82. YENİLEME EĞİTİM SINAV SORULARI TEST ÇÖZ

2023 Yılı 82. Dönem Yenileme Eğitim
admin
Şubat 16, 2024
171 views

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlilerinin valiliğe bildirim süresi olarak belirlenmiştir?

2. Özel güvenlik görevlisini izin verilen dışında teçhizat giydirerek çalıştıran kişi, kurum veya kuruluşlara aşağıdaki yaptırımlardan hangisi verilir?

3. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde özel güvenlik görevlilerinin sivil kıyafetle görev yapmasına izin verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

4. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izni verilecek hususlardan değildir?

5. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında uygulanan adli/idari cezalar ve yaptırımlar arasında yoktur?

6. Aşağıdakilerden hangisi istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırılması zorunlu olan sigortadır?

7. Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında aşağıdaki hangi hususlar ile ilgili görevli ve yetkili değildir?

8. Konusu suç teşkil eden emir hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

9. R şirketinde silahlı olarak görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisi Anıl, hangi hallerde R şirketince alınan ve demirbaşa kayıtlı görev silahını evinde bulundurabilir?

10. Özel güvenlik komisyonu kararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

11. Özel güvenlik görevlisi olmak için aşağıdakilerden hangisi aranan şartlardan biri değildir?

12. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri için söylenemez? 

13. Hizmet satın alan bir alışveriş merkezinde aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik denetimi kapsamında incelenmez? 

14. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir? 

15. Alışveriş merkezinin ziyaretçi girişinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Ahmet’in görev ve yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi vardır?

16. Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami özel güvenlik görevlisi sayısını belirleme yetkisi, aşağıdakilerden hangisinindir?

17. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanındaki yetkisi kapsamındadır?

18. Görevli olduğu alan ve zamanda özel güvenlik görevlisi hangi durumda işyeri veya ikamete girebilir?

19. Kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin mal ve can güvenliğine yönelik bir tehlikenin ortadan kalkması için, denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, emare veya delil bulanan kişinin özgürlüğünün fiilen geçici olarak kısıtlanmasına ne ad verilir?

20. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarında bulunması gereken görevlilerden değildir?

21. Özel güvenlik görevlilerinin; suç öncesi ve esnasındaki görevlerini ifası sırasında herhangi bir olay, konu veya şahısla ilgili olarak mevcut durumu tespit etmek, gördüğü, duyduğu ve bizzat yaptığı inceleme ve araştırma ve ilgili hususları açıklamak üzere hazırladıkları tutanakların imza bölümünde en az kaç görevlinin imzası bulunmak zorundadır?

22. Risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkate alınacak ana kriterler arasında hangi seçenek yer almaz?

23. Aşağıdakilerden hangisi olayın işleniş tarzının, mağdur ve failin ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeyi ifade eder?

24. Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe verilen addır?

25. Aşağıdakilerden hangisi araç kontrol noktasında engelleyici ve hız kesici olarak kullanılmaz?

26. Aşağıdakilerden hangileri, fiziksel bulgu çeşitlerindendir?

27. Şüpheli eşkal tarifi için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

28. Aşağıdakilerden hangi yetki özel güvenlik görevlilerine doğrudan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunla verilmiştir?

29. Bomba veya şüpheli paket etrafında en az kaç metre güvenli alan sağlanarak emniyet şeridi çekilmelidir?

30. Aşağıdakilerden hangisi, kontrol noktalarının aşamaları arasında yer almaz?

31. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin devriye bölgesinde gelişigüzel gezmesiyle yerine getirdiği devriye yöntemidir?

32. Aşağıdakilerden hangisi beyan delili değildir?

33.Bir sağlık kuruluşunda görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet; görev alanı içerisinde bir erkek şahsın bir kadını bıçakla yaraladığını görmüştür. Olayı gören Mehmet’in ilk olarak yapması gereken davranış biçimi ne olmalıdır? 

34. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tutabileceği tutanaklardan değildir?

35. Olay yerinin korunmasına ilişkin alınan aşağıdaki hangi tedbir usule uygundur?

36. Özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan aramalarda aşağıdakilerden hangisi aranırken özel hükümlere bağlı kalarak aranacak kişiler arasında yer almaz?

37. Sitede görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet; görev alanında bir şahsın park halindeki bir aracın camını kırıp içerisinden çanta aldığını görmüştür. Bu durumda özel güvenlik görevlisi Mehmet tam olarak ne yapmalıdır?

38. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Elif’in görev sırasında ve yerinde kullanacağı istisnai adli görev ve yetkilerdendir? 

39. Bir havalimanında X-ray cihazı operatörü olarak çalışan güvenlik görevlisi Kader, X-ray tünelinden geçen bir çantanın içerisini X-ray cihazı monitöründe görüntüleyememektedir. Bu durumda Kader’in öncelikli olarak X-ray kontrol panelinde bakması gereken bölge ve gösterge aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

40. I. Dozimetre ödünç verilmez veya ödünç alınmaz

II. X-ray cihazının tüneline veya kenarına konulmaz

III. Metal parçaların veya giyeceklerin arkasına bırakılabilir

IV. Radyasyona ne kadar maruz kalındığını ölçmek için kullanılır

Dozimetre için yukarıda ifade edilen hususlardan hangileri doğrudur? 

41. İz dedektörleri ile aşağıdakilerden hangisi tespit edilir?

42. Birden fazla kamera görüntüsünü tek tek, atlamalı veya dörde bölünmüş şekilde gösteren cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

43.Elektronik Güvenlik Sistemlerinin tesis edilmesinde aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

44. RENTEK manevrası aşağıdaki uygulamalar içinde hangi durumlarda kullanılır?

45. Sara krizinde yapılan müdahalelerden hangisi yanlıştır?

46. Takla atmış bir aracı gören ilkyardımcı, aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

47. Bilinci açık bir bebekte hava yolu tam tıkanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

48. Kaza yapmış bir aracın yanına gelindiğinde ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?

49. Kırıklarda yapılacak ilkyardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

50. Sıcak çarpmasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 

51. Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına akmasına ne isim verilir?

52. Şokta ilkyardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

53. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

54. Bir maddenin sıcaklığının artmasına sebep olan fiziksel etki nedir?

55. Kontrol dışına çıkmış yanma olayına ne denir?

56. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden biridir?

57. Yangını meydana getiren elemanlardan bir tanesinin saf dışı edilmesi nedir?

58. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

59. Doğalgazın kullanıldığı kapalı ortamlarda gaz kaçağı algılama detektörü kurulması gerektiğinde, detektörün konulacağı yer seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? 

60.Bir yangının söndürülmesi işleminde ısının düşürülmesi ile yapılan, yangın söndürme yöntemi nedir?

61. Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?

62. Narkotik maddelerin sınıflandırılmasına göre aşağıdakilerden hangisi Hayal Gösterenler (Halüsinojenler) sınıfında yer alır? 

63. Aşağıdakilerden hangisi madde kullanımının fiziksel belirtilerinden biri değildir?

64. Etkili iletişimde alıcının taşıması gereken bir takım özellikler vardır. Aşağıdaki özelliklerden hangisi alıcının taşıması gereken özelliklerden birisi değildir?

65. Özel güvenlik görevlisi çok önemli durumlarda ikna edici olabilmek için bireysel iletişimini kurarken ortamı nasıl düzenlemelidir?

66.Bir özel güvenlik görevlisinin güçlü bir iletişim becerisine sahip olması, görev yaptığı kuruma aşağıdaki izlenimlerden en çok hangisini kazandırır?

67.Birisine sempati besleyen bir kimse aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

68. Özel güvenlik görevlileri zaman zaman grupları bilgilendirmek durumunda kalırlar. Bu bilgilendirmede grupla güvenlik görevlisi arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

69. Fertlerin ve toplumların anlama ve kavrama farklılıklarından ötürü, bir gruba veya topluluğa sosyal mesajları veya sosyal olayları, onların anlayacağı ve kavrayacağı dilde anlatan, yol gösteren kişilere ............................. adı verilir. Bu kişiler gruplar üzerinde hayli etkindir ve davranışları grup tarafından çok çabuk benimsenir.

Yukarıdaki cümlede bırakılan boşluk seçeneklerden hangisi ile doldurulmalıdır?

70. Yazılı iletişim becerisinin bir özel güvenlik görevlisine gerekliliği konusunda aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

71. Aşağıdakilerden hangisi iletişim çarkındaki mesaj öğesini ifade eder?

72. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden biri değildir?

73. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biri değildir?

74. Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?

75. Kişilerarası iletişimde karşı tarafın konuşmasından hoşlanmayan, rahatsız olan birisinin taşıdığı duyguyu ifade eden iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

76. Otoriteye, mülkiyete veya insanlara karşı şiddetli bir toplumsal rahatsızlıktan kaynaklanan ve bir grup tarafından gerçekleştirilen sivil itaatsizlik, başka bir tanıma göre ise; toplumsal düzeni etkileyen veya bozan, kamu otoritesini zaafa düşüren, maddi hasarlara, yaralanmalara veya can kayıplarına yol açan organize gösteri ve eylemlerin tümü ne olarak tanımlanmıştır?

77. Aşağıdakilerden hangisi 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun’una göre toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılması yasak yerlerden değildir?

78. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda kanuna aykırı eylem biçimlerinden biri değildir?

79.Toplumsal olaylar sırasında ortaya çıkan belirsizlik süreci ve kırılgan durum sosyal istikrarı tehdit eden bir unsur olarak ortaya çıkar. Bu süreçte toplumsal olayların işleyişi, sonuçları ve toplum üzerindeki etkilerini öngörebilmek çoğu zaman mümkün olmaz. Yeni şartlar, faktörler ve aktörler ortaya çıkarak yeni çatışmalara sebebiyet verebilirler. Buna göre toplumsal olayları başlatma usul ve aşamaları aşağıdakilerden hangisi değildir?

I. Yaygın, sürekli ve etkili propaganda yapmak

II. İstenilen yönde kışkırtıcı konuşmalar yapmak

III. Heyecanı artırmak ve eyleme geçiş

IV. Sonucunda eylem yapmadan beklemek ve propagandaya devam etmek

80. Yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten topluluklar hedeflerini gerçekleştirmek için kendilerini önlemeye çalışan güvenlik görevlilerine karşı aşağıdaki hangi taktikleri kullanırlar?

I. Farklı olaylar çıkararak dikkatleri başka tarafa çekme

II. Dağılıyor gibi yaparak tekrar toplanma

III. Çevredeki esnaftan yardım isteme

IV. Topluluğun güvenlik görevlilerini kuşatması

V. Etraflarına çocuk ve kadınların dizilmesi

81. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda kullanılan taktik ve düzenler arasında yer alan “Hat Düzeni”nin amaçlarından biri değildir?

82. Futbol müsabakalarında stadyuma gelen insanların oluşturduğu kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

83. Aşağıdakilerden hangisi paniği önleme yöntemleri arasında yer almaz?

84. Güvenlik görevlilerinin toplu müdahale düzenlerinden topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak, yolu açmak için oluşturulan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

85. Kitleler bir araya geldiklerinde, özellikle toplumsal olaylarda birlikte hareket etme eğiliminde olurlar. Kitle ile birlikte hareket eden bireylerde aşağıda belirtilen durumlardan hangisi görülmez?

86. Öncü istihbarat çalışması sırasında hazırlanan hastane koruyucu kontrol listesinde aşağıdaki maddelerden hangisi yer almaz?

87. Aşağıdakilerden hangisi Ekip Amirinin görevlerinden değildir?

88. Korunan önemli kişinin (VIP) araçla gideceği güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisi değildir?

89. Kişi koruma görevi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

90. Aşağıdakilerden hangisi, koruma amirinin görevlerinden biri değildir? 

91. Aşağıdakilerden hangisi, kişi koruma görevinin aşamalarından biri değildir?

92. Aşağıdakilerden hangisi, korunan önemli kişinin (VIP) ziyaret edeceği alışveriş merkezinde alınması gereken tedbirlerden değildir?

93. Suikast veya saldırıların yapılma olasılığının az olduğu yerler aşağıdakilerden hangisidir? 

94. Aşağıdakilerden hangisi korunan önemli kişilere (VIP) yapılan saldırıların önlenebilmesi için alınan tedbirlerden sayılamaz?

95. Aşağıdakilerden hangi kurum temsilcisi Özel Güvenlik Komisyonunda yer almaz?

96. Aşağıdaki makamlardan hangisi il ve ilçe sınırları içeresinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir? 

97. 2559 sayılı kanunla hangisinin görev ve yetkilerini düzenlenmiştir?

98.Bir suçla karşılaşıldığında genel kolluğa bildirim yapılabilmesi için sadece özel güvenlik görevlilerince kullanılabilen uygulama hangisidir?

99. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatının öngördüğü amaca ve sektörde halihazırda sunulan reel hizmetin şekline uygun kaliteli eğitim verilmesi, bu eğitime erişim bağlamında fırsat eşitliğinin sağlanması, eğitimin etkinlik ve verimliliğinin artırılması amacıyla Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan, özel güvenlik görevlilerinin alan ve branş eğitimlerini düzenleyen proje aşağıdakilerden hangisidir?

100.Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan entegrasyon çalışması sonrasında, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı başvuru işlemlerinin ilgili müracaat birimlerine belge ibraz edilmeksizin yapılabilmesine imkan sağlayan elektronik platform aşağıdakilerden hangisidir?

özel güvenlik test çöz ve ögg test çöz sitemizde 17 aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen 82. dönem yenileme eğitim sınav sorularının oluşturulan testi online sınav olarak çözebilirsiniz.  82YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANMIŞTIR. Sorulardan oluşan testimizi ücretsiz olarak ögg 82. dönem test çöz ile soruları çözebilirsiniz. 82. özel güvenlik yenileme sınav soruları ve cevapları pdf olarak sitemizin dosyalar kategorisinden indirebilirsiniz.  Özel güvenlik yenileme eğitim silah sorularınada ulaşabilirsiniz…

82. Yenileme Eğitim Sınavı: Özel Güvenlik Görevlilerinin Bilgi Tazelemesi
Giriş:

Özel güvenlik görevlileri, kamu ve özel sektörde önemli bir rol oynayarak güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunurlar. Görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için güncel bilgilere sahip olmaları ve becerilerini geliştirmeleri önemlidir. Bu amaçla, 5188 sayılı Özel Güvenlik Görevlileri Kanunu’na göre her 5 yılda bir 82. Yenileme Eğitim Sınavı’na girmeleri zorunludur.

Sınavın Amacı:

Sınavın temel amacı, özel güvenlik görevlilerinin;

Mesleki bilgi ve becerilerini güncellemelerini,
Yasal mevzuattaki değişikliklerden haberdar olmalarını,
Kendilerini geliştirmelerini ve mesleki yeterliliklerini belgelemelerini sağlamaktır.
Sınavın Konuları:

Sınav, özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacakları temel bilgilerden oluşmaktadır. Sınavda aşağıdaki konulardan sorular yer alır:

Özel Güvenlik Görevlileri Kanunu ve yönetmelikleri
Atış eğitimi ve silah kullanımı
İlk yardım
Yangınla mücadele
Güvenlik ve koruma teknikleri
Kişisel koruma ve savunma
Temel hukuk bilgileri
Asayiş ve trafik düzenlemesi
Kamu ve özel kuruluşlarda güvenlik
Sınavın Şekli:

Sınav, 100 sorudan oluşmaktadır ve çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Sınav süresi 120 dakikadır. Başarılı sayılabilmek için 70 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

Sınavı Kimler Alır:

5188 sayılı Özel Güvenlik Görevlileri Kanunu’na göre özel güvenlik görevlisi olarak çalışan ve lisansı geçerli olan herkes 82. Yenileme Eğitim Sınavı’na girmek zorundadır.

Sınavın Önemi:

Sınav, özel güvenlik görevlilerinin bilgi ve becerilerini güncel tutarak, görevlerini daha etkin ve güvenli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, sınavdan başarıyla geçenlere özel güvenlik görevlisi lisansı yenilenmektedir.

Sonuç:

82. Yenileme Eğitim Sınavı, özel güvenlik görevlilerinin mesleki gelişimleri için önemli bir araçtır. Sınavın düzenli olarak yapılması, özel güvenlik sektörünün standartlarının yükselmesine ve daha güvenli bir ortam oluşmasına katkıda bulunacaktır.

82. Dönem Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz

‘’Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok Özel Güvenlik soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitim çıkmış sınav soruları 2024 yılı 82. Dönem

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz ve Yeni Nesil ögg Testleri Çöz 2024

Özel Güvenlik Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2023 Yılı 82. Dönem Yenileme Eğitim dersi Özel Güvenlik Test çöz veya ögg testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Özel Güvenlik Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • ögg Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitim dersi 82. Dönem Test Çözme Taktikleri 2023 Yılı

Özel Güvenlik Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

82. YENİLEME EĞİTİM SINAV SORULARI TEST ÇÖZ

Etkili Özel Güvenlik Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Yenileme Eğitim Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
108. Temel ve 84. Yenileme Sınav
27 Nisan 2024

108. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Yakında Eklenecektir. 108. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sorular 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı 27 Nisan 2024 t... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisin... Devamı