96. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları çöz

2022 Yılı 96. DÖNEM Temel Eğitim
admin
Ocak 27, 2024
692 views

1. “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı “İstiklal Marşı’dır.” Başkenti Ankara’dır.” Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez olarak düzenlenen bu hüküm hangi hukuki metinde yer almaktadır?

2. Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

3. Aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı iptal edilmez?

4. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında bir suçla karşılaştıklarında aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değillerdir?

5. Silahlı özel güvenlik görevlisi Mehmet, aşağıda belirtilen durumlardan hangisini yapması durumunda görev alanı ile ilgili ihlalde bulunmuş olur?

6. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışma hayatında gece, aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

7. Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, İl Özel Güvenlik Komisyonu kararı ve Valinin izniyle kurum veya kuruluşun kendi bünyesinde kurulan oluşuma ne ad verilir?

8. Ülkemizde özel güvenlik alanındaki merkezi düzenleme ve denetim işleri Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca yürütülmektedir. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı özel güvenlik alanında faaliyet gösteren birimleri, şirketleri ve eğitim kurumlarını hangi bakanlığımız adına denetlemektedir?

9. Vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla İl Özel Güvenlik Komisyonu toplanmış, sanayi odası başkanlığı temsilcisi toplantıya katılmamıştır. Bir yere özel güvenlik izni verilmesi ile ilgili vali yardımcısı ve il emniyet müdürlüğü temsilcisinin olumlu, il jandarma komutanlığı ve ticaret odası başkanlığı temsilcilerinin olumsuz oy kullanması durumunda karar nasıl alınır? 

10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik yöneticisinin yetki ve sorumluluğu içerisinde yer almaz?

11. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre 15 günlük bildirim süresine bağlı değildir?

12. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun özel güvenlik görevlisine emanete alma yetkisi verdiği durumlardan biri değildir?

13.“Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir.” Şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır?

14. Takım elbiseden oluşan üniforma ile görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet, geçici özel güvenlik izni alınan konser alanına girenlerin el detektörü ile üstlerini aramaktadır. Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15. Kitap fuarında özel güvenlik görevlisi Caner, fuar alanına gelen araçlı ziyaretçilerin otoparka yönlendirilmesi ve izdihamı engellemek için fuarın önünden geçen cadde üzerinde duba koyarak ve düdük çalmak suretiyle araç trafiğini yönetmekle görevlendirilmiştir. Özel güvenlik görevlisi Caner’in bu görevi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

16. Geçici ve acil durumlarda verilen özel güvenlik izninde; güvenliğin sağlanması için ilgili özel güvenlik şirketi tarafından öngörülen tedbirlerin yetersiz görülmesi halinde, ilave tedbirlerin alınmasını veya güvenlik planının değiştirilmesini istemeye yetkili aşağıdakilerden hangisidir?

17. Ceza Muhakemesi Kanununun 90. Maddesinin a) fıkrasında düzenlenen “Kişiye suçu işlerken rastlanması” halinde aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yakalama yetkisine sahiptir?

18. Üzerinde kimlik kartı olmayan ve silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi Ali, görev yaptığı fabrikada mesaiye başlamıştır. Özel güvenlik görevlisi Ali için, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

19.Silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile beraber taşımak zorunda olduğu belge aşağıdakilerden hangisidir?

20. Özel güvenlik izni verilen yerin koruma ve güvenliğinin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine öncelik verilir? 

21. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaç ve hedeflerinden biri değildir?

22. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?

23. Aşağıdakilerden hangisinin kontrol noktasında bulunmasına gerek yoktur?

24. Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır?

25. Buluntu eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisi Mert hangi görevi yerine getirmiştir?

26.Aşağıdakilerden hangisi maddi delil çeşitlerinden biri değildir?

27.Özel güvenlik görevlileri Zafer ile Nedim’in tanzim edemeyeceği tutanak hangisidir?

28.Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden biri değildir?

29.Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir?

30.“Zor kullanma, direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette uygulanır.” Aşağıdaki şıklardan hangisinde bu sıralama doğru olarak verilmiştir?

31.Aşağıdaki şıklardan hangisi kontrol noktasında bulunması gereken görevlilerden biri değildir?

32. Aşağıdaki görevlerden hangisi futbol maçında görev alan özel güvenlik görevlisi Sıtkı’nın görev ve yetkisi dâhilinde değildir?

33. AVM’ de görevli özel güvenlik görevlisi Halil, devriye görevi esnasında bir şahsı hırsızlık yaparken görmesi üzerine suç konusu hırsızlık eşyası ile yakalamıştır. Hangi tutanağı tanzim etmesi gerekir?

34. Özel güvenlik görevlisi Ali çalıştığı fabrikada devriye görevi sırasında şüpheli paketle karşılaşır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

35. Özel güvenlik görevlisi Cemil parkta devriye görevi yerine getirirken, bir çocuğun darp edildiğini görmüştür. Olaya müdahalede aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğru olur?

36.Aşağıdakilerden hangisi spor müsabakalarında görev alan özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?

37. Özel güvenlik görevlisi Cihan, Belediye parkında devriye görevi sırasında eşkâli ve bilgileri daha önceden bildirilen cezaevinden kaçan hükümlüyü yakalamıştır ve derhal kolluğa haber vermiştir. Yapılan yakalama hangi tür bir yakalamadır?

38.Metro istasyonunda görevli özel güvenlik görevlileri Ali ile Hasan, yaya devriye görevi yaparken Asiye hanımın çantasını kapkaç yapmak suretiyle çalan iki kişiyi suçüstü yapmak suretiyle yakalar. Aşağıdakilerden hangisi Ali ile Hasan’ın tutanak tanzim ederken dikkat etmesi gereken içerik kurallarından biri değildir? 

39.Aşağıdakilerin hangisi mektup bombanın özelliklerinden biri değildir?

40.Kişi, tesis veya binaya içeriden ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanları veya korunan yere etkileyebilecek zarar/kayıp verme durumuna …………… denir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa gelir ise cümle doğru tamamlanmış olacaktır?

41. Aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek şekilde saklanmış bir silahı tespit etmek amacıyla kullanılabilir?

42. X-Ray cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?

43. Kapalı bir kutu içerisinde metal nesne olup olmadığını tespit etmek maksadıyla aşağıdaki cihazlardan hangisinden faydalanılabilir?

I. X-Ray cihazı

II. Metal detektörü

III. Kamera

44. Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarından hangisi kullanılmaz?

45. Yangın detektörleri hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?

I.Duman

II.Işık

III.Isı

IV.Alev

46. Henüz yeni güvenlik görevlisi olmuş, Hakan Bey evinin balkonunda otururken komşu evde tüp patlamasına şahit oluyor. Olay yerine vardığında komşunun oğlunun vücudunun çeşitli yerlerinde değişik derecelerde yanıklar olduğunu gözlüyor. Hakan Bey bu yanıklar karşısında aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

47. Ahmet Bey arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giderler. Ağaçta meyve yiyen 15-16 yaşlarında bir çocuğun yere düştüğüne şahit olur. Yapılan kontrolde bacaklarını rahatlıkla oynatabildiği görülür. Daha önce ilk yardım almış Ahmet Bey’in çocuğa yaklaşımı nasıl olmalıdır?

48. İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?

49. Aşağıdakilerden hangisi, olay yeri değerlendirmesinin amaçlarından değildir?

50. Ciddi yaralanmalarda ilk yardımla ilgili yapılması yanlış olan şık aşağıdakilerden hangisidir?

51. Ülkemizde ilk yardım gerektiren bir durumda aranması gereken numara aşağıdakilerden hangisidir?

52. Kanamanın ciddiyeti aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

53.

- Hareket ile artan ağrı

- Şekil bozukluğu

- Hareket kısıtlılığı

- Şişlik

Yukarıdakiler hangi hastalığın belirtileridir?

54. Özel güvenlik görevlilerinin, burun kanamalarının durdurulması için hangi uygulamayı yapmaları gerekir?

55. Aşağıdakilerden hangisi turnikenin uygulandığı durumlardan birisi değildir?

56. Yangın yerindeki tehlikeler içerisinde bulunan çökme tehlikesi; yapıların yüksek sıcaklıktan dolayı taşıma gücünün zayıflaması ve çökmesi olayıdır. Bu tehlike göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yapı çeşitlerinden hangisinin daha önce çökmesi beklenir?

57.Kötü amaçlarla bir binaya, herhangi bir mala veya araziye zarar vermek amacıyla bilerek ateşe vermek yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?

58.Oksijen ile belirli bir karışım oranında yanabilen gaz ya da gaz karışımlarına ne ad verilir?

59. Olası bir yangın durumunda itfaiye ekibi olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?

60. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden biri değildir?

61. Kimyasal reaksiyon alanından ısı alınması ve çekilmesi olayı söndürme etkisi özelliklerinden hangisine girmektedir?

62. Aşağıdakilerden hangisi A sınıfı yangınlarda açığa çıkan kimyasal ve zehirleyici özelliği bulunan gaz çeşididir?

63. Yanma çeşitleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

64. AVM’de görevli ÖGG Erkan iki gencin kendi aralarında konuşurlarken “bong yapmak ve kafayı dumanlamak” gibi bazı kelimeleri kullandıklarını duyar. Bu durumda ÖGG Erkan aşağıdaki konuların hangisinden şüphelenmelidir? 

65. Aşağıdakilerden hangisi sentetik yollarla üretilmemiş, doğada bulunan bir uyuşturucu maddedir?

66. Aşağıdakilerden hangisi Kitle İletişiminin özelliklerinden biridir?

67. Herhangi bir konuya ya da olaya ilişkin duygu ve düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü-sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşmasını sağlayan sembollerdir. İletişimin iyi olabilmesi için hedef tarafından algılanabilmesi önemlidir.

Yukarıdaki ifadeyle iletişim sürecinin hangi temel evresi tanımlanmaktadır?

68. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden birisi değildir?

69. Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü isteğe ………….. denir.

70.

. Ne söylemek istiyorum?

.Ne zaman söylersem, karşımdaki kişinin iletişim kanalları açık olur?

. Nerde, hangi ortamda iletişimi başlatmam yerinde olur?

Yukarıda verilen sorular hangi amaca uluşmak için kullanılır?

71. Kişinin kendisini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi diğerlerinden kendini daha önemle olduğunu vurgulayıp ilgiyi alakayı sürekli üstende tutmaya çalışması, olarak tanımlanan iletişim engeli aşağıdakilerden hangisidir? 

72.Yapılan bilimsel araştırmalara göre bir güvenlik görevlisinin kılık kıyafetine gösterdiği özen kurum içinde aşağıdaki etkilerden hangisini doğurmaktadır?

73. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iletişimin temel özelliklerindendir?

I) İletişimde bir kaynak, bir mesaj bir de alıcı bulunur

II) İletişim insan davranışlarının bir ürünüdür

III) İletişim, dinamik bir olgudur

IV) İletişim belirli kalıplara bağlıdır

74.Aşağıdakilerden hangisi/hangileri bir problem çözme yoludur?

I) Yenilikçi çözümler üretmek

II) Farklı alternatifler içinde en doğru ve en etkin seçimi yapmak

III) Problemin nedenini anlamaya çalışmak

IV) Kendi çözüm yöntemini öne çıkarmak

75.Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin boyutlarından biri değildir?

76.Karşımızdaki kişiyle duygu ve düşünce bakımından tam bir örtüşme halidir. Cümlesi hangi kavramı tarif etmektedir? 

77.Mevlana’nın “kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirine zarar vermeden de birlikte yol almanın mümkün olduğunu” sözü, başarılı bir iletişim kurmak ve toplumsal uyumu sağlamak açısından aşağıdakilerden hangisinin önemli olduğunu vurgulamaktadır?

78.Özel güvenlik amiri Nihat’ın emri altındaki özel güvenlik görevlilerine “kama düzeni al” talimatı verdiğine göre, Nihat aşağıda sayılan hangi duruma müdahale etmeyi planlamamaktadır?

79. Göz yaşartıcı gazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I. Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma olur

II. Gaza maruz kalan kişilerde genel olarak kalıcı körlük olur

III. Nükleer silah olarak değerlendirilir

IV. Toplumsal olaylara müdahalede kullanılan etkili bir yöntemdir

V. Etkisi 10-30 dakika gibi bir sürede geçer

80. “Panik; aşırı heyecan durumunda, çok güçlü bir korkuyla birlikte ortaya çıkan ve insanların hiçbir şey yapamaması şeklinde veya o durumdan kurtulmanın en iyi yolunu düşünmeden ve ani olarak hareket ederek bulundukları durumdan kurtulmaya çalıştıkları bir davranış türü olarak tanımlanır.” Aşağıdakilerden hangisi paniği önlemek isteyen bir güvenlik görevlisinin kesinlikle yapmaması gereken bir davranıştır? 

81. Üniversite kampüsünün ana meydanında siyasi pankart açılıp slogan atılarak başlatılan bir kanunsuz toplantıya müdahale edecek olan güvenlik amiri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? 

82.“Kalabalıklar, genel anlamda bir yerde birikmiş insanlar topluluğunu ifade eder. Aralarında herhangi bir bağ olmayan insanların bir araya gelerek oluşturdukları topluluklardır. Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen, yani tesadüfi olarak bir araya gelen insanlardan oluşan kalabalıklar bazen gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen bir topluluğa dönüşebilir.” Buna göre kalabalık oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

83. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda topluluğun denetim altına alınması veya dağıtılması için güvenlik görevlilerinin uygulayacağı müdahale ilkelerden birisi değildir?

84. Aşağıdakilerden hangileri toplumsal olayları başlatma yöntemlerindendir?

I. Yaygın ve etkili propaganda yapmak

II. Kışkırtıcı konuşmalar yapmak

III. Sakin olunmasını öğütlemek

IV. Heyecanı arttırmak

V. Topluluğun kendiliğinden dağılması

85. “Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, birbirlerini tanıyan ve örgütlenmiş insanların meydana getirdikleri kümelere grup denir.” Planlı, programlı ve bilinçli olarak eylem yapıp ayaklanma ve terör yaratarak, devletin anayasal düzenini bozmak amacında olan gruplar aşağıdaki grup türlerinden hangisi ile anlatılır? 

86. Toplumsal olaylarda güvenlik görevlilerinin göz yaşartıcı gaz kullanmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

87. “Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişmelerin grup üyeleri ve grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkiler grup dinamiği kavramı ile ifade edilmektedir.” Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu kavram içerisinde değerlendirilemez?

88.İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

89.“Suikastlar,…………ve………..şeklinde ikiye ayrılır.”

Cümlesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelir?

90.Aşağıdakilerden hangisi Önemli kişilere (VIP) karşı gerçekleştirilen itibar düşürücü saldırılardan değildir? 

91.Koruma hizmeti yapan koruma görevlileri taşıyacakları tabanca seçiminde aşağıdaki seçeneklerden hangisini dikkate almayabilir? 

92.3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında oluşturulan merkez ve il koruma komisyonu tarafından aşağıdakilerden hangi koruma şekilleri verilemez? 

93.Koruma personeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

94.Araçlarda oturma düzeni ve inme binme kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

95.Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir?

96. Aşağıdaki maddelerden hangisi Suikast eyleminin safhalarından değildir?

97.Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından Türkiye genelinde uygulanan örnek bir projedir?

98.Bodrum ilçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?

99.Aşağıdaki şıklardan hangisi genel kolluk- özel güvenlik ilişkileri açısından yanlıştır?

100.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenliğin yetkilerindendir?

96. dönem özel güvenlik sınav soruları

Özel güvenlik test çöz ve ögg test çöz aramalarında 96. dönem özel güvenlik sınav sorularını çözebilirsiniz. 96. dönem özel güvenlik sınavı ne zaman yapıldı? EGM tarafından yayınlanmış son sınav olan 96 nolu Temel Eğitim Sınavı; 27 Şubat 2022 tarihinde yapılmıştır. Yenileme eğitim sınav sorularına Yenileme Eğitim Sınavı kategorisinden ulaşabilirsiniz. 96. dönem özel güvenlik sınavında silahlı sınav sorularını ayrı kategori içerisinde ayrı test olarak eklenmiştir. Ögg Silahsız kimlik kartı almak için burada ki ve diğer temel eğitim sınav sorularını çözebilirsiniz. özel güvenlik yenileme yapacak olan kişiler ise yenileme silah kategorisi içerinde yer alan online testleri ücretsiz olarak çözebilirler. Özel güvenlik çıkmış sınav sorularına çalışarak sınavlarda başarılı olursunuz.

 

96. DÖNEM Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz

‘’Temel Eğitim Özel Güvenlik Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok Özel Güvenlik soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Özel Güvenlik Temel Eğitim çıkmış sınav soruları 2024 yılı 96. DÖNEM

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz ve Yeni Nesil ögg Testleri Çöz 2024

Özel Güvenlik Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2022 Yılı 96. DÖNEM Temel Eğitim dersi Özel Güvenlik Test çöz veya ögg testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Özel Güvenlik Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • ögg Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Özel Güvenlik Temel Eğitim dersi 96. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2022 Yılı

Özel Güvenlik Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

96. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları çöz

Etkili Özel Güvenlik Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Temel Eğitim Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
110. Temel ve 86. Yenileme Sınav
29 Haziran 2024

1. Mermi çekirdeğinin en yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak, hedefe bu hızla çarpmak suretiyle, hedefi yok edecek ya da azami zarar verecek şekilde fı... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirili... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı