91. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Silah Çıkmış Sorular

admin
Mart 7, 2024
50 views

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatını oluşturan parçalardan biri değildir?

A) Tetik
B) Gez
C) İğne
D) Horoz
E) Tetik manivelası

2. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

A) Şarjör çıkartma mandalı
B) Şarjör kapağı
C) Şarjör yayı
D) Şarjör tüpü
E) Gerdel

3. Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?

A) Gez
B) Arpacık
C) Tırnak
D) Tetik
E) Kovan atma boşluğu

4. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?

A) Horoz emniyeti
B) Mandal emniyeti
C) Tırnak emniyeti
D) Kabza emniyeti
E) Tetik emniyeti

5. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin ateş almamasının nedenlerinden biri değildir?

A) Fişek nemli ortamda kalmış olabilir
B) Arpacık düşmüş veya kırılmış olabilir
C) İğne kırık olabilir
D) Kapsülde alev kanalı kapalı olabilir
E) Fişek hatalı olabilir

6. Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancaların parçalarından biri değildir?

A) Şarjör
B) Namlu
C) Sürgü
D) Harbi
E) Yerine getiren yay

7. Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?

A) Kovan
B) Kapsül
C) Barut
D) Çekirdek
E) Alev kanalı

8. Aşağıdakilerden hangisi otomatik/yarı otomatik tabancalarda kovan atma tertibatı içerisinde yer almaz?

A) Gerdel
B) Tırnak
C) Tırnak yayı
D) Çıkarıcı
E) Kovan atma boşluğu

9. Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?

A) Ateşli silahlar
B) Ateşsiz silahlar
C) Sivil silahlar
D) Hafif ateşli silahlar
E) Harp silahları

10. Aşağıdakilerden hangisi tetik çekme hatalarından değildir?

A) Aniden tetik çekme
B) Tetiği hızlı çekme
C) Düzensiz tetik çekme
D) İşaret parmağının birinci boğumu ile ucu arasındaki etli kısmıyla tetik ezme
E) İstinat boşluğunu almayı unutma

11. Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Silahın temiz olması
B) İğnenin sağlam olması
C) Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
D) Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması
E) Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması

12. Nişan hattı ile ilgili olarak aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) Hedef – arpacık – gez – göz
B) Gez – göz – arpacık – hedef
C) Arpacık – göz – gez- hedef
D) Göz – gez – hedef – arpacık
E) Göz – gez – arpacık – hedef

13. Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde üzerinde bulunmaz? 

A) Çıkarıcı
B) Horoz
C) Tırnak
D) Tetik korkuluğu
E) Kabza

14. Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ……… denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fişek yatağı
B) Şarjör yuvası
C) Yuva
D) Kabza
E) Hazne

15. 6136 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi ateşli silahların taşınmayacağı yerlerden biri değildir?

A) Alışveriş merkezleri
B) Mahkeme salonları
C) Akıl hastaneleri
D) Eğitim ve öğretim kurumları
E) TBMM ana binaları

16. Çap nedir?

A) Namlu içindeki helezoni çıkıntılardır
B) Namlu içindeki helezoni girintilerdir
C) Namlu içindeki karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
D) Namlu içindeki iki yiv arasındaki mesafedir
E) Fişeğin uzunluk ölçüsüdür

17. Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?

A) Çerçeve
B) Horoz
C) Çıkarıcı
D) Şarjör
E) Namlu

18. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel ve psikolojik hatalara bağlı atış hatası değildir?

A) Acele tetik çekme
B) İrkilme ve silahı ileriye itme
C) Geriye yatma temayülü
D) Silahın geri tepeceği beklentisi
E) Fişeğin arızalı olması

19. Aşağıdakilerden hangisinde rampa doğru olarak tarif edilmiştir?

A) Şarjör yayının diğer adıdır
B) Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir
C) Şarjörün uzunluğudur
D) Namlunun üzerindeki numaralardır
E) Şarjör yuvasıdır

20. Aşağıdakilerin hangisinde ateşleme sırası doğru verilmiştir?

A) Horoz-iğne-kapsül-barut
B) İğne-horoz–barut-kapsül
C) Horoz-barut-kapsül-iğne
D) Kapsül-barut-iğne-horoz
E) Barut-horoz-kapsül-iğne

21. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlar sınıfına girmez?

A) Ağır ateşli
B) Hafif ateşli
C) Uzun namlulu
D) Otomatik
E) Nükleer silahlar

22.Birden fazla kişi tarafından kullanılabilen ateşli silahlara ne denir?

A) Ağır ateşli silahlar
B) Hafif ateşli silahlar
C) Ateşsiz silahlar
D) Ağır ateşsiz silahlar
E) El bombası

23. Yivli silahlarda, ateşlenen fişek çekirdeği yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi ile namlu içerisinde aldığı mesafeye ……………. denir.

Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Rayyür
B) Çap (kalibre)
C) Set
D) Namlu
E) Hatve

24. Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?

A) Tetik korkuluğu
B) Tetik manivelası
C) Sürgü sistemi
D) Yiv ve setler
E) Fişek yatağı

25. Çekirdeğin tahrip gücünün ve ilk hızının yüksek olmasına aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Barut miktarı
B) Namlu uzunluğu
C) Tetiğin sert çekilmesi
D) Çekirdek ağırlığı
E) Yiv ve setlerin sayısı

108. Temel ve 84. Yenileme Sınav
27 Nisan 2024

108. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Yakında Eklenecektir. 108. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sorular 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı 27 Nisan 2024 t... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisin... Devamı