79. YENİLEME EĞİTİM SINAV SORULARI TEST ÇÖZ

2023 Yılı 79. Dönem Yenileme Eğitim
admin
Şubat 18, 2024
79 views

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdakilerden hangisi düzenlenir? 

2. 5188 sayılı Kanun, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı üzerinde olmayan özel güvenlik görevlileri için aşağıdakilerden hangisini kısıtlamıştır?

3. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi sitede görevli özel güvenlik görevlisi Ayşe’nin görevi değildir?

4. Aşağıdakilerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılabilecek yerler/etkinlikler arasındadır?

5. Özel güvenlik görevlilerinin sivil kıyafetle görev yapabilmeleri için hangi makamdan izin alınmalıdır? 

6. Aşağıdakilerden hangisi kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan ve özel kolluk olmayan görevlilerdendir?

7. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun’da düzenlenen hususlardan değildir?

8. AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi Nilgün, 5188 sayılı Kanun’da sayılmış olan yetkilerini nerede kullanabilir?

9. 5188 sayılı Kanun’da, özel güvenlik görevlilerini lokavt dolayısıyla işten uzaklaştıranlara yönelik yaptırım nedir?

10. 5188 sayılı Kanun’a göre, mülki idare amirleri hangi hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde, özel güvenlik tedbirlerini yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkilidir?

11. Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararın tazmini amacıyla …………………. yaptırmak zorundadır.

Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

12. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerine verilen çalışma izni için gerekli şartlardan değildir? 

13. 5188 sayılı Kanun’a göre, özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisinde kimlik sorma yetkisini kullanamaz?

14. 5188 Sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik kimlik kartı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15. “Kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı; koruduğu kişi ile birlikte olduğunda ………… geneli, koruduğu kişi olmaksızın kişi koruma izni verilen ………. sınırlarıdır.” İfadesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

16. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görevli olduğu yerde ve saatte suçüstü halinde müdahale ederek yakalama yapabileceği bir olaydır?

17. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri arasında iş birliği ve koordinasyon sağlanmasına yönelik Ülke genelinde yürürlüğe konulan uygulamadır? 

18. Özel güvenlik eğitim kurumları hangi bakanlığın izniyle kurulabilir?

19. Özel güvenlik hizmeti almak isteyen kişi, kurum veya kuruluşun, bu hizmetin sağlanacağı kişi ve yerler için özel güvenlik izni alması zorunludur. Valiliğe yapılan başvuruda aşağıdakilerden hangisini bildirme zorunluluğu yoktur?

20. 5188 sayılı Kanun’a göre, görevini yapmasını engellemek amacıyla yetkili polise direnen özel güvenlik görevlisine uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

21. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Mesut ile Deniz’in kullanabileceği yetkilerden birisidir?

22. Aşağıdakilerden hangisi aile içi ve kadına yönelik şiddet eyleminin unsuru değildir?

23. Görev alanında bomba şüphesi olan bir paketle karşılaşan özel güvenlik görevlisi Sema’nın öncelikli olarak yapması gereken doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

24. AVM kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Şahin, kapı detektöründen geçen ziyaretçiden sinyal sesi gelmesi üzerine yapmış olduğu kontrolde, şahsın üzerinde ruhsatsız silah bulunduğunu öğrenir. Bu olayda, özel güvenlik görevlisi Şahin’in yapması gereken doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

25. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Meral’in, görev yaptığı binaya gelen ziyaretçilere yönelik yerine getirmesi gereken görevlerden birisi değildir?

26. Aşağıdakilerin hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği tutanak çeşitlerinden biri değildir? 

27. Aşağıdakilerin hangisi şüpheli araç tespitinde dikkat edilecek hususlardan değildir?

28. Olay yerinin korunmasına ilişkin alınan hangi tedbirler usule uygun değildir? 

29. Aşağıdakilerden hangisi meydana gelen adli bir olaydan sonra elde edilen biyolojik bulgular (delil) arasında yer alır?

30. Hangisi kamera izleme odasında (CCTV) görevli özel güvenlik görevlisi Aysun'un görevi ile bağdaşmaz?

31. Aşağıdakilerden hangisi araç kontrol noktasında dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi değildir?

32. Özel güvelik izni verilen yerlerde yönetici, güvenlik sorumlusu, kişi, kurum veya kuruluşların yetkilileri tarafından belirlenen bölgede emniyeti ve caydırıcılığı sağlamak, suç işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra şüphelileri takip etmek, yakalamak, suç delillerini muhafaza altına almak, vatandaşlara yardım etmek üzere yaya veya çeşitli araçlarla özel güvenlik görevlilerinin yaptığı faaliyetlere ……………………… denir.

Yukarıda boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

33. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılan hatalardan biridir?

34. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik planlamasının özelliklerinden birisi değildir?

35.Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır?

36. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma için yanlıştır?

37.Bir sitede görev yapan özel güvenlik görevlisinin hangi durumda konuta girmesinde yasal olarak bir sakınca yoktur?

38. Özel güvenlik görevlileri Yaşar ile Osman’ın devriye bölgesinde gelişigüzel gezmeleriyle yerine getirdikleri devriye yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

39. Aşağıdakilerden hangisi tutanakların şekil kurallarından birisidir?

40. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasının aşamalarından Ana Giriş Kontrol Noktası (Dış Halka) özelliklerinden birisi değildir?

41. Kapı tipi ve el tipi metal algılama dedektörlerinin kullanımında temel maksat aşağıdakilerden hangisidir?

42.El tipi metal algılama dedektörü tarama yapılan şahsın vücuduna ne kadar mesafede tutulmalıdır? 

43. X-Ray cihazı monitöründe koyu turuncu-mavi-yeşil renkleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir? 

44. Pasif Hareket Algılayıcı Dedektörler (PIR Dedektör) aşağıdaki güvenlik sistemlerinden hangisine entegre edilerek kullanılır? 

45. Aşağıdakilerden hangisi karanlıkta görüntü veren kameralardandır?

46. Sıcak çarpmasında hangi ilkyardım uygulaması doğrudur?

47. Çocuk ve bebekte ilkyardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranır?

48. Delici göğüs yaralanmalarında bilinci açık hastaya hangi pozisyon verilir?

49.Bilinci kapalı olan hastanın solunum yolunu açmak için hangi müdahale yapılmalıdır?

50. Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır? 

51. Yılan sokmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?

52. Aşağıdakilerden hangisi araç içinde sıkışan yaralıya müdahale edilirken yapılması gereken doğru uygulamalardan değildir?

53. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

54. Giysi bölümünde çalışan bir yaralının; cildinin soğuk, soluk ve nemli olduğu, yüzeysel ama sık nefes aldığı, nabzının zayıf ama hızlı olduğunu ve huzursuzluğunu fark etmiştir. Ali yaralının durumu ile ilgili ne düşünmüştür?

55. Aşağıdakilerden hangisi, kırık çıkık ve burkulmalarda yapılan tespite uymaz?

56. Yangın güvenlik sorumlusunun gerekli görmesiyle başlayan, canlıların tehlikeli ortamdan güvenli toplanma merkezlerine hızlı ve planlı bir şekilde intikalinin sağlanmasına ne ad verilir?

57. Yanmayı meydana getiren unsurlardan en az birinin saf dışı edilmesi olarak tanımlanan kavram nedir?

58. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerinden biri değildir?

59. Kullanıldığında, ortamdaki oksijen miktarını düşürüp, yanma reaksiyonunu kırarak söndürme sağlayan söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

60. Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?

61. Akaryakıt yangınlarının söndürülmesinde en etkili söndürme maddesi hangisidir?

62. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?

63. Aşağıdakilerden hangisi itfaiyecilerin yönetmelikte belirtilen görevlerinden biri değildir?

64. Narkotik maddelerin sınıflandırılmasına göre aşağıdakilerden hangisi Merkezi Sinir Sistemini Uyaranlar sınıfında yer alır? 

65. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden değildir? 

66. “Bana karşı sesini yükselttiğinde, kırılıyor ve kendimi değersiz hissediyorum.” ifadesinde bireyin kullandığı iletişim dili aşağıdakilerden hangisidir?

67. Sözsüz iletişimde bireyin kişisel tercihlerini ilk ve en temel dışa vuran toplumsal cinsiyet göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

68. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden biri değildir?

69.Birbiriyle etkileşim içinde olan, psikolojik olarak birbirlerinin farkında olan, ortak bir amaç için birleşen iki veya daha fazla kişiden oluşan topluluklardır. Yukarıda tanımı yapılan öge iletişimde ne olarak adlandırılır?

70. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir konuşma yapmak için yapılması gereken yöntemlerden birisi değildir?

71. Aşağıdaki davranışlardan hangisi iyi bir dinleyicide bulunmaz?

72. Dinleyici konuşmanın ayrıntılarına dikkat etmez, genel konu hakkında bilgi sahibi olmak onun için yeterlidir. Söylenen sözün arkasında yatan derin anlamı kaçırır. Daha çok kendi bilgisine güvenen, konuşmacının bilgisine fazla değer vermeyen dinleyici türüdür.

Yukarıda tanımlanan dinleyici türü aşağıdakilerden hangisidir?

73. Özel güvenlik görevlisi, “ben diliyle konuşma” becerisine sahip olmalıdır. Aşağıdaki tanımlardan hangisi “ben diliyle konuşma”nın tanımıdır?

74. Özel güvenlik hizmetlerinde yasal sorumluluklar gereğince özellikle genel kolluk birimleriyle gerçekleştirilen resmî yazışmalarda aşağıdakilerden hangisine uyulması gerekli değildir?

75. Vücut dili ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

76. “Bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak.” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

77. Dil sürçmesi, kişiler arası iletişim unsurlarından hangisine örnektir?

78. Çatışma yönetimi; çatışan tarafların ya da çatışmanın dışındaki başka bir tarafın karşılıklı etkileşimde bulunarak çatışmayı belirli bir yönde sonuçlandırabilme girişimleri olarak tanımlanabilir.

Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemleri için söylenemez?

79. Özel güvenlik görevlilerinin göz yaşartıcı gazları taşıyabilmeleri ve kullanabilmeleri için izin vermeye yetkili kişi/kurum hangisidir? 

80. Aşağıdakilerden hangisi kişiler ya da gruplar arasındaki çatışma sebeplerinden değildir?

81. Aşağıdakilerden hangisi liderin grubu etkilemek ve yönlendirmek için genel olarak kullandığı usullerden değildir? 

82. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı kimyasal gazların kullanım esaslarından biri değildir?

83. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının fonksiyonlarından birisi değildir?

84. Günlük hayatın akışı içinde, birbirini tanımayan insanların tesadüfen bir araya gelmeleri kalabalık olarak tanımlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerinden değildir?

85.Toplum psikolojisinin güvenlik kuvvetleri için önemi açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

86. Üniversitede görevli özel güvenlik görevlilerinin sevk ve idaresinden sorumlu ÖGG Taner’in, ikazlara rağmen dağılmayan ve rektörlük binasına girmek isteyen kalabalığın binaya yaklaşmasını ve girmesini önlemek için uygulaması gereken müdahale düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

87. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık içindeki kişi tipleri arasında yer almaz?

88. Koruma ekipleri, korunan kişinin konumuna göre basit olarak şekillendirilebileceği gibi en geniş şekilde de kurulabilmektedir.

Yukarıda verilen bilgi ışığında kurulacak kapsamlı bir koruma düzeninde bulunmayan ekip aşağıdakilerden hangisidir?

89. Önemli kişiye karşı yapılan bir bıçaklı saldırıda 4 kişilik bir koruma ekibi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

90. Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenleri arasında sayılmaz?

91. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma kapsamında sağlanan koruma çeşitlerinden değildir? 

92. “Korunan kişiye (VIP) en yakın olan ve yakın koruma görevlilerinden oluşturulan en güvenli halkadır/çemberdir. Burada sadece koruma görevlileri bulunur, en kısıtlanmış halkadır. Bu halkaya VIP’in en yakını olan kişiler ve güvenlik kontrolü yapılmış olanlar girebilir.”

Açıklaması ile koruma halkalarından hangisi ifade edilmiştir? 

93. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu güvenlik ilkeleriyle uyuşmaz?

94. Amaç öldürmek değildir, kişi canlı olarak kıymetlidir, bir sığınak, istihbarat ve lojistik desteğe ihtiyaç vardır. Verilen bilgiler göz önünde bulundurulduğunda; aşağıdaki suikast metot ve yöntemlerinden hangisinin kastedildiği söylenebilir? 

95. Öncü istihbarat çalışmasında, aşağıdaki ifadelerden hangisi önemli değildir?

96. Kişi koruma görevlisi olarak istihdam edilecek Yusuf BAYLAN’ın yürüttüğü hizmetle ilgili aşağıdakilerden hangi özelliğe sahip olması gerekmez? 

97. Suikastlarda en çok kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisi değildir?

98. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun hastanelerdeki temsilcisidir? 

99.Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, özel güvenlik izni vermeye kim yetkilidir? 

100. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerindendir?

özel güvenlik test çöz ve ögg test çöz sitemizde 79. dönem özel güvenlik çıkmış yenileme eğitim sınav sorularını online test olarak çözebilirsiniz.

79. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİM SINAVI: GÜVENLİĞE GÜNCELLEME

Özel Güvenlik Görevlileri, kamusal ve özel alanlarda güvenliği sağlamada önemli bir rol oynarlar. Bu görevlilerin bilgi ve becerilerini güncel tutmak, etkin ve güvenli bir şekilde görev yapabilmeleri için oldukça önemlidir. Bu amaçla Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 79. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı, özel güvenlik görevlilerinin bilgi ve becerilerini güncellemelerine ve yenilemelerine olanak tanır.

Sınavın Önemi:

 • Özel Güvenlik Görevlilerinin, değişen güvenlik tehditlerine ve yasal düzenlemelere ayak uydurmalarını sağlar.
 • Görevlerini daha bilinçli ve etkin bir şekilde yerine getirmelerine katkıda bulunur.
 • Güvenlik sektöründe standartların korunmasına ve hizmet kalitesinin artmasına yardımcı olur.

Sınav Konuları:

 • Sınav, Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetki, Sorumluluk ve Görevleri, Temel Güvenlik Bilgileri, İlk Yardım ve Yangınla Mücadele, Koruma ve Güvenlik Teknikleri, Atış ve Silahlanma, Mevzuat gibi temel konulardan oluşur.
 • EGM tarafından yayınlanan kitapçıklar, sınav konularını detaylı bir şekilde ele alır ve adaylara sınav için gerekli bilgi ve becerileri kazandırır.

Sınav Hazırlık:

 • Sınavda başarılı olmak için adayların EGM tarafından yayınlanan kitapçıkları dikkatlice incelemeleri ve sınav konularına hakim olmaları önemlidir.
 • Geçmiş yıllarda yapılan sınav sorularını çözmek, adayların sınav formatına ve soru tarzına aşina olmalarını sağlar.
 • Özel Güvenlik ile ilgili kurslara katılmak, adayların bilgi ve becerilerini pekiştirmelerine ve sınav için daha iyi bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olabilir.

Sınav Sonuçları:

 • Sınav sonuçları EGM’nin resmi web sitesi üzerinden duyurulur.
 • Sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılır ve özel güvenlik görevlisi olarak görevlerine devam edebilirler.

79. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı, özel güvenlik görevlilerinin bilgi ve becerilerini güncellemeleri ve yenilemeleri için önemli bir fırsattır. Sınavda başarılı olmak için adayların sınav konularına iyi bir şekilde hazırlanmaları ve sınav formatını iyi bilmeleri önemlidir.

Bu makalede 79. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİM SINAVI hakkında genel bilgiler sunulmuştur. Sınavla ilgili detaylı bilgi için EGM’nin resmi web sitesini ve diğer yetkili kaynakları takip etmeniz önemlidir.

Başarılar!

79. Dönem Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz

‘’Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok Özel Güvenlik soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitim çıkmış sınav soruları 2024 yılı 79. Dönem

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz ve Yeni Nesil ögg Testleri Çöz 2024

Özel Güvenlik Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2023 Yılı 79. Dönem Yenileme Eğitim dersi Özel Güvenlik Test çöz veya ögg testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Özel Güvenlik Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • ögg Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitim dersi 79. Dönem Test Çözme Taktikleri 2023 Yılı

Özel Güvenlik Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

79. YENİLEME EĞİTİM SINAV SORULARI TEST ÇÖZ

Etkili Özel Güvenlik Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Yenileme Eğitim Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
108. Temel ve 84. Yenileme Sınav
27 Nisan 2024

108. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Yakında Eklenecektir. 108. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sorular 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı 27 Nisan 2024 t... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisin... Devamı