83. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Soruları Online Sınav

2024 Yılı 83. Dönem Yenileme Eğitim
admin
Şubat 24, 2024
1.024 views

1. Özel güvenlik komisyonu “Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir.” 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 3. Maddesine göre komisyon, görevini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisinde “uluslararası yükümlülükleri” de göz önünde bulundurur? 

2. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3. “Görev alanı” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

4. Özel güvenlik görevlisi Murat, görevli olduğu yerde, koruma ve güvenlik hizmetinin yanı sıra, sekreterlik hizmetlerini de yerine getirmektedir. Bu şekilde görevlendirilmesi konusunda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

5. “Amacı dışında faaliyet gösteren ve suç kaynağına dönüşen aynı zamanda terör örgütleriyle aidiyet, irtibat, ya da iltisak bulunduğu tespit edilen şirketlerin veya özel güvenlik eğitim kurumlarının faaliyet izni …… alarm izleme merkezlerinin yeterlilik belgesi …… iptal edilir.”

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? 

6. “Özel güvenlik görevlisi Ahmet’in görevli olduğu sitede bulunan bir apartman dairesinde yangın çıkmış ve içeriden imdat sesi duyulmuştur. Ahmet’in bu daireye _______”

Yukarıdaki cümlede boşluğu doğru şekilde dolduran ifade hangisidir?

7. “Özel güvenlik görevlisi Recep, görev alanında ve görevi süresince kimlik kartını _______”

Yukarıdaki cümlede boşluğu doğru şekilde dolduran ifade hangisidir?

8. Kişi ve kuruluşların özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

9. İdari yaptırım olarak, “bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alması yasaklanan” bir özel güvenlik görevlisinin bu yaptırıma konu olan suçu aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

10. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan biri değildir? 

11.Banka şubesinde silahlı olarak görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisi Mustafa, hangi hallerde bankaya ait görev silahını evinde bulundurabilir?

12. Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi vardır? 

13. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu için doğru değildir?

14. Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olan Mehmet, çalışmış olduğu şirketten iş sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini, yani işten çıkarıldığını öğrenir. İş sözleşmesi feshedilen Mehmet fesih bildiriminde geçerli bir sebep olmadığı veya gösterilmediği iddiası ile fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurabilir. Anlaşmaya varılamaması halinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde …… dava açabilir.

Buna göre boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? 

15. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden sayılmamıştır? 

16. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da sayılan, adli suçlar ve idari para cezası/yaptırımı gerektiren fiiller arasında yer almaz? 

17. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev alanında ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte belirtilen şartların aranması nedeniyle silahlı özel güvenlik kimlik kartı verilebilmesi için kişinin kaç yaşını doldurmuş olması gerekmektedir? 

18. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu üyelerinden değildir? 

19. Özel güvenlik görevlileri Alper ve Seçkin’in devriye görevine çıkmadan önce aşağıdaki teçhizatlardan hangisini yanlarına almalarına gerek yoktur?

20. Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili düzenlemelerden biridir?

21. Özel güvenlik görevlileri Elif ve Murat bir AVM’de bıçakla yaralamalı bir olaya müdahale etmişlerdir. Müdahale sürecinde hangi eylem ve işlemleri doğru değildir?

22. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarında dikkate alınması gereken hususlar arasında yer almaz?

23. Aşağıdakilerden hangisi kamera izleme odası (CCTV Odası) görevlilerinin yapması gereken davranışlar arasında yer almaz? 

24. 6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görevlerinden biri değildir?

25. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Akın ile Bekir’in hangi davranışı yanlıştır?

26. Aşağıdakilerden hangisi güç kullanmanın temel şartlarındandır?

I.Güç kullanmaya mecbur kalınmalıdır

II.Güç kullanma ani, kararlı ve sürekli olmalıdır

III.Güç kullanma tedbirleriyle olay arasında bir denge olmalıdır

IV.Güç kullanma kanuna uygun olmalıdır

V.Güç, ancak silah veya teçhizatla kullanılmalıdır

27.Etkili bir koruma ve güvenlik hizmeti sunulabilmesi için kontrol noktaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

28. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Gamze ve Ayşe’nin dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?

29. AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi Emin’in görevi ile aşağıdakilerden hangisi bağdaşır?

30. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi İlayda’nın hangi davranışı yanlıştır?

31. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarının aşamalarından değildir?

32. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Hasan’ın görev yapabileceği geçici nokta olarak oluşturulmuş bir görev mahallidir?

33. AVM devriyesi olarak görevlendirilen özel güvenlik görevlisi İrem, devriye öncesi görev alanını ve alan içerisinde bulunan işyeri, personel ve vatandaşlarla ilgili bilgi edinerek fikren ve ruhen göreve hazırlanmıştır. Aşağıdaki devriye hazırlık aşamalarından hangisi bu durumu doğru tanımlar?

34. Aşağıdakilerden hangileri biyolojik bulgular arasında yer almaz?

35. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik planlamasının ana kriterlerinden değildir?

36. Özel güvenlik görevlisi Hami, parkta devriye görevi sırasında çocuğun darp edildiğini görmüştür. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

37. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifi verilirken belirtilecek özelliklerden biri değildir?

38. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin görevleri arasında yer almaz?

39. X-Ray cihazından geçen maddelerin ekran üzerinde göründükleri renklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

I-İnorganik maddeler/Mavi tonları

II-Organik maddeler/Turuncu - kahve tonları

III-Karışık malzemeler/Yeşil

IV-Kurşun ve Kristaller/Pembe

40. “Biometrik kontrollü geçiş sistemi” ne demektir?  

41. Yüksek güvenlik gerektiren hassas noktalar için tasarlanmış olup, insanlar için kaçak giriş çıkışları imkansız hale getirmektedir. Yukarıda verilen açıklama aşağıda belirtilen güvenlik sistemlerinden hangisine aittir?

42. Radyoaktif maddelerle veya radyasyon yayan cihazlarla (X-Ray cihazı gibi) çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon miktarını ölçmeye yarayan cihazlara ne ad verilir?

43. Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında bulunması gerekenlerden değildir?

44. Kerem Bey evinin çatı inşaatında çalışırken ayağı kayar ve 2 metre yükseklikten beton zemine düşer, o sırada üzerine bir odun parçası düşer ve göğüs sağ tarafına saplanır. İnşaatta birlikte çalıştığı arkadaşlarının Kerem Beye yaklaşımları nasıl olmalıdır? 

45. Hayvan ısırmalarında ilkyardım uygulamalarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

46. Çocuk hasta/yaralıda yapılan Temel Yaşam Desteği uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

47. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcıda bulunması gereken özelliklerden değildir?

48. Aşağıdakilerden hangisi kaza yapmış bir aracın yanına gelindiğinde ilk yapılması gerekenlerden biridir?

49. Şok halindeki bir hasta/yaralıya aşağıdaki ilkyardım uygulamalarında hangisi yapılmaz? 

50.İlkyardım uygulamalarında, olay yerinde güvenlik tedbirleri alınırken, ilk öncelik aşağıdakilerin hangisinde olmalıdır?

51. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemindeki organlardan değildir?

52. Hava yolunun tam tıkanıklığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

53. Heimlich Manevrası (karna bası uygulaması) yapılmasındaki amaç aşağıdakilerin hangisidir?

54.Benzin, mazot vb. akaryakıt yangınlarında aşağıdaki söndürücülerden hangisi kesinlikle kullanılmaz? 

55. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerinden biri değildir?

56.Bina içindeki kişilerin, yakındaki küçük bir yangını kontrol etmek ve söndürmek için, bina içine tesis edilen sabit bir tesisatı ifade eder. Tanıma göre hangi yangın güvenlik tedbiri açıklanmıştır? 

57. Yangın yerinde canlıları ve itfaiyecileri tehdit eden çeşitli tehlikeler vardır. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki bu tehlikeler arasında yer almaz?

58.Bir yangının söndürülmesi işleminde, ısının düşürülmesi ile yapılan yangın söndürme yöntemi nedir?

59.Taşınabilir tip yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi kaç yıldır? 

60.Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?

61. Yangını meydana getiren elemanlardan bir tanesinin saf dışı edilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

62. Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemini uyaran narkotik maddelerden değildir?

63. Aşağıdaki narkotik maddelerden hangisi hayal gösterenler (Halüsinojen) arasındadır?

64.Bir özel güvenlik hizmeti veren grubun başarısında aşağıdaki iletişim unsurlarından en önemlisi hangisidir?

65.Bireyin karşısındaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına iletişimde ne ad verilir?

66. Özel güvenlik görevlisi Leyla’nın görevli olduğu resim galerisine gelen ziyaretçileri nazik, kibar bir şekilde ve güler yüzle karşılayarak görevini ifa etmesi gelen ziyaretçiler üzerinde olumlu etkiler bırakmaktadır.

Yukarıda anlatılan olayda özel güvenlik görevlisi Leyla’nın hangi iletişim türünde başarılı olduğu söylenebilir? 

67. Özel güvenlik görevlisi kişilerin, görev alanı girişinde kimlik göstermeyi kabul etmemesi halinde kişinin görev alanına girmesine izin verilmeyeceğini nasıl ifade etmelidir?

68.İyi ve etkili bir iletişimde eleştiri aşağıdakilerden hangisi/hangileri biçiminde yapılmalıdır?

I) Eleştiri kişiliğe değil davranışa yapılır

II) Eleştiri mümkün olan en kısa zamanda yapılmalıdır

III)Başkalarının yanında eleştiri yapılmaz

IV)Kişinin eski olumsuz davranışlarından örnek verilmez

69.İletişim çarkının temel öğeleri hangi şıkta doğru sıralanmıştır?

70. Karşımızdaki kişinin sözlerine karşı alınganlık gösterdiğimizde aramızdaki iletişime hangi iletişim engelini koymuş oluruz?

71. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde “sen dilinin” özelliklerinden biridir?

72. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim sürecinde iletişimi başlatan kişi olarak tanımlanan kaynağın (verici) özelliklerinden biri değildir?

73. Kaynak tarafından gönderilen mesajın anlaşılır olup olmadığının anlaşılmasına yarayan ve bir anlamda kontrol mekanizması görevi gören iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir? 

74. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde etkili konuşma ve kendini doğru ifade edebilme açısından önemlidir? 

75. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir?

76. Sosyal düzen kuralları arasında yer alan “hukuk kurallarını’’ diğer sosyal düzen kurallarından en farklı kılan nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

77. “Göz yaşartıcı gazın etkisi ortalama …… dakika gibi bir sürede geçer.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade hangisidir?

78. Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi kalabalıklara bir örnektir?

79.Zor kullanma şartları oluştuğunda cop kullanma yetkisine haiz özel güvenlik görevlisi saldırgan şahısları etkisiz hale getirmek amacıyla copu kullanacağı insan bedenine yönelik birinci derece vuruş bölgeleri aşağıdakilerden hangisidir?

80. AVM’de görevli özel güvenlik görevlileri Umutcan ve Yasemin, AVM’de faaliyet gösteren bir işletme önünde işletmeyi protesto eden grupla karşılaştıklarında aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?

81. Yasadışı topluluklar, hedeflerini gerçekleştirmek için giriştikleri yasadışı eylemlerinde güvenlik güçlerinin engellemesiyle karşılaşırlar. Yasadışı topluluklar bu engellemeyi aşabilmek için de bazı taktikler uygularlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu taktiklerden değildir?

82. Otoriteye, mülkiyete veya insanlara karşı şiddetli bir toplumsal rahatsızlıktan kaynaklanan ve bir grup tarafından gerçekleştirilen sivil itaatsizlik, başka bir tanıma göre ise; toplumsal düzeni etkileyen veya bozan, kamu otoritesini zaafa düşüren, maddi hasarlara, yaralanmalara veya can kayıplarına yol açan organize gösteri ve eylemlerin tümü genel anlamda ne olarak tanımlanmıştır?

83. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal eylem biçimlerinden biri değildir?

84. Günlük hayatın akışı içinde, birbirini tanımayan insanların tesadüfen bir araya gelmeleri kalabalık olarak tanımlanmaktadır. Kalabalıkların bir oluşumları ve özellikleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özelliklerinden değildir?

85.Taraflar arasında uzlaşmazlık olduğunda ve kendi aralarında anlaşamıyorlarsa, yönetici de onları ortak bir noktada birleştiremiyorsa objektif ve güvenilir bir üçüncü kişinin arabuluculuk yapması, hangi çatışma önleme yöntemine örnektir? 

86. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu güvenlik ilkelerine uygun değildir? 

87. Aşağıdakilerden hangisi terörist faaliyetlerin eyleme dönüşmesi safhalarından birisi değildir?

88. Aşağıdakilerden hangisi Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinde bulunan koruma karar çeşitlerinden biri değildir?

89. Aşağıdakilerden hangisi öncü istihbarat çalışmasının aşamalarından biri değildir?

90.Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla kime bildirilir? 

91. Özel güvenlik görevlisi Hayati, koruduğu kişi ile birlikte iş merkezinin asansörüne binecektir. Güvenlik adına aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

92.Bombalı bir saldırıda aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 

93. Korunan kişilere karşı saldırıların en az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

94. Yakın koruma görevlisi Halil koruduğu insana yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır. Halil kalabalıkta dikkatini en çok nerelere vermelidir?

95. Aşağıdaki görevlilerden hangisi özel kolluk görevlilerinden sayılmamaktadır?

96. Aşağıdakilerden hangisi hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılabilecek yetkilerden biri değildir? 

97. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?

98. Özel güvenlik temel ve yenileme eğitim sınavları hangi kurum tarafından düzenlenmektedir? 

99. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan değildir?

100. Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluğun etkin iş birliği ve koordinasyonuyla genel güvenliğe katkı sağlayacak şekilde, olay meydana gelmeden suçu önlemek, meydana gelen olayların en seri şekilde genel kolluğa bildirilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen uygulama aşağıdakilerden hangisidir? 

özel güvenlik test çöz ve ögg test çöz sitemizde 83. Dönem Özel Güvenlik Yenileme sınavı çıkmış sınav sorularından oluşan online sınavı çözebilirsiniz. Özel güvenlik online sınav olarak ulaştığınız bu sayfada 2024 yılı ve 2025 yılı özel güvenlik kimlik kartını yenilemek isteyen adayların çıkmış sınav sorularını ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Binlerce özel güvenlik adayları sınavlarda başarılı olmak için ögg çıkmış sınav sorularını online sınav olarak çözebilir.

83. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Soruları Online Sınav

Özel güvenlik görevlileri, lisanslarının devamlılığı için her 5 yılda bir yenileme eğitimi ve sınavı tamamlamak zorundadır. 83. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınavı, online olarak yapılmaktadır.

Sınavda Yer Alan Konular:

 • Özel Güvenlik Görev ve Yetkileri: Özel güvenlik görevlilerinin görev ve yetkilerini düzenleyen 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili yönetmelikler
 • Güvenlik ve Koruma Teknikleri: Fiziksel ve elektronik güvenlik sistemleri, bina ve tesis güvenliği, yangın ve acil durum müdahalesi
 • İlk Yardım: Temel ilk yardım bilgileri ve uygulamaları
 • Atıcılık: Silah kullanımı ve güvenliği, atış teknikleri
 • Yasal Mevzuat: Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili yönetmelikler

Sınava Hazırlanmak İçin:

 • Eğitim Materyallerini Çalışın: Eğitim kurumunuz tarafından size verilen kitap ve broşürleri dikkatlice okuyun.
 • Örnek Soruları Çözün: Geçmiş sınavlardan örnek soruları çözerek kendinizi test edin.
 • Yasal Mevzuatı Öğrenin: Özel güvenlik görevlilerini ilgilendiren yasal düzenlemeleri öğrenin.
 • Online Kurslara Katılın: Bazı eğitim kurumları ve özel platformlar online kurslar sunmaktadır.
 • Eğitim Kurumunuzdan Destek Alın: Eğitim kurumunuzda düzenlenen yenileme eğitimlerine katılın ve eğitmenlerinizden yardım alın.

Sınavı Geçmek İçin İpuçları:

 • Sınavda yer alan konular hakkında kapsamlı bir çalışma yapın.
 • Karmaşık konuları netleştirmek için eğitmenlerinizden veya diğer kaynaklardan yardım alın.
 • Bol bol örnek soru çözerek kendinizi test edin.
 • Sınav günü dinlenmiş ve sakin bir şekilde sınava girin.
 • Sınav sırasında zamanınızı iyi yönetin.

Sonuç olarak, 83. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınavı’ndan başarıyla geçmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmak önemlidir. Yukarıdaki kaynaklar ve tavsiyeler size bu konuda yardımcı olacaktır.

Ayrıca, özel güvenlik görevlileri için sürekli bir eğitim ve pratik ihtiyacının olduğunu da unutmamak gerekir.

83. Dönem Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz

‘’Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok Özel Güvenlik soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitim çıkmış sınav soruları 2024 yılı 83. Dönem

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz ve Yeni Nesil ögg Testleri Çöz 2024

Özel Güvenlik Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2024 Yılı 83. Dönem Yenileme Eğitim dersi Özel Güvenlik Test çöz veya ögg testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Özel Güvenlik Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • ögg Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitim dersi 83. Dönem Test Çözme Taktikleri 2024 Yılı

Özel Güvenlik Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

83. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Soruları Online Sınav

Etkili Özel Güvenlik Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Yenileme Eğitim Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
110. Temel ve 86. Yenileme Sınav
29 Haziran 2024

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirili... Devamı

1. Mermi çekirdeğinin en yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak, hedefe bu hızla çarpmak suretiyle, hedefi yok edecek ya da azami zarar verecek şekilde fı... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı