada paylaşılan sorumluluk alanı kaç derecedir?

93. Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında korunma ihtiyacı duyan kişiler, koruma taleplerini merkezde hangi Bakanlığa başvurarak iletirler?

94. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

95. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma ekibi içerisinde bulunan görevlilerden değildir?

96. Koruma çemberi kaç halkadan oluşur?

97. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev ve yetkilerinden birisidir?

98. Özel güvenliğin görev yaptığı mezarlığa belirli bir süre için genel kolluk takviye olarak görev alır. Bu durumda sevk ve idare yetkisini kullanacak olan makam hangisidir?

99. Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin etkin işbirliği ve koordinasyonunu amaç edinen örnek proje aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

100. Spor müsabakalarının yapılacağı spor alanlarında, genel kolluğun gözetim ve denetiminde özel güvenlik görevlilerince yapılan üst aramasında kimden yazılı izin alınır?

Özel güvenlik test çöz ve ögg test çöz sitesinde 24 nisan 2022 yılında gerçekleştirilen temel eğitim sınav soruları yer alıyor. Sizlerde özel güvenlik çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olabilirsiniz. 2024 yılı silahlı özel güvenlik olmak isteyenler için ögg çıkmış silah sınav soruları ayrı bir şekilde online test olarak sizlere sunulmuştur. Burada yer alan sorular 97. özel güvenlik çıkmış soruları çözebilirsiniz.

97. DÖNEM Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz

‘’Temel Eğitim Özel Güvenlik Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok Özel Güvenlik soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Özel Güvenlik Temel Eğitim çıkmış sınav soruları 2024 yılı 97. DÖNEM

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz ve Yeni Nesil ögg Testleri Çöz 2024

Özel Güvenlik Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2022 Yılı 97. DÖNEM Temel Eğitim dersi Özel Güvenlik Test çöz veya ögg testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Özel Güvenlik Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • ögg Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Özel Güvenlik Temel Eğitim dersi 97. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2022 Yılı

Özel Güvenlik Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

97. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları çöz

Etkili Özel Güvenlik Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Temel Eğitim Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
110. Temel ve 86. Yenileme Sınav
29 Haziran 2024

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirili... Devamı

1. Mermi çekirdeğinin en yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak, hedefe bu hızla çarpmak suretiyle, hedefi yok edecek ya da azami zarar verecek şekilde fı... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı