90. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Silah Çıkmış Sorular

admin
Mart 7, 2024
147 views

1. Özel güvenlik görevlisi Hasan görevi esnasında silah kullanması gereken bir durumla karşılaşır. Görev silahını kılıfından çıkarır ve sürgüyü çekerek dolduruş yaptıktan sonra silahını hedefe doğrultarak tetiğe basar. Ancak horoz düşmesine ve iğnenin sağlam olmasına rağmen silahın ateş etmemesi sebebi aşağıdakilerinden hangisidir?

A) Gez kırıktır
B) Çıkarıcı kırıktır
C) Tırnak kırıktır
D) Fişek arızalıdır
E) Arpacık düşmüştür

2. Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden biri

A) Horoz emniyeti
B) Tetik emniyeti
C) Sürgü emniyeti
D) Şarjör emniyeti
E) İkaz pimi emniyeti

3. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

I. Kapak takımını çıkart

II. Şarjörü çıkart

III. Yerine getiren yayı çıkart

IV.Namluyu çıkart

V. Fişek yatağını boşalt

A) I-II-III-IV-V
B) V-IV-III-II-I
C) II-V-I-III-IV
D) V-III-IV-II-I
E) III-II-I-V-IV

4. Tek hareketli (single-action) tabancanın özelliği hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Tabancanın toplu veya şarjörlü olma özelliğidir
B) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir
C) Tetiğe bir kez basıldığında horozun hem kurulması ve hem de düşmesi özelliğidir
D) Tetiğe basıldığında kurulu olan horozun düşmesi özelliğidir
E) Horozsuz çalışma sistemidir

5. Aşağıdakilerden hangisi

A) Karşılıklı iki set arasındaki mesafenin milimetre olarak ifadesine çap denir
B) Namlu içindeki girintilere yiv denir
C) Kabza, tabancayı elle tutmaya yarayan bölümdür
D) Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur dönmesi ile aldığı mesafeye hatve denir
E) Yerine getiren yay çerçeveye sabit şekilde bulunur

6. Ateşleme tertibatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Horozun veya iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlar
B) Fişek yatağının temizlenmesini sağlar
C) Tetiğin kendiliğinden hareket etmesini engeller
D) Fişek patladığında alevin dışarı çıkmasını önler
E) Fişek patladığında ortaya çıkan gazın silahtan dışarı atılmasını sağlar

7. Aşağıdaki cümlede boşluklara gelecek uygun kelimeler hangileridir?

Namlu içerisinde karşılıklı iki set (çıkıntı) arasındaki mesafenin milimetre olarak ifadesine ………….. , inç olarak ifadesine ……….. denir.

A) Hatve – rayyür
B) Destek – hazne
C) Kalibre – çap
D) Çap – kalibre
E) Yiv – set

8. Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?

A) Biyolojik silahlar
B) Hafif ateşli silahlar
C) Kimyasal silahlar
D) Ağır ateşli silahlar
E) Ateşsiz silahlar

9. Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullanıldığı bölgede toplu hastalık ve ölümlere neden olan silahlara ne ad verilir?

A) Kimyasal silahlar
B) Nükleer silahlar
C) Ateşli silahlar
D) Biyolojik silahlar
E) Göz yaşartıcı silahlar

10. Aşağıdakilerden hangisinde rayyürün tanımı doğru olarak verilmiştir?

A) Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere denir
B) Yivin set üzerinde bıraktığı izlere denir
C) Yiv ve setin namlu üzerinde bıraktığı izlere denir
D) Setin yiv üzerinde bıraktığı izlere denir
E) Fişek çekirdeğinin namlu üzerinde bıraktığı izlere denir

11. Ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?

A) Namlu
B) Şarjör
C) Kovan
D) Gerdel
E) Sürgü

12. “Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tamamına …….. denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Silah
B) Tabanca
C) Atış
D) Tüfek
E) Bıçak

13. Silahlar genel olarak sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmada ?

A) Biyolojik silahlar
B) Ateşli silahlar
C) Kimyasal silahlar
D) Uzun namlulu silahlar
E) Ateşsiz silahlar

14. Hangisi ateşli silah ile atış pozisyonu

A) Ayakta çift el
B) Emekleme
C) Ayakta tek el
D) Yatarak atış
E) Çökerek atış

15. İlhan 15 metre mesafeden tabanca ile yaptığı atışta atışlarını hedefin orta noktasında toplamayı başarmıştır. İlhan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Silahı fazla sıkmadan iyi bir şekilde kavramıştır
B) Nefes kontrolünü düzgün yapmış ve atış esnasında nefes kesmeyi yerinde yapmıştır
C) Tam ve doğru bir nişan hattı oluşturmuştur
D) Geri tepmeyi en aza indirmek için sağ omuzunu atış öncesi ileriye doğru hareket ettirmiştir
E) Dikkatini arpacıkta toplamış ve hedefi flu olarak görmüştür

16. Meskende bulundurma ruhsatlı silahı olanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Silahı her yerde taşıyabilir
B) Meskun mahalde atış yapabilir
C) Silahını yetkili mercilerden izin alarak yetkili tamircilere götürebilir
D) İşyerine götürebilir
E) Aracında taşıyabilir

17. Kama, hançer, saldırma, oluklu bıçak vb. silahlar genel olarak hangi isim altında sınıflandırılır?

A) Ateşli silahlar
B) Hafif ateşli silahlar
C) Ateşsiz silahlar
D) El aletleri
E) Hafif silahlar

18. Aşağıdaki şıklardan hangisinde ilk hız doğru tanımlanmıştır?

A) Silah ateşlendikten sonra, çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yol
B) Çekirdeğin namluyu terk ettikten sonra gittiği en uzak mesafe
C) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren hedefe varıncaya kadar izlediği yol
D) Çekirdeğin namlu içerisinde aldığı yol
E) Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafe

19. Aşağıdakilerden hangisi, atıcının tetik çekme (tetik ezme) hatalarından

A) Tetiği çok yavaş ve uzun süre bekleyerek çekmek
B) Tetiği ani çekmek
C) Tetiği düzensiz çekmek
D) Tetiği çekerken istinat boşluğunu almamak
E) Tetiği çekerken arpacığı yukarıda görmek

20. Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Metal gömlek – çekirdek – alev kanalı – kurşun
B) Kovan – kapsül – barut – çekirdek
C) Çekirdek – metal gömlek – kurşun – barut
D) Kovan – kovan dip tablası – alev kanalı – yanıcı ecza
E) Kapsül kabı – kurşun – metal gömlek – çekirdek

21. Fişekte, kapsül ile barutun arasında bulunan alev kanalının görevi nedir?

A) Barut gazının dışarı atılmasını sağlar
B) Alevin baruta intikalini sağlar
C) Barut gazının çekirdeğe basınç yaparak ileri fırlatmasını sağlar
D) Barutun etkisini azaltmaya yarar
E) Çekirdeğin hızını artırır

22. Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?

A) Tetik – tetik manivelası – horoz – iğne
B) Horoz – iğne – tetik – tetik manivelası
C) Tetik manivelası – tetik – horoz – iğn
D) İğne – tetik – tetik manivelası – horoz
E) Tetik – iğne – tetik manivelası – horoz

23. Uygun hava şartlarında ve doğru açı ile yapılan atış sonrasında namlu ucu ile, çekirdeğin engelle karşılaşmadan düştüğü son nokta arasındaki mesafe nasıl ifade edilir?

A) Uzak mesafe
B) Etkili mesafe
C) Azami mesafe
D) Mesafe dışı
E) Tehlikeli mesafe

24. Atış esnasında tetiğin sert çekilmesi hedef kağıdında nasıl neticelenir?

A) Atışlar vurulacak yerin etrafında toplanır
B) Atışlar vurulacak yerin üst tarafında toplanır
C) Atışlar vurulacak yerin alt tarafında toplanır
D) Atışlar vurulacak yerin sağ tarafında toplanır
E) Atışlar vurulacak yerin sol tarafında toplanır

25. Özel güvenlik görevlisi Kaan atış esnasında fişek yatağına fişek süremiyor ise nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tırnak kırıktır
B) Şarjör veya şarjör yayı arızalıdır
C) İğne kırıktır
D) Tetik veya tetik yayı arızalıdır
E) Çıkarıcı kırıktır

110. Temel ve 86. Yenileme Sınav
29 Haziran 2024

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirili... Devamı

1. Mermi çekirdeğinin en yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak, hedefe bu hızla çarpmak suretiyle, hedefi yok edecek ya da azami zarar verecek şekilde fı... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı