77. YENİLEME EĞİTİM SINAV SORULARI TEST ÇÖZ

2022 Yılı 77. Dönem Yenileme Eğitim
admin
Şubat 21, 2024
90 views

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?

2. Bir alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Hasan, silahla adam yaralama olayına müdahalede bulunmuştur. Hasan’ın yaptığı hangi müdahale yanlıştır?

3. Ahmet bir sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Görevini ifa ederken hangi durumda konut dokunulmazlığı ilkesini ihlal etmiş sayılır?

4. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden biri değildir?

5. “Özel güvenlik görevlisi Ahmet, koruma ve güvenlik hizmetinin dışında başka bir hizmette ________”

Yukarıdaki cümlede boşluğu doğru bir şekilde dolduran ifade hangisidir?

6. Özel güvenlik görevlisi Murat, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 17’inci maddesinde belirtilen grev yasağına uymamıştır. Kanunun 20’nci maddesi gereği Murat’a verilecek idari ceza hangisidir?

7. Konusu suç teşkil eden emir ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

8. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan biri değildir?

9. Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalışabilir?

10. “15 kişi veya daha fazla sayıda özel güvenlik görevlisi çalıştırılan yerlerde en az bir __________ belirlenmelidir.”

Yukarıdaki cümlede boşluğu doğru bir şekilde dolduran ifade hangisidir?

11. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görevli özel güvenlik görevlisi yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?

12. Zor kullanma yetkisinin kullanılması gerektiğinde izlenmesi gereken sıralama hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

13. Savunma sanayi ve havacılık şirketinde silahlı olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi hangi halde evinde demirbaşa kayıtlı görev silahını bulundurabilir?

14. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, özel güvenlik hizmetinde işçi olarak çalışan özel güvenlik görevlisine hangi şartla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir?

15. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre; özel güvenlik izni alınmak suretiyle kamuya açık ya da umumi mahallerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararları almaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

16. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre grev yasağına uymamaktan ceza alabilir?

17. Aşağıdakilerden hangisi, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nde hakimden önleme araması kararı alınması gerekmeyen haller için belirtilen kanunlardan biri değildir?

18. Aşağıdakilerden hangisi iş hukuku mevzuatına göre işçinin borçları arasında yer almaz?

19. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun işlemesiyle ilgili değildir?

20. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstünü aramak için aşağıdakilerden hangisini/hangilerini kullanır?

I. Duyarlı kapı

II. Dedektör

III. X-ray cihazı

IV. X-ray cihazı benzeri güvenlik sistemleri 

21. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinden elde edilebilen biyolojik bulgular arasında yer alır?

22. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisi özel güvenlik görevlisi Alper’in görevlerinden birisi değildir?

23. Telsiz haberleşmesi yapan özel güvenlik görevlisi Deniz’in hangi davranışı doğrudur?

24. Özel güvenlik görevlileri Hakan ile Sedat’ın tanzim edebileceği tutanaklardan birisidir?

25. Özel güvenlik görevlilerinin korumakla görevli olduğu yerin girişinde yapmış oldukları önleme araması ile ilgili hangisi yanlıştır?

26. Raporlarla ilgili hangi ifade doğrudur?

27. Aşağıdakilerden hangisi üst arama yöntemlerinden birisi değildir?

28. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir?

29. Türk Borçlar Kanunu özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki hangi yetkiyi vermiştir?

30. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerindendir?

31. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik bulgu çeşitlerindendir?

32. Özel güvenlik görevlisi Gizem, görev alanına gelen araçların altını ayna ile kontrol ediyor ise kontrol noktası aşamalarından hangisinde görev yapmaktadır?

33. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli görevi değildir?

34. Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında olay yerinde aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

35. Özel güvenlik görevlileri tarafından düzenlenen tutanaklar ile ilgili hangisi yanlıştır?

36. Hangisi kritik korunan alan giriş noktası özelliklerinden birisidir?

37. Konyaspor ile Giresunspor arasında oynanacak futbol müsabakasında görevli özel güvenlik görevlisi Gökhan, aşağıdakilerden hangisi ile seyircinin stadyuma alınmasına engel olursa yanlış bir uygulama yapmış olur?

38. “İnsan bedenindeki parmak, avuç, ayak, diş gibi organların bıraktığı kimlik tespitine yarayabilecek izlere ………. izler denir.” ifadesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

39. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin uygulayacağı güvenlik tedbirleri arasında yer almaz?

40. Devriye görevi sırasında özel güvenlik görevlileri görev bölgelerinde meydana gelen hangi olayla ilgili konuta giremezler?

41. Aşağıdakilerden hangisi bombanın yardımcı unsurlarından değildir?

42. X-Ray cihazı yardımcı ekran renkli monitörde C-3 patlayıcı ne renk görünür?

43. Kapı tipi metal arama dedektörü aşağıdakilerden hangisini tespit edemez?

44. Güvenlik yapılanmasında aşağıdaki sayılanlardan hangisi iç halkada bulunur?

45. Aşağıdakilerden hangisi El Tipi Metal Arama Dedektörü ile tespit edilemez?

46. Yemek yerken çocuğunuzun hava yolu kısmi tıkandığında ilkyardım uygulaması olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

47. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmalarındaki ilk yardım uygulamalarından değildir?

48. Aşağıdakilerden hangisi hava yolu tıkanması olan, öksüren ve zorla konuşup yardım isteyen kişiye uygulanan ilk yardım olmalıdır?

49. Özel güvenlik görevlisi Murat; görev yaptığı barajda bahçede devriye görevindeyken; ayağı takılmış ve düşmüş, acısından bağırıp ağlayan bir çalışanla karşılaşmıştır. İlk yardımda hangisini yapmamalıdır?

50. Yaralanmalarda hangi aşı yapılmalıdır?

51. Arı sokmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?

52. Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon riski yüksek yaralar içinde sayılmaz?

53. Üç (3) yaşındaki çocuğun kimyasal bir maddeyi içtiği görüldüğünde ilkyardım uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?

54. Sindirim yoluyla zehirlenmeler ve bu zehirlenmelerde ilk yardımla ilgili hangisi yanlıştır?

55. Özel güvenlik görevlisi Kemal, görev yaptığı kurumda şokta olan bir hastayla karşılaşır. Aşağıdaki şıklardan hangisini yapmaması gerekir?

56. Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış nedenlerindendir?

57. Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?

58. Yanıcı madde, ısı ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyonun, kontrol dışına çıkmasına ne denir?

59. Doğalgaz, LPG gibi gaz madde yangınlarında en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

60. Akaryakıt depoları ve dolum istasyonları, uçak hangarları, boya, vernik atölyeleri gibi alanlarda çıkabilecek yangınlar için en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

61. Binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cinsi, miktarı ve yerlerinin belirlenmesi konusunda, gerekirse hangi teşkilatın görüşü alınabilir?

62. Yangına ilk müdahaleyi yaparak, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen acil durum ekibi aşağıdakilerden hangisidir?

63. Yangın sınıflandırmasına göre lpg ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıfına girer?

64. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucunun toplum üzerindeki etkileri arasında sayılmaz?

65. Hangisi madde kullanımının fiziksel belirtilerinden değildir?

66. Bir kimsenin duygu, düşünce ve durumunu, zihinsel, duygusal ve hayali olarak anlayan birisinin, karşısındaki kimseye yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

67. “Bugüne kadar hiç başaramadığımız gibi, bu proje yarışmasını da kaybedeceğiz” diyen birisi kendisine iletişimin önündeki hangi engeli koymuş olur?

68. İletişimde sen dili karşımızdakini suçlamaya ve yargılamaya yönelik bir konuşma tarzıdır.

Aşağıdakilerden hangisi sen dilinin özelliklerinden biri değildir?

69. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının fonksiyonlarından biri değildir?

70. Aşağıdakilerden hangisi bireyler için yaşamsal bir eylem olan iletişimin temel amacına yönelik değildir? 

71. Özel güvenlik görevlileri görevlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmek için ……… dair bilgi ve becerilerini …….. tekniklerini kullanarak davranışa dönüştürmelidir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisinin gelmesi uygundur?

72. İletişimde; alıcının kaynak tarafından gönderilen mesaja gösterdiği tepkidir. Alıcının mesajı alıp değerlendirip, cevaben yeni bur mesaj kodlayıp geri bildirim yapmasıdır.

Yukarıda açıklanan iletişim sürecinin temel öğesi hangisidir? 

73. Bir özel güvenlik görevlisi telefonla aldığı sözlü emirler karşısında nasıl hareket etmelidir?

74. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iletişimin püf noktalarındandır?

I) Sempati

II) İsim takmak

III)Beden dili

IV)Resmiyet

75. Aşağıdakilerden hangisi Maslov’un motivasyon kuramındaki ihtiyaçlar arasında yer alır?

76. Aşağıdakilerden hangisi dinlemenin faktörlerinden değildir?

77. Özel güvenlik görevlisi Umut karşısındaki kişiye uygulaması gereken güvenlik tedbirlerini anlatırken aşağıdakilerden hangisini kullanması etkili iletişimini bozar?

78. Güvenlik görevlisinin tavrı ve davranışı aynı zamanda durumu kontrol etme yeteneğini de doğrudan etkiler.

Aşağıdakilerden hangisi tavır ve davranışı oluşturan unsurlardan değildir?

79. Ülkemizde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını koruma altına alan “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” şeklindeki hüküm hangi hukuki metinde yer almaktadır?

80. ÖGG Ali, bir AVM girişinde görev yapmaktadır. Güvenlikle ilgili ikazlarına uymayıp kendisine fiziki saldırıda bulunan bir şahsa karşı cop kullanmak durumunda kalmıştır. Ali, copu kullanırken, elinde silah ya da tehlike oluşturabilecek herhangi bir şey bulunmayan şahsın vücudunun aşağıdaki bölümlerinden hangisine vurmamaya özen göstermesi gerekir? 

81. “İhracat yapan büyük sanayi kuruluşunun bir birimindeki çalışanlar arasında çeşitli nedenlerle ortaya çıkan gruplaşma ve çatışma, görevleri aksatmaya, birim huzurunu bozmaya ve önceden planlanan günlük üretimin düşmesine neden olmaktadır.” Kuruluş üst yöneticilerini de oldukça rahatsız eden bu birim içi çatışmayı önlemek ve durumun normale dönmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki yöntemlerden hangisinin uygulanması uygun olmaz?

82. Cop ve cop kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

83. Toplumsal olaylarda eylemciler, amaçlarına ulaşabilmek ya da bu yolda önlerine çıkan engelleri aşabilmek için planlı bir şekilde bazı taktikleri kullanırlar. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal olaylarda eylemcilerin sıkça kullandığı bu taktiklerden biri değildir?

84. I. Kalabalığı oluşturan insanların birbirlerini tanımaya başlamaları

II. Kalabalığı oluşturan insanların ortak noktalarının çoğalması

III. Ortak hassasiyet ve rahatsızlıkların keşfedilmeye başlanması

Kalabalıklarla ilgili yukarıda belirtilen durumların ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 

85. Herhangi bir toplumsal olaydaki grup, kalabalık veya şüpheli kişilerle alanda görüşme yapması gereken bir güvenlik amiri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? 

86. Özel güvenlik görevlilerinin amiri pozisyonunda bulunan Ahmet’in, görevli oldukları yerde maiyetindeki özel güvenlik görevlileri ile birlikte bir yolu kapamaları gerekmektedir. Ahmet ve arkadaşları, bu amaçla, toplumsal olaylarda kullanılan müdahale düzen ve taktiklerinden hangisini kullanmalıdır?

87. Futbol müsabakasında görevli ÖGG Kamil, amigoların yönlendirmesiyle taşkınlık yaparak ve tezahüratta bulunarak stattan ayrılan kalabalığı takip etmektedir. Kamil’ in takip ettiği bu kalabalığın özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

88. Aşağıdakilerden hangisi öncü istihbarat ekibinde bulunması gereken özelliklerden değildir?

89. Aşağıdakilerin hangisi suikastçının önemli kişiyi öldürmek için kullandığı tekniklerden değildir?

90. Araçlı koruma görevlerinde kavşak dönüşlerinde makam aracı ……, koruma araçları …... dönüş yapmalıdır?

91. Korunan önemli kişinin (VIP) bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık riskli noktalara ne denir?

92. Koruma çemberleri iç, orta ve dış (çember) halka olarak sınıflandırılır. Koruma çemberlerinin unsurları aşağıdakilerden hangisi değildir?

93. Aşağıdakilerden hangisi korumanın temel amaçlarındandır?

94. Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenlerinden biri değildir?

95. Aşağıdakilerden hangisi Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinde bulunan koruma hizmetlerinden biri değildir?

96. Kişi koruma ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, aşağıdakilerden hangisi uygulamada dikkat edilmesi gereken temel hususlardan biri değildir?

97. Ülkemizde görev yapan tüm özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk personeli ile işbirliği ve entegrasyonunu sağlamayı amaçlayan proje aşağıdakilerden hangisidir?

98. Genel kolluk kuvvetlerinden olan Jandarma Genel Komutanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları hangi kanunla düzenlenmiştir?

99. Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak, kamu düzenini korunmakla yükümlü olan ve özel güvenlik görevlilerinin tamamlayıcı unsuru olduğu genel kolluk birimleri aşağıdakilerden hangisidir?

100. ………… kişileri ve araçları; Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla durdurabilir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

özel güvenlik test çöz ve ögg test çöz sayfamızda özel güvenlik kimlik kartı almak isteyen adaylar için hazırlanmış online sınav sorularını ücretsiz olarak çözebilirler. Ögg geçmiş dönem sınav sorularına çalışarak sınavlarda başarılı olabilirsiniz.

77. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı: Bilmeniz Gereken Her Şey

Özel güvenlik görevlileri, kamu ve özel sektörde güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Bu görevlilerin bilgi ve becerilerini güncel tutmaları için 5 yılda bir yenileme eğitim sınavına girmeleri gerekir. Bu yazıda, 77. dönem özel güvenlik yenileme eğitim sınavı hakkında bilmeniz gereken her şeyi bulabilirsiniz.

Sınav Tarihi: 77. dönem özel güvenlik yenileme eğitim sınavı 25 Aralık 2022 tarihinde yapıldı. Sınav sonuçları ise 10 Ocak 2023 tarihinde açıklandı.

Sınav Başvurusu: Sınav başvuruları EGM Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı‘nın internet sitesi üzerinden yapıldı. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı sureti
 • Diploma veya öğrenim belgesi sureti
 • Adli sicil kaydı
 • 2 adet fotoğraf
 • Sınav harç ücreti

Sınav Konuları: Sınavda aşağıdaki konulardan sorular yer alıyor:

 • Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları
 • İlk Yardım
 • Yangın Güvenliği
 • Temel Hukuk Bilgileri
 • Atıcılık
 • Güvenlik ve Koruma Teknikleri

Sınav Formatı: Sınav, 100 sorudan oluşuyor ve her soru 4 şıklı. Sınav süresi 120 dakikadır. Sınavda geçme notu 70’tir.

Sınava Hazırlanma: Sınava hazırlanmak için aşağıdaki kaynaklardan yararlanabilirsiniz:

 • EGM Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nın internet sitesi
 • Özel güvenlik kursları
 • Yayınlanmış özel güvenlik ders kitapları ve test kitapları

Sınava Giremeyenler: Sınav günü mazeretsiz olarak sınava giremeyenler, bir sonraki sınav döneminde sınava girebilirler.

Sınav Sonuçları: Sınav sonuçları, EGM Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden açıklanacaktır. Sınavda başarılı olan adaylara, özel güvenlik görevlisi kimlik belgesi verilecektir.

Yenileme Eğitimi: Sınava giren ve başarısız olan adaylar, 3 ay içerisinde yenileme eğitimini tekrar almak zorundadır. Yenileme eğitimini tamamlamayan adaylar, özel güvenlik görevlisi olarak çalışamazlar.

Önemli Notlar:

 • Sınavda kopya çekmek veya elektronik cihaz kullanmak yasaktır.
 • Sınavda cep telefonu bulundurmak yasaktır.
 • Sınava kimlik belgesi olmadan girilmez.

77. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin:

 • EGM Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz: [geçersiz URL kaldırıldı]
 • Alo 155 Polis İhbar Hattı’nı arayabilirsiniz.

Sonuç olarak, 77. dönem özel güvenlik yenileme eğitim sınavı hakkında bilmeniz gereken tüm bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz. Sınavla ilgili daha fazla sorunuz olursa, yukarıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak EGM Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’na ulaşabilirsiniz.

77. Dönem Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz

‘’Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok Özel Güvenlik soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitim çıkmış sınav soruları 2024 yılı 77. Dönem

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz ve Yeni Nesil ögg Testleri Çöz 2024

Özel Güvenlik Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2022 Yılı 77. Dönem Yenileme Eğitim dersi Özel Güvenlik Test çöz veya ögg testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Özel Güvenlik Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • ögg Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitim dersi 77. Dönem Test Çözme Taktikleri 2022 Yılı

Özel Güvenlik Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

77. YENİLEME EĞİTİM SINAV SORULARI TEST ÇÖZ

Etkili Özel Güvenlik Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Yenileme Eğitim Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
108. Temel ve 84. Yenileme Sınav
27 Nisan 2024

108. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Yakında Eklenecektir. 108. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sorular 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı 27 Nisan 2024 t... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisin... Devamı