90. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Çıkmış Sorular

admin
Mart 7, 2024
142 views

1. Kişi koruma görevi yapan Cemil, koruduğu kişi olan Ahmet’e ait bazı ticari sırlara görevi gereği sahip olmuştur. İstediği zammı alamayan Cemil, Ahmet’e istediği zammı vermemesi halinde sırlarını rakip şirketlere vereceğini söylemiştir. Bunun üzerine Ahmet, Cemil’in maaşına istediği zammı yapmıştır. Türk Ceza Kanunu’na göre özel güvenlik görevlisi Cemil aşağıdaki hangi suçu işlemiştir? 

A) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
B) Cebir
C) Şantaj
D) Eziyet
E) Özel hayatın gizliliğini ihlal

2. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi kurucusunda aranan şartlardan birisi  

A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve üzerinde hapis cezasına mahkûm olmamak
C) 18 yaşını doldurmuş olmak
D) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak
E) Güvenlik soruşturması olumlu olmak

3. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47’nci maddesi “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” hükmünü amirdir. Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramının iki gününde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaş eklenecektir? 

A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8

4. Yakalama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

A) Kimlik sorma yakalama değildir
B) Yakalama, gözaltına veya muhafaza altına alınma işlemine kadar devam eder
C) Yakalama nedeni ortadan kalkarsa derhal serbest bırakılır
D) Durdurma bir çeşit yakalamadır
E) Özel güvenlik görevlisi yakalama işlemini derhal genel kolluğa bildirir

5. “Hale, hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışırken, hastanede doktoru darp edip kaçan şahsı takip ederek, görev alanı dışında yakalar ve genel kolluğa teslim eder. Darp eden şahıs Hale’den şikâyetçi olur.” Olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hale’nin yakalama yetkisi olduğundan yakalama yapabilir
B) Görev alanı dışında meydana gelen olayda yakalama yaptığı için suç işlemiştir
C) Darp edilen hastane doktoru olduğu için yakalama görevi vardır
D) Görev alanı dışına hiç bir şekilde çıkmamalıdır
E) Hale özel güvenlik görevlisi olduğundan yakalama yapmamalıdır

6. Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İşledikleri tüm suçlar dolayısıyla herkes gibi yargılanırlar
B) Kendilerine karşı görev dışında suç işlenirse kamu görevlisine karşı suç işlenmiş olur
C) Görevi sırasında dokunulmazlık hakları vardır
D) Görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılırlar
E) İşledikleri tüm suçlar dolayısıyla kamu görevlisi gibi yargılanırlar

7. TCK’ya göre, hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine hangi yaptırım uygulanır?

A) İdari para cezası
B) Hapis cezası
C) Uyarma
D) Kınama
E) Kamu görevlisinin üstü o kişiye arattırılır

8. Özel güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi  

A) Lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz
B) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunludur
C) Koruma ve güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılabilir
D) Greve katılamaz
E) 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir

9. Özel güvenlik görevlisi Eylem, vardiya değişiminde özel güvenlik görevlisi kimlik kartını evde unutan iş arkadaşı Asuman’a kendi kimlik kartını görevde kullanması için vermiştir. Bu durumun tespiti halinde Eylem’e nasıl bir yaptırım uygulanır?

A) Hapis cezası, adli para cezasına çevrilir
B) İdari para cezası uygulanarak, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı iptal edilir
C) Adli para cezası uygulanarak, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı iptal edilir
D) Hapis cezası ile adli para cezası uygulanır
E) Sadece özel güvenlik görevlisi kimlik kartı iptal edilir

10. “Özel güvenlik izni alarak bünyesinde özel güvenlik birimi kuranlar veya özel güvenlik hizmetini şirketlere yaptıranlar, en az …..….. önce başvurmak şartıyla, komisyonun kararı ve valinin onayı ile özel güvenlik uygulamasını sona erdirebilir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) 1 ay
B) 15 gün
C) 3 ay
D) 45 gün
E) 5 ay

11. Özel güvenlik görevlileri hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması en geç kaç yılda bir yenilenir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

12. “Üniversite kampüsünde görevli özel güvenlik görevlisi Merve, kampüs içinde devriye görevini yerine getirirken, bankların yanında bir silah bulur.”

Bu durumda, özel güvenlik görevlisi Merve’nin yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suç işlendiğine dair şüphe olmadığı için silahı kendi dolabında emanete alma yetkisi kapsamında saklamalıdır
B) Silahın iki gün dolapta bekletilmesi, özel güvenlik görevlisinin önleyici görevi gereğidir
C) Üniversiteler özerk olduğu için, silahı üniversitedeki yöneticiye teslim etmelidir
D) Silahı üniversitenin kayıp ve buluntu eşya birimine teslim etmelidir
E) Özel güvenlik görevlisi Merve durumu derhal genel kolluğa bildirmeli ve silahı tutanakla teslim etmelidir

13. “Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye ……. yetkilidir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) İçişleri Bakanlığı ve valilikler
B) Özel güvenlik komisyonları
C) İl jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri
D) Sahil güvenlik komutanları ve il emniyet müdürleri
E) Gümrük muhafaza memurları

14. Anayasamızın 19’uncu maddesi “Tutuklama” kararı yetkisini kime vermiştir?

A) Savcı
B) Polis
C) Hakim
D) Vali
E) Yetkili amir

15. Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi

A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak
C) 18 yaşını doldurmuş olmak
D) Askerliğini yapmış olmak
E) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak

16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi

A) Silahlı olarak görev yapılan yerlerde bulundurulabilecek silahların azami miktarı, il özel güvenlik komisyonu tarafından belirlenir
B) Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkarabilirler
C) Silahla görev yapacak özel güvenlik görevlileri, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ile beraber özel güvenlik silah taşıma/bulundurma belgesini taşır
D) Zorunlu hallerde, görev alanı il özel güvenlik komisyonu kararıyla genişletilebilir
E) Hizmetin sabit bir noktada değil, belirli bir güzergah boyunca devam ettiği hallerde güzergah boyu, görev alanı sayılır.

17. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin haklarından biri

A) Grev hakkı
B) Tazminat hakkı
C) Güvenlik ve koruma hizmetleri dışında çalıştırılmama hakkı
D) Lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılmama hakkı
E) Sendikaya üye olma hakkı

18. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında

A) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, eşyalarını X-ray cihazından geçirme
B) Suçüstü durumunda suça el koyma
C) Suçüstü ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yakalama
D) Suç işleyen kişiyi yakalayıp ifadesini aldıktan sonra genel kolluğa teslim etme
E) Yangın, deprem gibi doğal afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme

19. Bursa Otobüs Terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Furkan, terminalin kapı detektöründen geçen şahıs üzerinde ruhsatı ibraz edilemeyen silahı tespit etmiştir. Özel güvenlik görevlisi Furkan’ın aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Silahı ve şüpheliyi savcılığa teslim eder
B) Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder
C) Silahı muhafaza altına alır, şahsı gönderir, polise haber vererek tutanakla silahı teslim eder
D) Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak girmesini sağlar
E) Silahın ruhsatı ibraz edilemediğinden, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister

20. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri

A) Dairesel devriye
B) Geri dönüşlü devriye
C) Rastgele devriye
D) Planlı devriye
E) Yaya devriye

21. Görev bölgesinde devriye gezerken özel güvenlik görevlisi Tarkan’ın; güvenlik zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini zorlaştırmak amacıyla, kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş kapısını beklenmedik sürede tekrar kontrol etmesi aşağıdaki devriye yöntemlerinden hangisi ile ifade edilir?

A) Dairesel devriye
B) Olağan devriye
C) Geri dönüşümlü devriye
D) Planlı devriye
E) Rutin devriye

22. Özel güvenlik görevlilerinin, kimlik sorma yetkilerine dair en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özel güvenlik görevlileri şarta bağlı olmaksızın kimlik sorabilirler ve kimlik tespiti yapabilir
B) Görev yerine bakılmaksızın, özel güvenlik görevlileri görevli oldukları süre içerisinde herkese kimlik sorabilir
C) Özel güvenlik görevlileri, yasalarda sayılan yer ve görevlerle sınırlı olmak üzere kimlik sorabilir
D) Özel güvenlik görevlilerinin hiçbir yerde kimlik sorma yetkileri yoktur
E) Özel güvenlik görevlileri görevli olmasalar da şüpheli gördükleri kişilere kimlik sorabilirler

23. Özel güvenlik görevlileri Talha ve İsmail, gece devriye görevleri sırasında karşılaştıkları olayları, yaşanan olumsuzlukları, aldıkları tedbirleri ve benzeri sıkıntıların bir daha yaşanmaması için yapılması gerekenleri bir düzen içerisinde, resmi yazışma kurallarına uyarak, yetkili amirlerine yazılı bir şekilde arz etmektedirler. Özel güvenlik görevlileri Talha ile İsmail’in yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rapor yazma
B) Dilekçe
C) Görev özeti
D) Tutanak
E) Not alma

24. Şüpheli bomba paketi ile ilgili olarak, özel güvenlik görevlisi Leyla’nın yapmış olduğu davranışların hangisi doğru

A) Çevre güvenliğini almak
B) Şüpheli bomba paketini imha etmek
C) Gerektiğinde itfaiye ve ambulans çağırmak
D) Şüpheli bomba paketinin yerini değiştirmemek
E) Uzman ekip gelinceye kadar şüpheli bomba paketinin yanına kimseyi yaklaştırmamak

25. Kontrol noktasındaki özel güvenlik görevlisi Ayşe Özge rutin bir güvenlik kontrolü esnasında, aşağıda belirtilen şahıslardan hangisini kontrol

A) Çocuklar
B) Yaşlı kimseler
C) Kurum çalışanları
D) Hasta ve fiziksel engelli şahıslar
E) Diplomatlar

26. Yaya devriyenin avantajları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru

A) Kişileri ve çevreyi çok iyi tanıma imkânı vardır.
B) Görünür olduğundan caydırıcılık etkisi oldukça fazladır.
C) Tehlike ve saldırılara karşı güvenlidir, sürekli dikkatli olmayı gerektirmez
D) İletişimi engelleyecek her hangi bir durum söz konusu olmadığından, iyi bir bilgilendirme kaynağı olur
E) Olaylara yakın olduğundan anında bilgi alma, müdahale etme, olayları büyümeden önleme şansına sahiptir

27. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlileri kimlik sorma yetkisine sahip

A) Düğün törenlerinde
B) Spor müsabakalarında
C) Sahne gösterilerinde
D) Terminallerde
E) Fabrikalarda

28. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delil çeşitlerindendir? 

A) Kıl
B) Lif
C) İlaç
D) Kartuş
E) Kovan

29. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma duyularından hafızamızda oluşan bilgilerin kullanılmak üzere kayıtlara geçirilmesine ne denir?

A) Rapor yazma
B) Tutanak tutma
C) Not alma
D) Otobiyografi
E) Deneme

30. Devriye hizmetinin amaçları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru

A) Acil tıbbi müdahale, yangın ve benzeri durumlarda yardım etmek
B) Görev alanında bulunan tesis ve kişilerin can ve mal güvenliğini korumak
C) Meydana gelebilecek suçları engellemek
D) Aranan şahısları yakalamak
E) Görev alanı içindeki işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal Cumhuriyet Savcısına bildirmek

31. Özel güvenlik görevlisi Başak, görevli olduğu AVM’de akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kendi kendisine ve etrafına zarar verdiğini görmüş, kişiye müdahale ederek kontrol altına almış ve kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak kısıtlamıştır. Başak hangi yetkisini kullanmıştır?

A) Yakalama
B) Gözaltına alma
C) El koyma
D) Zor kullanma
E) Emanete alma

32. Aşağıdakilerden hangisi, tutanak yazarken dikkat edilecek hususlardan biri  

A) Tutanağın başlık bölümü, kâğıdın üst ortasına yazılır
B) Tutanak mutlaka kalemle ve el yazısı ile yazılmalıdır
C) Suçun veya olayın ne şekilde öğrenildiği belirtilir
D) Tutanak tanzim edilirken olay yerinde bulunan iz ve deliller tespit edilip tutanağa geçirilir
E) İlgililerin adı, soyadı ve unvanı yazılarak imzası alınır

33. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden sayılmaktadır?

I. Haksız üst arama

II. Konut dokunulmazlığı ihlali

III. Zor kullanma sınırının aşılması

IV. Görevi ihmal

A) II, III
B) I, III
C) I, II, III
D) III, IV
E) I, II, III, IV

34. Özel güvenlik görevlisinin, görevleri ile ilgili olarak yakaladıkları kişileri kolluk kuvvetlerine teslim ederken düzenledikleri tutanak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teslim tesellüm tutanağı
B) Olay tespit tutanağı
C) Yakalama tutanağı
D) Yangın tutanağı
E) Suçüstü tutanağı

35. Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?

A) Kimlik
B) Tanımlama
C) Eşkal
D) Farklılık
E) Fiziki özellik

36. Özel güvenlik görevlisi, görev alanı içerisinde bir otomobilden şüphelenildiğinde aşağıdaki hareket tarzlarından hangisini

A) Aracın kaportası göz ile kontrol edilmelidir
B) Aracın içerisinde görünen yerlere göz ile bakılmalıdır
C) Araçla ilgili bilgiler not alınmalıdır
D) Aracın içindeki kişilerin davranışlarına dikkat edilmelidir
E) Aracın bagajı açılarak kontrol edilmelidir

37. X-ray cihazları hangi kurum tarafından sertifikalandırılmaktadır?

A) TAEK
B) DMO
C) EGM
D) TÜBİTAK
E) MTA

38. Demir, altın ve gümüş gibi metaller, renkli ekrana sahip X-ray cihazlarında hangi renk ile tespit edilebilir?

A) Sarı
B) Yeşil
C) Mavi
D) Siyah
E) Gri

39. Bir suç işlemek veya buna iştirak ya da yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan bir kimsenin yakalanması amacıyla ikametinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre yapılan arama niteliği itibariyle aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Adli arama
B) Denetim
C) Kontrol
D) Önleme araması
E) İnceleme

40. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan

A) Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır
B) Tutum ve davranışlarına dikkat etmelidir
C) Görev bölgesinin tamamını kontrol altında tutmalıdır
D) Görev bölgesinde uzun süre cep telefonu ile görüşmelidir
E) Soğukkanlı ve sistemli olmalıdır

41. Özel güvenlik görevlisi, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli

A) Cinsiyeti
B) Konuşma bozuklukları
C) Saç rengi
D) Boyu
E) Psikolojik durumu

42. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde sorumlulukları bulunan görevlilerden

A) Cumhuriyet savcısı
B) Basın mensubu
C) Soruşturma ekibi
D) Acil ilk yardım ekibi
E) Olay yeri inceleme ekibi

43. Radyasyonlu ortamlarda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin maruz kaldığı radyasyon riskini ölçmek için aşağıdaki kurumlardan hangisine bilgi verilir?

A) Sağlık Bakanlığı
B) En yakın sağlık kuruluşu
C) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
D) 112 Acil
E) Genel kolluk

44. I-İnorganik maddeler / koyu mavi-siyah

II-Organik maddeler / turuncu-sütlü ya da koyu kahve

III-Karışık malzemeler / az yoğun maddeler ise yeşil

IV-Kurşun ve kristaller / fosforlu pembe-koyu siyah

X-ray cihazından geçen maddelerin ekran üzerinde göründükleri renklerle ilgili yukardakilerden hangisi/hangileri

A) I-II-III
B) I-II
C) II-III
D) II-IV
E) IV

45. Konveyör bandının geri alınmasını sağlayan kontrol panelinde yer alan tuş aşağıdakilerden hangisidir?

A) INORG STRIP
B) EDGE TRACE
C) REW
D) PSEUDO
E) HI-PEN

46. Yılan sokmasında aşağıdakilerden hangisi

A) Soğuk uygulama yapılır
B) Yaranın 3-5 cm üstüne bandaj uygulanır
C) Isırılan bölge kesilerek emilir
D) Yaraya yakın bölgedeki takılar çıkarılır
E) Yara su ile yıkanır

47. Kanama kalp atımları ile uyumlu, kesik kesik ve açık parlak ise ne çeşit bir kanamadır?

A) Toplardamar kanaması
B) Atardamar kanaması
C) Kılcal damar kanaması
D) Mide kanaması
E) Burun kanaması

48. Kalp masajında göğüs kemiği basısı ile kaburgalar ne kadar çöktürülür?

A) Göğüs yüksekliğinin 2/3 ü
B) Göğüs yüksekliğinin 2/4 ü
C) Göğüs yüksekliğinin 1/3 ü
D) Göğüs yüksekliğinin 1/4 ü
E) Göğüs yüksekliğinin 3/4 ü

49. Bebeklerde bilinç kontrolü nasıl yapılır?

A) Adıyla seslenerek
B) Topuğuna hafifçe vurarak
C) Her iki omzundan sarsarak
D) Omzu hafif cimciklenerek
E) Gözlerine ışık tutularak

50. Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan hemen sonra ilk ne yapılmalıdır?

A) Deride oluşan kabarcıklar patlatılmalıdır
B) Zeytinyağı sürülmelidir
C) Diş macunu sürülmelidir
D) Hemen yumuşak akan temiz çeşme suyu altına tutulmalıdır
E) Yoğurt sürülmelidir

51. Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtfaiyeci yöntemi
B) Altın beşik yöntemi
C) Rentek manevrası
D) Kaşık tekniği
E) Köprü tekniği

52. Bak – dinle – hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?

A) Hastada dolaşım olup olmadığına bakılır
B) Hastanın bilincinin açık olup olmadığına bakılır
C) Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır
D) Hastanın komada olup olmadığına bakılır
E) Hastanın ölüp ölmediğine bakılır

53. Aşağıdakilerden hangisi, şok belirtilerinden değildir?

A) Kan basıncı yükselir
B) Hızlı ve zayıf nabız vardır
C) Bilinç seviyesinde azalma vardır
D) Hızlı ve yüzeysel solunum vardır
E) Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik vardır

54. Nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran hastanın solunum yolunda tam tıkanma var demektir. Özel güvenlik görevlisi Melissa böyle biriyle karşılaştığında ne yapmalıdır?

A) Heimlich manevrası yapmalıdır
B) Su içirmelidir
C) Sırtüstü yatırmalıdır
D) Baş aşağı çevirmelidir
E) Yüzükoyun yatırmalıdır

55. Olay yerinde hayatın kurtarılması ya da hastanın/yaralının durumunun daha kötüye gitmesini engellemek amacıyla ilaçsız yapılan müdahaleye ne ad verilir?

A) İlk değerlendirme
B) Acil yardım
C) Entübasyon
D) İlk yardım
E) İleri yaşam desteği

56. Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan bir özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini

A) Ortam havalandırılır
B) LPG ise taban kısmından süpürülerek gaz tahliye edilir
C) Doğalgaz tavan kısmından süpürülerek tahliye edilmelidir
D) Yanan lambalar elektrikli cihazlar varsa kapatılmalıdır
E) Gaz vanaları kapatılmalıdır

57. I- Soğutma

II- Boğma

III- Engelleme

Yukarıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangileri yangın söndürme prensiplerindendir?

A) Yalnız I
B) I-III
C) Yalnız II
D) I-II
E) I-II-III

58. Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?

A) O2 (oksijen)
B) CO (karbonmonoksit)
C) CO2 (karbondioksit)
D) N2 (azot)
E) H2O (su)

59. Standartlara uygun çalışan bir yangın söndürme cihazında manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır? 

A) Sarı
B) Kırmızı
C) Lacivert
D) Beyaz
E) Yeşil

60. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında gereken davranışlardan biridir?

A) Çök kapan tutun pozisyonu alınmalıdır
B) Deprem çantası hazırlanmalıdır
C) Asansöre binilmemelidir
D) Pencere ve kapı kenarlarından uzak durulmalıdır
E) Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır

61. Telefon santralleri, bilgi işlem odaları, elektrik panoları, ups odaları vb. hassas makinelerin bulunduğu yerlerde hangi tip yangın söndürücü kullanılmalıdır?

A) Halokarbon gazlı söndürücüler
B) Sulu tip söndürücüler
C) Köpüklü tip söndürücüler
D) Tozlu söndürücüler
E) D tozlu söndürücüler

62. Yanabilen hafif metallerin (alüminyum, magnezyum, sodyum vb.) oluşturduğu yangınlar hangi yangın sınıfına girer?

A) A sınıfı yangın
B) B sınıfı yangın
C) C sınıfı yangın
D) D sınıfı yangın
E) F sınıfı yangın

63. Bulunduğu alanlardaki ani ısı değişiklikleri, duman oluşumu, alev oluşumu gibi değişiklikleri algılayan cihazlara ne denir?

A) Yangın butonu
B) Detektör
C) Siren
D) Sprinkler
E) Yangın dolabı

64. Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemini yavaşlatan uyuşturucu maddelerdendir?

A) Kokain
B) Eroin
C) Crack
D) Ecstasy
E) Captagon

65. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığının fiziksel belirtilerinden

A) Kol bölgelerindeki dövmeye benzeyen mor ve siyah iğne yerleri
B) Damarlar üzerinde su toplanmasını andıran iltihaplar
C) Kaşıntı varmış gibi vücudu sık aralıklarla kaşıma eğilimi
D) Karamsar ve depresyon eğilimli bir karakter yapısı
E) Gözaltlarında belirgin derecede morluk ve çöküklük

66. Bilgi, duygu ya da düşünce akımının gerçekleştirildiği ve davranışta değişiklik yaratan sürece ne denir?

A) İletişim süreci
B) Geri bildirim süreci
C) Etkin olma süreci
D) Empati süreci
E) Anlama süreci

67. ‘‘Hiç kimse bilgilerinin elvermediği bir sesi duyacak kulağa sahip değildir.’’

Nietczhe (Niçe) bu sözüyle iletişime ait hangi kuralı hatırlatmaktadır?

A) İletişim en az iki birey arasında gerçekleşir.
B) İletişim sözcükler ve beden diliyle gerçekleşir.
C) İletişimde esas olanın hedefin algı düzeyi olduğudur.
D) İletişim sayesinde insanlar çevreyi daha iyi tanıma imkânına sahip olurlar.
E) Her mesaj hedefine ulaşır

68. Aşağıdakilerden hangisi

A) İletişim toplumsallaşmayı ifade eder
B) İletişim birlikteliği anlatır
C) İletişim bir paylaşma eylemidir
D) İletişim tek yönlü bir süreçtir
E) İletişim anlamaktır

69. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden

A) Algılama farklılıkları
B) İletişim kurmada isteksizlik
C) İletişim sırasında farklı şeyler düşünüp planlama
D) Empati
E) Tek yönlü düşünme

70. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri sanatının ilkelerinden biri

A) Kişinin karakteri değil, sadece hatalı olan davranışı eleştirilmelidir
B) Yanlış davranış hemen değil, birkaç kere tekrar edildikten sonra eleştirilmelidir
C) Kişi herkesin içinde değil baş başa kalınacak bir ortamda eleştirilmelidir
D) Eleştiri, saldırganlığa veya bir güç savaşına dönüşmemelidir
E) Kişinin geçmişteki hataları gündeme getirilmemelidir

71. İş yerinize gelen bir misafiri ya da size soru sormak isteyen birini etkili bir şekilde dinlemek için aşağıdakilerden hangisini

A) Göz teması kurma
B) Soru sorma
C) Not alma
D) Dinlediğinizi belli etme
E) Hemen sonuç çıkarma

72. İletişimde kişiler arasındaki fiziksel mesafe çok önemli olup iletişim üzerinde ciddi etkilere sahiptir.

Kişiler arasındaki mesafenin (en yakından en uzağa) doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kişisel alan – Ortak alan – Sosyal alan Mahrem alan
B) Sosyal alan – Mahrem alan – Ortak alan Kişisel alan
C) Mahrem alan – Kişisel alan – Sosyal alan Ortak alan
D) Ortak alan – Kişisel alan – Mahrem alan Sosyal alan
E) Mahrem alan – Ortak alan – Sosyal alan Kişisel alan

73. Karşısındakinin her söylediğini kendine yöneltilmiş bir saldırı olarak algılayan ve kendini savunma ihtiyacı duyan bir kişi aşağıdaki dinleme türlerinden hangisini uygulamaktadır?

A) Tuzak kurucu dinleme
B) Yüzeysel dinleme
C) Seçici dinleme
D) Savunucu dinleme
E) Ben merkezli dinleme

74. Özel güvenlik görevlisi Mehmet:

 Başkalarının isteklerini ön planda tutar

 Soru sorar gibi konuşur

 Omuzları öne doğru düşük bir vaziyette durur

 Elleri ve ayakları sürekli hareket halindedir

 Ses tonunda huzursuzluk vardır

Yukarıda sıralanan özelliklerine göre Mehmet ne tür bir davranış sergilemektedir?

A) Kendinden emin davranış
B) Saldırgan davranış
C) Pozitif davranış
D) Pasif davranış
E) Empatik davranış

75. Aşağıdaki unsurlardan hangisi sözsüz iletişim (beden dili) davranışlarından  

A) İletişim sırasındaki beden duruşu
B) İletişim sırasındaki göz teması
C) İletişim sırasındaki jest ve mimikler
D) İletişim anındaki kılık ve kıyafet
E) İletişim sırasında not tutmak

76. “Yapıcı” olmak isteyen özel güvenlik görevlisi Ömer aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 

A) Yeni şeyler öğrenmek için çaba göstermeyenlerle iletişime son vermelidir
B) Kurallara uymayanların cezalandırılmasını sağlamalıdır
C) Kişilik özelliklerini eleştirerek insanları motive etmeye çalışmalıdır
D) Yapılan hatalardan yararlanarak doğruya ulaşmaya çalışmalıdır
E) İletişim fırsatlarını sınırlayarak yanlış bilginin dolaşmasını engellemelidir

77. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen fiziksel özelliklerden

A) Isı
B) Işık
C) İnsan sayısı
D) Samimiyet
E) Gürültü

78. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur? 

A) Bilet almak için kuyrukta bekleyen insanlar
B) Sinemada film seyreden insanlar
C) Minibüste birlikte seyahat eden insanlar
D) Akademik yaşamda gözlük takanlar
E) Saklambaç oynayan arkadaşlar

79. Toplum ve insan davranışları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi  

A) Yiyecek-içecek, barınma ve güvenlik ihtiyaçları insanlar arasında sosyal etkileşimine yol açmıştır
B) İnsan davranışları birbirinin tıpatıp aynısı değildir
C) Toplumsal yaşamda insan davranışlarını etkileyen ve birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen hukuk, din, ahlak, örf ve gelenek gibi çok sayıda toplumsal davranış kuralları mevcuttur
D) Toplumsal davranış kurallarının tümü toplumsal düzeni sağlamayı hedef edinir
E) İnsanlar birbirlerinden veya toplumdan olumlu ya da olumsuz olarak etkilenmezler

80. Kolektif davranış içinde hareket edenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

A) Bireylerin etkileşimi çok yüksektir
B) Çoğunlukla bireyler inisiyatiflerini kaybederler
C) Kolektif davranışla hareket eden birey eylem aşamasında içinde bulunduğu gruptan etkilenmez
D) Bireylerin heyecan ve huzursuzlukları artar
E) Bireyler eylem aşamasında aynı söz ve duyguyla hareket eden bir vücut haline gelir

81. “Harput Mahallesinde yaşayan 15 yaşındaki Fethi Ahmet, mahallede gerçekleştirilen bir eyleme çevredekilerin ısrarı üzerine katılır. Eylem esnasında kalabalığın içerisinde fark edilmeyeceğini ve tanınmayacağını düşünerek normal şartlarda yapmayacağı bir hareketi yapar ve kalabalıktaki bazı kişilerin de yaptığı gibi kendisinin de okuduğu okulun camlarını taş atarak kırar.” olaydaki Fethi Ahmet’in bu davranışı kalabalık psikolojisi özelliklerinden hangisi ile ifade edilir?

A) Duygusallık
B) İrade zayıflığı
C) Anonimlik
D) Telkine açık olma
E) Tepkisellik

82. Kare, Baklava ve “V” düzenleri en az kaç kişilik koruma organizasyonları ile düzenlenir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

83. Kızılay Meydanında yapılan kanunsuz bir toplantıyı dağıtmak için güvenlik görevlilerince göz yaşartıcı gaz kullanılmıştır. Gaza maruz kalan kişilerde genel olarak aşağıda sayılan belirtilerden hangisi

A) Kalıcı sağırlığa neden olur
B) Gözleri yaşartır ve gözyaşına bağlı olarak bulanık görme yaşanır
C) Göz, burun, boğaz ve ciltte yanma ve batma etkisi oluşur
D) Öksürük ve mide bulantısı yapar
E) Baş dönmesi, sersemleme ve geçici olarak koordinasyon bozukluğuna sebep olur

84. Olayların içinde ani karar veren, topluluk içinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atılganlar
B) Etkilenenler
C) İhtiyatlılar
D) Seyirciler
E) Karşı eylemciler

85. Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde, kendi fikrine zıt görüşlü toplulukların içerisine karışarak, onları eylem yaptırmaya ve suç işlemeye zorlayan, sonra buna mukabil kendi örgütünün misilleme yapmasını haklı gösterecek uygun bir ortam hazırlayan kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Provokatör
B) Atılgan
C) İhtiyatlı
D) Önder
E) Ajan provokatör

86. Aralarında herhangi bir bağ bulunmayan, otobüs durakları, alışveriş merkezleri, sinema önleri gibi yerlerde birbirlerinden haberleri olmadan bekleyen kalabalıklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tesadüfi kalabalık
B) Saldırgan kalabalık
C) İlgiye dayalı kalabalık
D) Anlamlı kalabalık
E) Seyirci kalabalık

87. Güvenlik görevlilerinin bir grubu ikiye bölmek amacıyla kullanıldığı toplu düzen hangisidir?

A) Kama
B) Çember
C) Hat
D) Çatı
E) Birerli kol

88. Duvarlar, taşıtlar, çitler koruma çemberlerinden hangi halka içerisinde yer alır?

A) İç halka
B) Dış halka
C) Orta halka
D) Kenar halka
E) Geniş halka

89. “Genel kolluk ile birlikte havalimanında görev yapan özel güvenlik görevlileri giriş kapısı önündeki kalabalığı gözlemlerken kalabalığa yakın bir noktadan çok kuvvetli bir patlama sesi gelmiş ve kalabalık içerisindeki şahıslar hedef gözetmeksizin şuursuz bir şekilde her yöne doğru kaçışmaya başlamışlardır.” şahısların bu davranış nedeni aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Özenti
B) Panik
C) Taklit
D) Toplumsal tepki
E) Psikolojik yetersizlik

90. Korunan önemli kişinin (VIP) görev yaptığı binaya araçla intikali sağlanmak üzeredir. Özel kalem müdürü Vehbi bina girişinde hazır beklemektedir. Öncü ekibin amirliğini Hasan yapmakta, ekip aracını ise Hüseyin sürmektedir. Makam aracının sürücüsü Sedat ve koruma amiri Adem, VIP ile birlikte makam aracındadır. Makam aracı durduğunda önemli kişinin kapısını kim açmalıdır?

A) Makam aracının sürücüsü Sedat
B) Koruma amiri Adem
C) Özel kalem müdürü Vehbi
D) Öncü ekibin amiri Hasan
E) Ekip aracının sürücüsü Hüseyin

91. Aşağıdakilerden hangisi korunan önemli kişinin (VIP) acil durumda kullanabileceği güvenli bölgelerden/yerlerden biri

A) Kolluk kuvveti bulunan binalar
B) Hastaneler
C) Bakanlık binaları
D) Parklar
E) Valilik binaları

92. Aşağıdakilerden hangisi öncü istihbaratın görevlerinden

A) Gidilecek bölgenin keşfini yapmak
B) Yerel kuvvetlerle irtibata geçmek
C) Alternatif güzergâhları tespit etmek
D) Korunan önemli kişinin (VIP) misafirleri için otellerde yer ayırtmak
E) Ziyaret öncesi, ziyaret esnası ve ziyaret sonrası tüm tedbirleri almak

93. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada korunan kişinin bedensel bütünlüğüne yapılan saldırılardan

A) Bıçak veya kama ile saldırı
B) Sözlü hakaretle saldırı
C) Bomba ile saldırı
D) Tabanca ile saldırı
E) Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN) saldırı

94. I. Siyasi ve ideolojik nedenler

II. Dini ve sosyal inançlar

III. Terör

Yukarıda sayılanlardan hangisi “Suikastların” nedenlerini tam olarak kapsar? 

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II-III
D) I-III
E) I-II-III

95. Aşağıdakilerden hangisi yaya olarak koruma görevi yapılırken dikkat edilecek hususlardan biri

A) 360 derece koruma sağlanmalıdır
B) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılmalıdır
C) Koruma personeli silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir
D) Koruma personeli göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir
E) Kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır

96. Genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri ilişkilerine dair aşağıdakilerden hangisi  

A) Özel güvenlik görevlisi görevde iken suç işlenmesi halinde genel kolluğa bilgi vermelidir
B) Özel güvenlik görevlileri görev alanı ve görev süresi dışında yetkilerini kullanamazlar
C) Özel güvenlik görevlileri genel kolluğun sahip olduğu bilgi ve tecrübeden istifade edebilir
D) Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde meydana gelebilecek doğal afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmakla yükümlü değildirler
E) Özel güvenlik görevlileri mevzuatça kendilerine verilmeyen bir yetkiyi kullanamazlar

97. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri

A) Muhtemel tehlikelerden zarar görmeden önemli kişinin gidebileceği bir yol seçimi yapmak gereklidir
B) Saldırı ve tehlikeyi uygun usul ile bertaraf etmek gereklidir
C) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak ve araştırmak şarttır
D) Daima bir tehlike vardır, suikast veya saldırının ne zaman yapılacağını önceden bilmek mümkün değildir
E) Saldırıda kullanılan silahın ateşli veya ateşsiz silah olmasına bakılmaksızın, ateşli silahla saldırgan önlenmelidir

98. Kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’ndaki yetkilerin kullanılması sırasında, özel güvenlik görevlileri kimin/kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür?

A) Zabıta amirinin
B) Gümrük muhafaza amirinin
C) Belediye başkanının
D) İl genel meclisinin ve belediye meclisinin
E) Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin

99. “Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu ………………. genel kolluğa bildirir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

A) Yöneticiden izin aldıktan sonra
B) İş yeri sahibine bildirdikten sonra
C) Yatıştırdıktan sonra
D) Derhal
E) İdare ederek

100. Korumakla görevli olduğu siteye hırsızlık amaçlı giren şahsı bahçede yakalayan özel güvenlik görevlisi Erdi, aşağıdakilerden hangisini

A) Suç delillerini muhafaza altına alır
B) Yakalama tutanağını imzalar
C) Şüphelinin ifadesini alır
D) Polise haber verir
E) Olay yerini muhafaza altına alır

110. Temel ve 86. Yenileme Sınav
29 Haziran 2024

1. Mermi çekirdeğinin en yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak, hedefe bu hızla çarpmak suretiyle, hedefi yok edecek ya da azami zarar verecek şekilde fı... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirili... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı