78. YENİLEME EĞİTİM SINAV SORULARI TEST ÇÖZ

2023 Yılı 78. Dönem Yenileme Eğitim
admin
Şubat 18, 2024
107 views

1. Özel güvenlik izni verilen yerde güvenlik sorumlusunun atanmasını zorunlu hale getiren fiilen çalışan özel güvenlik görevlisi sayısı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

2. Özel güvenlik görevlisi sayısı 10 kişiyi geçmeyen ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 20. maddesi kapsamında bulunan idarelerin özel güvenlik şirketlerinde görev yapacak özel güvenlik yöneticilerinde aranan eğitim şartı aşağıdakilerden hangisidir?

3. Aşağıdakilerden hangisi kolluk değildir?

4. Özel güvenlik eğitim sertifikasını onaylamaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

5. Bir özel güvenlik şirketinde çalışan özel güvenlik görevlisi için görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle şirketin hizmet verdiği yerde sivil kıyafetle görev yapılması talep edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi sivil kıyafetle görev yapılmasına izin verebilir?

6. Özel güvenlik izninin verildiği adreste faaliyetine son verdiği tespit edilenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

7. Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yapabilir?

I-Kolluk kuvvetleri

II-Özel güvenlik görevlisi

III-Mağdur kişi

8. Özel güvenlik görevlisinin görev alanı bakımından, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

9. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonunda yer almaz?

10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi yöneticisi için doğru değildir?

11. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

12. Alarm izleme merkezleri için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

13. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisinin tespiti halinde özel güvenlik şirketinin faaliyet izin belgesi iptal edilmez?

14. Özel güvenlik görevlisi Hasan, hırsızlık şüphesiyle yakaladığı kişiyi, genel kolluk görevlilerine haber vermeden görev bitimine kadar tuttuğunda hangi suçu işlemiş olur?

15. Özel güvenlik şirketleri, koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için zorunlu olan faaliyet iznini nereden alırlar?

16. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik izninin konusu olabilir?

17. Özel güvenlik görevlilerine tanınan yetkiler arasında, aşağıdakilerden hangisi yer alır?

18. Özel güvenlik görevlisi Can, 5188 sayılı Kanun’da sayılmış olan yetkilerini nerede kullanabilir? 

19. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişilere yönelik görev alanında özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki yetkilerden hangisini vermiştir? 

20. Aşağıdakilerden hangisi idari yaptırım gerektiren fiillerden biridir?

21. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümleri arasında yer almaz?

22. Özel güvenlik görevlisi Murat, nokta görevini yerine getirirken bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

23. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli eşkâlin tanımıdır?

24. Suç işlemeye çalışan kişileri veya suç işlemeye yarayan araçları ele geçirmek ve suçların işlenmesini önlemek amacıyla yapılan aramalar ne tür arama olarak nitelendirilir?

25. Özel güvenlik görevlileri Yavuz ile Halim’in görev alanı içerisinde intihar olayı meydana gelmiştir. Olay yerinde koruma altına aldıkları ilaçlar hangi delil çeşididir?

26. Aşağıdakilerden hangisi adli arama niteliğinde bir aramadır?

27. Risklerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi sonucunda korunan yerin iç ve dış tehditlerden korunması amacıyla her türlü tedbirlerin alınması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? 

28. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgulardan değildir?

29. Özel güvenlik görevlilerinin korumakla görevli olduğu yer ile ilgili güvenlik planlamasında dikkat edilecek özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

30. Kişi güvenliği kadar kişi ve kuruluşların güvenliği de önemlidir. Bu nedenle kişi kurum ve kuruluşlar her zaman tehlike ve riskin olduğu bilincinden hareket ederek bulundukları yerle ilgili ........ analizi ve .......... planlaması yapmalıdır.

Yukarıdaki cümlede noktalı boş yerlere gelen uygun kelime ikilisi hangisidir?

31. Zor kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

32. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin olay yerinde alacağı koruma tedbirleri arasında yer almaz?

33. Özel güvenlik görevlisinin koruduğu ve güvenliğini sağladığı alana girmek isteyen kişilere yönelik yaptığı arama açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

34. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yaptığı devriye çeşitlerinden değildir?

35. Güvenliğini sağladığı bölgede deprem meydana gelmesi sonucu imdat isteyen kişilerin evlerine giren özel güvenlik görevlileri Ahmet ve İsmail, hangi görevi yerine getirmiştir?

36. Aşağıdakilerden hangisi havalimanında görevli özel güvenlik görevlilerinin güvenliği sağlamaya yönelik kullandığı sistem ve cihazlardan birisi değildir? 

37. Aşağıdakilerden hangisi iz bulgu çeşitleri arasında yer almaz?

38. 5188 sayılı Kanunun 7. maddesinin (b) ve (f) fıkralarına göre özel güvenlik görevlileri nerede kimlik soramazlar? 

39. 6284 sayılı Kanun aşağıdakilerden hangisidir?

40. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Gökhan’ın telsiz konuşmalarında dikkat etmesi gereken hususlardan birisi değildir?

41. Analog adresli yangın algılama sistemlerini konvansiyonel yangın algılama sistemlerinden ayıran en belirgin özellik nedir?

42. Özel güvenlik görevlisi Emin X-ray operatörü olarak görev yaptığı şehirlerarası otobüs terminalinde, bir bagajın geçişi sırasında X-ray monitöründe açık turuncu renk tespit etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Emin’in şüphelenmesi gereken maddeler arasında yer alıyor olamaz?

43. Kapı tipi metal algılama dedektörlerinde genel itibariyle algılama bölgeleri bulunur. Bu bölgeler …… seviyesinden başlar ……. seviyesi ile noktalanır.

Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdaki sistemlerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

44. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemleri arasında yer almaz?

45. Kapı tipi metal algılama dedektörü ile diğer metal aksamlar arasında ne kadar çalışma mesafesi olmalıdır?

46. Koma pozisyonu hangisidir?

47. Giysi bölümünde görevli bir kişinin; yoğun ve genel adale kasılmalarının olduğunu, ağzından köpük geldiğini, idrar ve dışkı kaçırması olduğunu saptayan Ahmet yaralıya nasıl müdahale eder?

48. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece yanıklarda öncelikli olarak yapılması gerekenlerden biridir?

49. Yetişkinlerde kalp masajı nereye ve nasıl yapılır?

50. Hava yolunda tam tıkanıklık olan bir hastaya ilk yardımda ne yapılmalıdır?

51. Diz kapağının yukarısında kanaması olan hasta/yaralıda baskı uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

52. ABC zincirinin "B" sini oluşturan uygulama hangisidir?

53. Aşağıdakilerden hangisi yılan sokmasında yapılmaz?

54. Çocuklarda kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

55. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

56. Afet ve acil durumlarda yaralı olan ya da hayati tehlikesi bulunan, kendi başına kurtulamayan afetzede veya kazazedenin bulunduğu yerden güvenli bir yere alınmasına ne denir?

57. Orman yangınlarının söndürülmesinde en etkili söndürme maddesi hangisidir?

58. Aşağıdaki şıkların hangisinde yangının oluşum aşamaları doğru sırayla verilmiştir?

59. Yanma olayının kontrol dışına çıkmasıyla oluşan kimyasal reaksiyona ne denir?

60. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerinden biri değildir?

61. Aşağıdaki şıkların hangisinde yangın üçgenini oluşturan elemanlar doğru olarak verilmiştir?

62. Bir yangının söndürülmesi için ısının suyla düşürülmesi ile yapılan, yangın söndürme yöntemi nedir?

63. Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış sebeplerinden değildir?

64. Esrarın elde edildiği bitki hangisidir? 

65. Alışılmış olan maddenin alınamaması veya azaltılması halinde ortaya çıkan hastalık tablosuna ve kişinin dayanılmaz acılar yaşamasına ne denir? 

66. Aşağıdakilerden hangisi aktif dinleme için yapılması ve dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

67. Görsel ve işitsel olarak iletişim araçlarının kullanılması sonucunda sözlü iletişim meydana gelir.

Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi sözlü iletişim araçlarından birisi değildir? 

68. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından biri değildir?

69. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iletişimin önündeki engellerdendir?

I) Kararsızlık

II) Alınganlık

III) Korkular

IV) Kendini doğru ifade etmek

70. Aşağıdakilerden hangisi çatışmalarla ilgili genel nedenlerden biri değildir?

71. . . . . . . . . . . . . bir bilginin, niyetini, ilke ya da amacın bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden bir zihne ya da bir merkezden başka bir merkeze ulaştırılmasına denir.

Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

72. Alıcıya iletilmek istenen konudur. Herhangi bir konuyu olaya ilişkin duygu ve düşüncelerimizin kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşmasını sağlayan sembollerdir.

Yukarıda tanımlanan iletişim sürecinin temel ögesi aşağıdakilerden hangisidir?

73. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimde yapılması gereken davranışlardan değildir?

74. Bir Özel Güvenlik görevlisi için aşağıdaki iletişim kurma nedenlerinden hangisi, görevi esnasında en çok kullanacağı nedendir?

75. Her yer ve zamanda yaşadığımız bir süreç olan iletişim, ilk ve en çok hangi iletişim türünde yaşanabilir?

76. “Bugün hep birlikte bu görevi en iyi şekilde yapacağımıza inanıyor ve ekibimize güveniyorum” gibi davranışları olumlu yönlendiren ve harekete geçiren cümleler hangisine örnektir?

77. Bir iletişim tekniğinde kişinin el, kol, parmak, baş ve ayak gibi uzuvlarını kullanmasına ne ad verilir? 

78. Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemleri arasında yer almaz?

79. Aşağıdakilerden hangisi cop ile uygulanan temel müdahale (vuruş) tekniklerinden birisidir?

80. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma yollarından biri değildir?

81. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkileri arasında yer almaz?

82. Aşağıdakilerden hangisi cop çeşitlerinden biri değildir?

83. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin toplu müdahale düzenleri arasında bulunan “Hat düzeninin” amaçları arasında yer almaz?

84. Futbol müsabakasında, tribünlerdeki seyircilerin bulunduğu yerde görevlendirilen ÖGG Ahmet’ in muhatap olduğu kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

85. Aşağıdakilerden hangisi çatışmalarla ilgili genel nedenlerden biri değildir?

86. Aşağıdakilerden hangisi kişiler ya da gruplar arasındaki çatışmaları önleme yöntemlerinden biri değildir?

87. ÖGG Mustafa, görevli olduğu AVM deki görevi esnasında kendisine fiziki mukavemette bulunan kişiye karşı cop kullanmak durumunda kalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa’nın copu kullanırken mukavemette bulunan şahsın vücudunda vurmaması gereken yerlerdendir?

88. Bir suikastın amacına ulaşması ve başarılı şekilde gerçekleşmesi için belli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir?

89. Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

90. Koruma amiri Furkan beraberinde dört özel güvenlik görevlisi ile birlikte önemli kişinin (VIP) yakın koruma hizmetini yürütmektedir. Yaya koruma esnasında saat 03.00 istikametinden saldırı meydana gelmiştir. Bu durumda Furkan ve ekip arkadaşları VIP şahsı hangi saat istikametine kaçırmalıdır?

91. Aşağıdakilerden hangisi motorize ve yaya korumada araç ve koruma sayısını etkileyen faktörlerden değildir?

92. Aşağıdaki maddelerden hangisi VIP’e yakın yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerinin standart yaya koruma düzenlerinden değildir?

93. Aşağıdakilerden hangisi korumanın temel amacıdır?

94. Aşağıdakilerden hangisi terörist faaliyetin eyleme dönüşme safhalarından değildir?

95. VIP’in (Korunan önemli kişi) bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ne denir?

96. Kişinin hedef olduğunun resmi makamlarca belgelenmesi, basın yayın organlarında teşhir edilmesi, örgütlerin legal ve illegal yayın organları tarafından hedef gösterilmesi durumunda oluşan tehdit aşağıdakilerden hangisidir?

97. Mülkiyeti kamuya ait olmayan, kamunun kullanımına kapalı, kişilerin ikameti, fabrika ve üretim yerleri gibi alanlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

98. Genel kolluk – özel güvenlik ilişkileri ve etkili bir iletişim açısından aşağıdakilerden hangisi bunun önündeki engellerden değildir?

99. Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek, sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve ……………………………… teslim etmekle görevli ve yetkilidirler.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

100. İzmir Adnan Menderes Havalimanında dış hatlar terminalinde gece vardiyasında görevli ÖGG Merve ve Aydın’ın, bir işletme sahibinin işyerindeki masalardan birinde uzun süredir sahipsiz bir kabin bavulu bulunduğunu ihbar etmesi üzerine bahse konu yere gittiklerinde neyi yapmaları doğru olmaz?

Özel güvenlik test çöz ve ögg test çöz uygulaması ile özel güvenlik kimlik kartı almak isteyen adayların çıkmış sınav sorularını online sınav olarak çözebilecekleri tek internet sitesi www.ozelguvenliktestcoz.com`dur. 19 şubat 2023 tarihinde yapılan özel güvenlik yenileme de çıkmış sınav sorularına çalışarak başarılı olabilirsiniz. yenileme sınavı ile birlikte gerçekleştirilen ilk defa özel güvenlik kimlik kartı almak için yapılan 102. dönem temel eğitim sınavıda aynı anda yaplmış ve bu ögg temel eğitim sınav soruları da sitede yer alıyor. Yenileme eğitim sınav soru cevapları pdf olarak sitemizin dosyalar kategorisinden indirebilirsiniz. Silahlı ögg sınavı için silah soruları ayrı olarak hazırlanmış online testleri yenileme eğitim silah sınavı ve temel eğitim silah sınavı kategorilerinden özel güvenlik online sınavları çözebilirsiniz.

78. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Rehberi

Özel güvenlik görevlileri, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Görevlileri Kanunu’na göre her 5 yılda bir yenileme eğitimi ve sınavı olmak zorundadır. 78. dönem özel güvenlik yenileme sınavı, bu eğitim ve sınav döngüsünün sonuncusudur. Bu yazıda, 78. dönem yenileme sınavına dair tüm önemli bilgileri bulabilirsiniz.

Sınav Tarihi: 78. dönem yenileme sınavı 2023 yılı şubat ayında yapılmıştır.

Sınav Başvurusu: Sınav başvuruları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün  internet sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş tarihleri de resmi olarak duyurulacaktır.

Sınav Şartları: Sınava girebilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

 • En az ilkokul mezunu olmak
 • 18 yaşından gün almış olmak
 • Türk Vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
 • Herhangi bir suçtan mahkum olmamak
 • Sağlık Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarını taşımak

Sınav İçeriği: Sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve 60 puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sınavda aşağıdaki konulardan sorular yer alacaktır:

 • Özel Güvenlik Görevlileri Kanunu
 • Özel Güvenlik Görevlileri Yönetmeliği
 • İlk Yardım
 • Yangın ve Tahliye
 • Güvenlik ve Koruma Teknikleri
 • Atış Talimi

Sınav Hazırlık İpuçları:

 • Sınav müfredatını ve sınav formatını iyice öğrenin.
 • Geçmiş yıllara ait sınav sorularını çözerek pratik yapın.
 • Konuyla ilgili kitap ve kaynaklardan çalışın.
 • Online kurslara veya yüz yüze eğitim programlarına katılabilirsiniz.
 • Sınav öncesi bol bol dinlenin ve stresten uzak durun.

Sınav Sonuçları: Sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ve e-devlet kapısında ilan edilecektir.

Yenileme Eğitimi: Sınavda başarılı olan adaylar, 40 saatlik yenileme eğitimi alacaklardır. Eğitim tamamlandıktan sonra adaylara özel güvenlik görevlisi kimlik kartları verilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular:

 • Sınavda kaç soru olacak? Sınavda 100 soru olacak.
 • Sınav süresi ne kadar olacak? Sınav süresi 120 dakika olacak.
 • Sınavdan kaç kere kalabilirim? Sınavdan 3 kere kalabilirsiniz.
 • Sınavdan kaldığım takdirde ne yapmalıyım? Sınavdan kaldığınız takdirde, bir sonraki sınav döneminde tekrar sınava girebilirsiniz.

78. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınavı ile ilgili en güncel bilgiler için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesini ve resmi duyurularını takip etmenizi tavsiye ederiz.

Bu rehberin 78. dönem özel güvenlik yenileme sınavı ile ilgili aklınızdaki tüm soruları yanıtlamış olması dileğiyle.

78. Dönem Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz

‘’Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok Özel Güvenlik soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitim çıkmış sınav soruları 2024 yılı 78. Dönem

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz ve Yeni Nesil ögg Testleri Çöz 2024

Özel Güvenlik Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2023 Yılı 78. Dönem Yenileme Eğitim dersi Özel Güvenlik Test çöz veya ögg testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Özel Güvenlik Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • ögg Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitim dersi 78. Dönem Test Çözme Taktikleri 2023 Yılı

Özel Güvenlik Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

78. YENİLEME EĞİTİM SINAV SORULARI TEST ÇÖZ

Etkili Özel Güvenlik Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Yenileme Eğitim Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
108. Temel ve 84. Yenileme Sınav
27 Nisan 2024

108. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Yakında Eklenecektir. 108. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sorular 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı 27 Nisan 2024 t... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisin... Devamı