80. YENİLEME EĞİTİM SINAV SORULARI TEST ÇÖZ

2023 Yılı 80. Dönem Yenileme Eğitim
admin
Şubat 18, 2024
363 views

1. Aşağıdakilerden hangisi Valilik tarafından yerine getirilir?

2. Aşağıda sayılan genel kolluk yetkilerinden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından da kullanılır? 

3. Özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılması halinde aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır?

4. İl özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

5. Özel güvenlik görevlilerinin gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapmasına izin verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

6. Özel güvenlik görevlileri ile yöneticilerin kimlik kartlarının yenilenebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi zorunludur?

7. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile özellikle konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler, cenaze ve düğün törenleri, hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kişilerin üstlerinin dedektörle aranması, duyarlı kapıdan geçirilmesi, eşyaların x-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilmesi ile birlikte kişilerin kontrolü amacıyla özel güvenlik görevlilerine verilen bütünleşik yetki aşağıdakilerden hangisidir?

8. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan ateşli silahlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

9. Aşağıdakilerden hangisi, İçişleri Bakanlığı ve il valiliklerinin özel güvenlikle ilgili denetimi kapsamında değildir?

10. Verilecek özel güvenlik hizmetinin gereği, ateşli silah bulundurulması ve taşınması gerekiyorsa il özel güvenlik komisyonu aşağıda belirtilenlerden hangilerine izin verebilir?

I. Roketatar

II. Keskin nişancı tüfeği

III. Patlayıcı madde

IV. Av tüfeği

V. Uzun namlulu silah

11. Acil ve geçici haller hariç, özel güvenlik uygulaması nasıl sonlandırılır?

12. Özel kolluk, devlet ve yetkili diğer kamu tüzel kişilerince, özel kanunlar çerçevesince kurulup teşkilatlandırılan, kendi görev alanında güvenliği sağlamak amacı taşıyan kolluk teşkilatlarını ifade eder. Buna göre aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?

13. Süper lig futbol müsabakasında özel güvenlik görevlileri kimin gözetim ve denetiminde elle üst araması yapabilir?

14. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili düzenlemeler bulunmaz?

15. Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartı hangi kurum tarafından verilir?

16. Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?

17. Özel güvenlik komisyonu kararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

18. Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’da sayılan, ateşli silahların taşınamayacağı yerler arasında bulunmaz?

19. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunmasına izin verme yetkisi hangi bakanlığa aittir? 

20. “Özel güvenlik görevlilerinin ifade alma yetkileri _______”

Yukarıdaki cümlede boşluğu doğru şekilde dolduran ifade hangisidir?

21. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktası oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

22. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı giriş noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Mehmet, görev ve yetkilerini aşağıdaki kanunlardan hangisine göre kullanmaktadır?

23. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

24. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?

25. Aşağıdakilerden hangisi devriyelerin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

26. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin önleme araması yapmaya yönelik olarak kullandığı teknolojik güvenlik sistemlerinden biri değildir?

27. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen adli olaylarla ilgili hazırlayacakları yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlardan hangisi yanlıştır?

28. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen bir patlama sonrası yapması gereken görevleri arasında yer almaz?

29. Aşağıdakilerden hangisi, maddi delil çeşitlerinden biri değildir?

30. Araç kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Yaşar ile Salim’in hangi davranışı yetki aşımına girer? 

31. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince tutulan tutanaklarda olması gereken bir unsur değildir? 

32. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin devriye görev çeşitlerinden biri değildir? 

33. Spor alanında ev sahibi takım ile misafir takım seyircileri arasındaki geçişleri engellemek görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

34. Güvenliği sağlamaya yetecek sayıdaki özel güvenlik görevlisini, spor müsabakasının yapılacağı yerde bulundurmakla sorumlu olan birim aşağıdakilerden hangisidir?

35. Özel güvenlik görevlilerinin uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde ihbarda bulunabilecekleri mobil uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

36. Durdurma yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

37. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri incelemesinin amaçları arasında yer almaz?

38. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasındadır?

39. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini kullanabilmesi için gerekli unsurların biri değildir?

40. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izni verilen yerlerde devriye faaliyeti sırasında özel güvenlik görevlilerinin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

41. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistem ve cihazları arasında yer almaz?

42. Aşağıdakilerden hangisi kamera türlerinden biri değildir? 

43. Aşağıdakilerden hangisi biometrik geçiş sistemlerinden bir tanesi değildir?

44. Dozimetre’nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

45. Aşağıdakilerden hangisi kart kontrollü geçiş sistemi bileşenlerindendir?

46.Temel yaşam desteği aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

47. Hava yolunda kısmi tıkanıklık olan bir hastaya ilkyardımda ne yapılmalıdır?

48. Hangisi vücudu oluşturan sistemlerden birisi değildir?

49. Hasta/Yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir? 

50. 112’nin aranması sırasında yapılması yanlış olan hangisidir?

51. Kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akan kanama türü aşağıdakilerden hangisidir?

52. Kanamayı durdurmak için ilkyardımcının ilk yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

53. Boğucu sargı (turnike) uygulaması hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

54. Bilinci kapalı olan hastanın, solunum yolunu açmak için ilkyardımcı aşağıdaki hangi müdahaleyi yapmalıdır? 

55. Dokuların ihtiyacı olan oksijeni havadan alarak kana geçmesini sağlayan vücut sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

56. Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?

57. A sınıfı yangınlar yangın sınıfları içerisinde hangi adı alırlar?

58. Günlük yaşantımızda türlü alanlarda kullandığımız benzin, mazot, gazyağı vb. ürünlerin en ideal söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

59. Alüminyum, magnezyum, titanyum gibi hafif metallerin yangınlarında aşağıdaki söndürme maddelerinden hangisi kesinlikle kullanılmaz?

60. İz, leke artık bırakmayan, hassas cihazların bulunduğu yerlerde kullanılan yangın söndürücü hangisidir?

61. Bir yangının söndürülmesi sırasında yanıcı maddenin yok edilmesi ile yapılan, yangın söndürme yöntemi nedir? 

62. Sadece yangın çıktığı zaman işlev gören, bina tehlike sınıfına göre tasarımı yapılan yangın güvenlik önlemlerine ne denir?

63. Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

64. Aşağıdakilerden hangisi Halüsinojendir?

65. Aşağıdakilerden hangisi Metamfetamin narkotik maddesinin sokak jargonudur?

66. Sözsüz iletişimde; baş, el, kol, ayak ve bedenin duruşu ile verilen mesaj ne ile ifade edilir?

67. Zor insanlarla iletişim kurabilmek için üç temel iletişim becerisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu iletişim becerilerinden birisidir?

68. “Dünyayı karşıdaki kişinin gözünden görebilme” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

69. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden birisi değildir?

70. İletişim sürecinin temel ögelerinden biri; iletişimi başlatandır. Bilgi, duygu, düşünce, fikir, tutum, davranışlar ve becerileri kapsayan ögeye ne ad verilir?

71. Aşağıdakilerden hangisi bir iletişim engeli değildir?

72. “Hoca buraya bilgi paylaşmaya değil, bizi küçümsemeye ve egosunu tatmin etmeye gelmiş abi” diye düşünen bir dinleyici, iletişim tekniklerinden hangi tür dinleme yapmaktadır?

73. “Ben konuşmacıdan daha bilgiliyim, hele ki anlatacağı konu zaten uzmanlık alanım” diye düşünen bir dinleyici aşağıdakilerden hangisini yapmaz/yapamaz?

74. Aşağıdakilerden hangi cümleyi kurduğumuzda, karşımızdaki kişiyle iletişimde ben dilini kullanarak savunmaya itmez, rahatlama ve yakınlaşma sağlarız?

75. İletişim türlerinden örgüt içi iletişimde aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün faydalarından biri değildir? 

76. Vücudumuzun iç ve dış etkenler nedeniyle dengesinin bozulmasına yani kimyasının bozulmasına veya kişinin baş etme yeteneğinin zorlandığı durumlara karşı vücudumuzun verdiği tepkiye stres denir.

Aşağıdaki nedenlerden hangisi kişiyi strese sokmaz?

77. Özel güvenlik görevlisi olarak genellikle kalabalık ve gürültülü ortamlarda görev yaptığınızı düşünerek size ulaştırılan bir mesaj veya bilginin anlaşılmasını etkileyen unsurlar aşağıdaki unsurlardan biri değildir?

78.Topluluğu takip eden güvenlik görevlilerinin üzerine topluluk içerisinden yabancı maddeler atılmaya başlanmıştır. Atılan bu maddelerden korunmak isteyen güvenlik görevlilerinin hangi düzene geçmesi gerekir? 

79. Özel güvenlik görevlisi Ahmet üniversitede toplumsal olaya müdahale edecek olan özel güvenlik görevlilerinin sorumlusudur. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet’in görevi esnasında dikkat etmesi ve uygulaması gereken ilkelerden biri değildir?

80. Pazarda alışveriş yapan insanların oluşturduğu kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

81. Aşağıdakilerden hangisi kişiler ya da gruplar arasındaki çatışma sebeplerinden biri değildir?

82.Toplumsal olaylarda topluluklar amaçlarına ulaşmak için değişik eylemler yaparlar. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri bu eylem biçimlerindendir?

I. Onur kırıcı davranışlar ve tahrik

II. Barikat kurmak

III. İşyeri ve araçlara saldırmak

83. “Genelde topluluğu içerden yöneten kişilerdir, bunlar aynı zamanda konuşmacı da olabilirler.” Yukarıdaki ifadede tarif edilen kişi tipi, kalabalık içindeki kişi tiplerinden hangisidir? 

84. Aşağıdakilerden hangisi cop ile savunma teknikleri arasında yer almaz?

85. Toplum hayatını düzenleyen çok çeşitli sosyal düzen kuralları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

86. “Üyeler arasındaki ilişkiler daha çok resmidir. Fabrika, kuruluş ve resmi daireler gibi değişik çalışma yerleri bu tür gruba örnek verilebilir. Bireyler arasındaki ilişki daha çok iş ilişkisidir.” Yukarıda açıklaması yapılan grup türü aşağıdakilerden hangisidir?

87. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik görevlilerinin uygulayacağı başlıca müdahale ilkeleri arasında yer almaz?

88. Konvoy güzergâhındaki güzergah analizi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

89. I. Gidilecek mahalli makul bir süre önceden incelemek

II. Program yerinin krokilerini çıkarmak

III. Konvoy ve koruma düzenini belirlemek

Bir koruma personeli yukarıdaki işlemleri gerçekleştiriyorsa aşağıdakilerden hangisinden bahsedilir?

90. Bir insanlık suçu, zulüm ve vahşet olan ve hiçbir gerekçe ile meşru kılınamayan intihar saldırılarının nedenleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

91. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevlisinin dikkat edeceği hususlardan değildir?

92. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumanın amaçlarından değildir?

93. Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?

94. Terörist faaliyetin eyleme dönüşmesinde belirli safhalar olur. Aşağıdakilerden hangisi bu safhalardan biri değildir?

95. Aşağıdakilerden hangisi, korunan önemli kişinin (VIP) aracından inerken uyulması gereken kurallardan biri değildir?

96. Can ve mal emniyetini bozmaya yönelik mevcut veya muhtemel tehlikelere karşı alınan tedbirler bütününe ne ad verilir?

97. Havalimanında görev yapan özel güvenlik görevlisi Ergün, şüpheli bir paket bulduğunda/gördüğünde ilk hareket tarzı ne olmalıdır?

98. Genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri ilişkilerinde suçun önlenmesi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

99. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görev, yetki ve sorumluluklarından değildir?

100. Esenyurt’ta bir sitede görev yapan ÖGG’ler Gülten ve Cavit, site sakinlerinden bir kadının oturduğu bir dairenin balkonundan imdat diye bağırarak yardım istemesi üzerine nasıl hareket etmelidirler?

özel güvenlik test çöz ve ögg test çöz sitemizde yenileme sınavına girecek olan özel güvenlik kimlik kartına sahip olanların 80. dönem yenileme çıkmış sınav sorularıözel güvenlik online sınav sorularını çözerek başarılı olmalarını sağlayacaktır. 2024 özel güvenlik sınavına girecekler kesinlikle çıkmış sınav sorularını çalışmalarını tavsiye ederiz. özel güvenlik silahlı ve özel güvenlik silahsız kimlik kartı almak isteyen adayların çalışacakları tek web sitemiz www.ozelguvenliktestcoz.com da çözebilirsiniz. Silahlı özel güvenlik kimlik kartı almak isteyenler 80. dönem silahlı yenileme sınav sorularına bakabilirsiniz.

80. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Hakkında Bilgiler

80. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınavı, 26 Ağustos 2023 tarihinde ülke genelinde gerçekleşti. Sınav, özel güvenlik görevlilerinin görevlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerilerini değerlendirmek için yapıldı.

Sınav Hakkında Bilgiler:

 • Sınav, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi.
 • Sınav, yazılı olarak yapıldı.
 • Sınavda 100 soru soruldu.
 • Her sorunun 5 şıkkı vardı.
 • Sınav süresi 120 dakikaydı.
 • Sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayıldı.

Sınavda Sorulan Konular:

 • Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları
 • Özel Güvenlik Görevlilerinin Hukuki Mevzuatı
 • İlk Yardım ve Kurtarma
 • Yangınla Mücadele
 • Karşılaşabilecekleri Olaylara Müdahale Teknikleri
 • Kişisel Güvenlik ve Koruma
 • Temel Bilgiler

Sınav Sonuçları:

Sınav sonuçları, 15 Eylül 2023 tarihinde açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenmek için adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesini veya e-devlet kapısını kullanabilirler.

Sınavdan Başarısız Olanlar:

Sınavdan başarısız olan adaylar, bir sonraki sınav döneminde tekrar sınava girebilirler. Sınav takvimi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

80. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınavı ile ilgili daha fazla bilgi için:

Sınavdan Başarılı Olanlara Tebrikler!

Sınavdan başarıyla geçen tüm özel güvenlik görevlilerini tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.

80. Dönem Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz

‘’Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok Özel Güvenlik soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitim çıkmış sınav soruları 2024 yılı 80. Dönem

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz ve Yeni Nesil ögg Testleri Çöz 2024

Özel Güvenlik Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2023 Yılı 80. Dönem Yenileme Eğitim dersi Özel Güvenlik Test çöz veya ögg testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Özel Güvenlik Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • ögg Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitim dersi 80. Dönem Test Çözme Taktikleri 2023 Yılı

Özel Güvenlik Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

80. YENİLEME EĞİTİM SINAV SORULARI TEST ÇÖZ

Etkili Özel Güvenlik Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Yenileme Eğitim Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
110. Temel ve 86. Yenileme Sınav
29 Haziran 2024

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirili... Devamı

1. Mermi çekirdeğinin en yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak, hedefe bu hızla çarpmak suretiyle, hedefi yok edecek ya da azami zarar verecek şekilde fı... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı