76. Dönem Yenileme Özel Güvenlik Online Sınav

2022 Yılı 76. Dönem Yenileme Eğitim
admin
Şubat 22, 2024
51 views

1. Özel güvenlik görevlileri görev alanında bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

2. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlisine veya hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde yapılan ödeme aşağıdakilerden hangisidir?

3. Özel güvenlik birimlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat, aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır?

4. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’una göre özel güvenlik görevlisinin kasten işlediği suçlarda, kimlik kartının iptal edilmesi için asgari ceza miktarı nedir? 

5. Aşağıdaki hangi durumda, özel güvenlik görevlisi görev alanında arama yapamaz?

6. Özel güvenlik kimlik kartları kaç yılda bir yenilenir?

7. “Nefret ve ayrımcılık” suç olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?

8. Aşağıdakilerden hangisi silahsız özel güvenlik görevlisi olma şartlarından birisi değildir? 

9. “İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda …. gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin …. günlük kazancından fazla olamaz.” İfadesinde boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

10. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonunda yer almaz?

11. “Kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı; koruduğu kişi ile birlikte olduğunda ………… geneli, koruduğu kişi olmaksızın kişi koruma izni verilen ………. sınırlarıdır.” boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

12. Aşağıdakilerden hangisi iş hukuku mevzuatına göre işverenin borçları arasında yer almaz?

13. Özel güvenlik görevlileri hangi hallerde el ile arama yapamaz? 

14. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin sahip olduğu yetkilerdendir?

15. Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası veya yaptırımı gerektiren fiillerdendir?

16. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonunun görevlerindendir?

17. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi Ayşe’nin silahlı olarak çalıştırılmasına izin verilebilir?

18. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?

19. “5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 20’nci maddesinde öngörülen idari para cezalarını vermeye …………. yetkilidir.”

Yukarıdaki cümlede boşluğu doğru bir şekilde dolduran ifade hangisidir?

20. Görev alanında yaralama olayıyla karşılaşan özel güvenlik görevlisi Mehmet’in görev ve yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi vardır?

21. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biridir?

22. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın aşamalarından olan maddi gücün araçlarından biri değildir? 

23. Aşağıdaki olayların hangisinde özel güvenlik görevlileri görev alanlarındaki bir konuta girme hakkı vermez? 

24. Aşağıdakilerden hangisi genellikle kurumun üst düzey yöneticilerinin bulunduğu ve en fazla kısıtlanmış olan kritik alanı tanımlar?

25. Aşağıdakilerden hangisi sırasına göre olay yerinde elde edilen fiziksel ve kimyasal bulgudur?

26. Aşağıdakilerden hangisi meydana gelen bir olayda, olay yerinden elde edilen maddi bulgu/delil çeşitlerinden birisi değildir? 

27. Tek çalınan düdük sesi neye işarettir?

28. Özel güvenlik görevlilerince hangi durumda önleyici arama yapılamaz?

29. Devriye görevi yapan özel güvenlik görevlisinin, bir kişiyi, vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korumak amacıyla yakalaması, hangi görev türü kapsamında yer alır?

30. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yazılan iyi bir raporun özelliklerinden değildir?

31. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?

32. Hangisi bomba mektupların belirgin özelliklerinden birisidir?

33. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, devriye görevi sırasında bir kadının darp edildiğini görmüştür. Olaya müdahalede aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlış olur?

34. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biri değildir?

35. Zor kullanma yetkisinin en son aşaması hangisidir?

36. Özel güvenlik görevlileri Ahmet ile Fikret’in tanzim edebileceği tutanak hangisidir?

37. Aşağıdakilerden hangisi aile içi ve kadına yönelik şiddet eyleminin unsurudur?

38. Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi ne kadar hapis cezası ile cezalandırılır? 

39. Suçluyu, suçun iz ve delillerini, suçta kullanılan eşya ve aletleri, suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarda veya mekanlarda yapılan araştırma ve kontrole ne denir? 

40. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlileri tarafından en az şüphelenilmesi gereken araçlardır?

41. Aşağıdakilerden hangisinin hem elektronik güvenlik tedbiri hem de fiziki güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?

42. Tel örgü veya tesis edilen diğer fiziki engeller aşıldığında veya aşılmaya çalışıldığında, tehdidi algılayarak, kontrol merkezine haber veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? 

43. X-Ray cihazının temel kullanım amacı nedir?

44. Aşağıdakilerden hangisi elektronik çevre güvenlik elemanıdır? 

45. Aşağıdakilerden hangisinde metal detektörlerin çalışma prensibi doğru olarak verilmiştir?

46. Hemşire Songül Hanım sahilde otururken boğulmak üzere olan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun kurtarılarak sahile çıkarıldığını görüyor. Songül Hanım çocuğa hemen temel yaşam desteği sağlayarak dolaşım ve solunumun geri gelmesini sağlıyor. Fakat çocuk bilinçsizlik durumu (koma hali) yaşadığı için sözel ve ağrılı uyaranlara cevap veremiyor. Songül hemşire tıbbi yardım gelene kadar çocuğu hangi pozisyonda tutmalıdır? 

47. Boğucu sargı (turnike) uygulaması için yanlış olan hangisidir?

48. Patlamanın etkisi ile vücuda saplanan yabancı cisme hangi müdahale yapılmıştır?

49. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

50. Birinci derece yanıkta derinin hangi tabakası yanmıştır?

51. Patlama sonucunda hangi koşullarda boğucu sargı ( turnike ) uygulanmaz?

52. “İç kanamalar, şiddetli travma, darbe, kırık, silahla yaralanma nedeniyle oluşabilir. Yaralıda şok belirtileri vardır.” İç kanama şüphesi olanlarda, aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak yapılmaz?

53. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, işten çıkıp evine doğru yürürken kendinden 100 metre ötede bir trafik kazası meydana gelir. Hangi durumda araçtan yaralıyı mutlaka çıkarmalıdır?

54. Yetişkin ve çocuk/bebeklerin solunum sayılarının normal değerleri nedir?

55. Görevli olduğunuz kreşte bir çocuk burnuna yabancı cisim sokarsa ilk yardım uygulaması olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

56. Ülkemizde Acil Çağrı Merkezi ihbar numarası aşağıdakilerden hangisidir?

57. Yangının oksijenle temasını kesmek veya yanma için gerekli oksijen oranını azaltmak amacıyla yapılan söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

58. Köpüklü tip yangın söndürücüler, aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

59. Aşağıdaki yanma çeşitlerinden hangisi “yavaş yanmaya” örnektir?

60. Yangınlarda en çok karşılaşılan ve ölümlere yol açan zehirleyici gaz aşağıdakilerden hangisidir?

61. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda, 6 kg’lık yangın söndürme cihazlarından kaç tane bulundurulmalıdır?

62. Odun, kömür, kâğıt ve benzeri yanıcı katı madde yangınları, yangın sınıfları içerisinde aşağıdakilerden hangi harfle sembolize edilir?

63. Alüminyum, magnezyum, sodyum vb. hafif metallerin oluşturduğu yangınlar hangi yangın sınıfına girer?

64. Aşağıdakilerden hangisi Afyon (Haşhaş) bitkisinden elde edilir?

65. Telefonlara yüklenebilen “UYUMA” uygulaması hangi amaçla kullanılır?

66. Bir kimsenin duygu, düşünce ve durumu ne olursa olsun onunla aynı duygu, düşünce ve davranışı sergileyen birisinin karşısındaki kimseye yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

67. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yapılan hatalardan biri değildir?

68. İletişim çarkı aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiğinde tamamlanmış olur? 

69. Karşımızdaki insan ile aramızdaki mesafe 30-40 cm olduğunda aşağıdakilerden hangi alanı ihlal etmemiş oluruz?

70. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin özelliklerinden biridir?

71. Özel güvenlik görevlisinin kişilere önyargılı yaklaşması halinde aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşebilir?

72. Problem çözmek için aşağıdakilerden hangi aşama/aşamalar uygulanır?

I. Problemin tanımlanması

II. Genel yaklaşım

III. Seçeneklerin yaratılması

IV. Karar verme

73. Bir güvenlik görevlisi amirleri ile görüşme öncesi en çok dikkat etmesi gereken seçenek aşağıdakilerinden hangisidir?

74. Yazılı iletişimin sözlü ve sözsüz iletişime kıyasla daha fazla tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

75. “Diğer kişinin bakış açısını fark etme” ifadesi aşağıdaki perspektiflerden hangisini açıklamaktadır?

76. Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

77. Aşağıdakilerden hangisi stresin olumsuz etkilerinden biri değildir?

78. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma yollarından biri değildir?

79. Aşağıdakilerden hangisi bir kalabalık çeşidi değildir?

80. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin toplu müdahale düzenleri arasında yer almaz?

81. Aşağıdakilerden hangisi “Grup Türleri” arasında yer almaz?

82. Toplumsal olayda kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilenmek istemeyen güvenlik görevlisi aşağıdaki malzemelerden hangisini kullanmalıdır?

83. Aşağıdakilerden hangisi, bireyler ya da gruplar arasındaki çatışmaları önlemeye yönelik sağlıklı bir yöntem değildir?

84. Toplumsal olayda topluluk içinde meydana gelen patlama sesinden dolayı kalabalık bilinçsizce farklı yönlere doğru kaçışmaya başlar. Topluluktaki bu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

85. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal olaya müdahale eden güvenlik görevlilerinin sevk ve idaresinde görevli kişilerde olması gereken özellik veya hareket tarzlarından biri değildir? 

86. İnsanın gözlenebilen veya ölçülebilen hareketleri, eylemleri, başka bir deyişle, uyarılmalara verilen tepkilerine ne denir?

87. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı müdahale düzenlerinden birisidir?

88. Öncü İstihbarat Çalışmasında, aşağıdakilerden hangisi diğerlerine oranla daha az öneme sahiptir?

89. “Korumanın Esasları” arasında ……… yer almaz. Boşluğa gelebilecek uygun ifadeyi belirtiniz?

90. Suikastın sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisi değildir?

91. VIP (Korunan kişi) yakın koruma (özel güvenlik) ekibini oluşturan temel yapılar arasında aşağıdaki seçeneklerden hangisi yer almaz?

92. Aşağıda belirtilen seçeneklerden hangisi için il özel güvenlik komisyonu tarafından “koruma ve güvenlik hizmeti için ateşli silah bulundurulabileceği ve silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılabileceği” ile ilgili özel güvenlik izni verilebilmesi için komisyon kararı verilebilir?

93. Aşağıdaki koruma yöntemlerinden hangisi Koruma Yönetmeliğinde sayılan koruma çeşitlerinden değildir?

94. Araçlı koruma yapılırken korunan kişinin aracı ile koruma araçlarının arasındaki mesafe nasıl olmalıdır? 

95. Uluslararası literatürde kullanılan VIP (Very Important Person) kısaltması, kişi koruma hizmetlerinde neyi ifade eder?

96. Aşağıdakilerden hangisi gizli bir suikasttır?

97. Aşağıdakilerden hangisi kamuya açık yerlerdendir?

98. Aşağıdaki şıklardan hangisi genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından yanlıştır?

99. Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında yetkilerini kullanırken hangi kanundan dayanak almaktadır?

100. Mersin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müracaat noktasında gece vardiyasında görevli ÖGG Çağatay, Muharrem ve Tansel, saat: 03:00 civarı bölge içerisindeki işyerlerinin bulunduğu alandan bir gürültü gelmesi üzerine olay yerine giden ÖGG Çağatay ve Tansel bir deponun kapısının kırıldığını ve kimliği belirsiz kişilerin depodaki malzemeyi bir kamyonete yüklediklerini gördüğünde nasıl hareket etmelidirler?

özel güvenlik test çöz ve ögg test çöz ile online test çöz sayfasında 2022 yılı 76. dönem yenileme eğitim sınavını ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Silahlı özel güvenlik kimlik kartı almak isteyenler özel güvenlik çıkmış sınav sorularına çalışarak sınavlarda başarı oranını çok yüksekte tutmaktadır. Silahsız özel güvenlik sınav ile burada yer alan ve diğer yenileme ve temel eğitim sınav sorularını çözebilirsiniz. 2024 özel güvenlik sınavı için sitemizde diğer testleri de çözebilirsiniz.

76. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı: Bilmeniz Gerekenler

76. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı, 30 Ekim 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Sınavdan sonra birçok özel güvenlik görevlisi sonuçları merak etmektedir. Bu makalede, 76. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı hakkında bilmeniz gerekenleri sizlere sunacağız.

Sınav Tarihi ve Sonuçları:

Sınav 30 Ekim 2022 tarihinde EGM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde 2 oturumda gerçekleşti. Sınav sonuçları ise 15 Kasım 2022 tarihinde EGM’nin resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden açıklanmıştır.

Sınav Formatı:

Sınav, 100 sorudan oluşmaktaydı. Her sorunun 5 şıkkı vardı ve her doğru cevap için 1 puan verildi. Sınav süresi 120 dakikaydı. Başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekiyordu.

Sınav Konuları:

Sınavda aşağıdaki konulardan sorular soruldu:

 • Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları
 • Hukuk Bilgisi
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • İlkyardım
 • Yangın Güvenliği
 • Kişisel Koruma ve Güvenlik
 • Temel Güvenlik Kavramları

Sınav Sonuçlarına İtiraz:

Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 7 gün içerisinde EGM’ye yazılı olarak yapılabildi.

Yeniden Sınava Girmek:

Sınavdan başarısız olan adaylar, bir sonraki 77. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavına girebileceklerdir.

Sınav Hakkında Daha Fazla Bilgi:

Sınav hakkında daha fazla bilgi için EGM’nin resmi web sitesini (www.egm.gov.tr) veya mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.

Önemli Notlar:

 • Sınavda kopya çekmek veya herhangi bir şekilde hile yapmak yasaktır. Hile yapan adaylar sınavdan diskalifiye edilecektir.
 • Sınav salonuna cep telefonu, elektronik cihaz ve kitap gibi materyaller sokmak yasaktır.
 • Sınav salonuna girişlerde kimlik kontrolü yapılacaktır.

Sınava Girecek Adaylara Tavsiyeler:

 • Sınav konularını iyi bir şekilde çalışın.
 • Geçmiş dönem sınav sorularını çözerek kendinizi test edin.
 • Sınavdan önce iyi bir uyku çekin ve dinlenmiş olun.
 • Sınav salonuna erken gidin ve stres yapmayın.

Sonuç olarak, 76. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı hakkında bilmeniz gerekenleri sizlere sunduk. Sınavdan başarılar dileriz.

76. Dönem Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz

‘’Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok Özel Güvenlik soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitim çıkmış sınav soruları 2024 yılı 76. Dönem

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz ve Yeni Nesil ögg Testleri Çöz 2024

Özel Güvenlik Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2022 Yılı 76. Dönem Yenileme Eğitim dersi Özel Güvenlik Test çöz veya ögg testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Özel Güvenlik Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • ögg Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitim dersi 76. Dönem Test Çözme Taktikleri 2022 Yılı

Özel Güvenlik Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

76. Dönem Yenileme Özel Güvenlik Online Sınav

Etkili Özel Güvenlik Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Yenileme Eğitim Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
108. Temel ve 84. Yenileme Sınav
27 Nisan 2024

108. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Yakında Eklenecektir. 108. Dönem Özel Güvenlik Çıkmış Sorular 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı 27 Nisan 2024 t... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden A) Kapsül B) Barut C) Kovan D) Çekirdek E) Tırnak 2. Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırma... Devamı