75. Dönem Yenileme Özel Güvenlik Online Sınav

2022 Yılı 75. Dönem Yenileme Eğitim
admin
Şubat 22, 2024
158 views

1. Özel güvenlik görevlilerinin silah bulundurma ve taşıma yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da aşağıdakilerden hangisine herhangi bir ceza veya yaptırım getirilmemiştir?

3. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi olmak istenmesi durumunda özel güvenlik temel eğitimi şartı aranır?

4. Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarını denetlemekle ilgili aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

I. İçişleri Bakanlığı

II. Valilikler

III. Belediyeler

IV. Bakanlıklar

V. Şirketler

5. Özel güvenlik görevlilerinin el ile üst arama yetkisi, aşağıdakilerden hangisinde yasayla düzenlenmiştir?

I. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda

II. Spor müsabakalarında

III. Toplu ulaşım tesislerinde

IV. Sağlık tesislerinde 

6. “Kamu haklarından yararlanma hakkının engellenmesi” suç olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme hangi kanunda yer almaktadır? 

7. “Şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Nalan, terminale giriş yapanlara kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, alarm verenlerin üstlerini el dedektörü ile arama, eşyalarını xray cihazından geçirme, şüphelendikleri kişilerin üstlerini el ile arama yetkilerini kullanmaktadır.” ifadesinde yer almaması gereken yetki hangisidir?

8. Özel güvenlik görevlisi Ali, görevli olduğu havalimanında emrinde görev yaptığı genel kolluk amirinin emirlerine uymayıp, şirket yetkilisinin verdiği talimat doğrultusunda görev yerini terk etmiştir. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince Ali olası hangi yaptırım ile karşılaşacaktır?

9. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre doğrudur?

10. Özel güvenlik izni verilen yerlerde, alınan güvenlik tedbirlerinin değiştirilmesini veya ilave tedbirler alınmasını istemeye kim yetkilidir?

11. Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla ……………… yaptırmak zorundadır.” ?

Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

12. Özel güvenlik izni verilen yerde, zorunlu hallerde aşağıdakilerden hangisinin kararıyla görev alanı genişletilebilir?

13. Kanunsuz emirle ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?

14. Ankara’daki bir AVM’nin giriş kapısında görev yapan Salih’in yaptığı görevinin temel amacının başında, suç oluşmadan önce önlemek ve önleyici görev yapmak gelir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi suç oluşmadan yapılan önleme görevidir?

I. Kişileri duyarlı kapıdan (kapı tipi metal detektörü) geçirme

II. Kişilerin üstlerini el detektörüyle arama

III. Eşyaların x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilmesi

IV. Kaçan hırsızı yakalama

15. Aşağıdaki hallerden hangisi işveren açısından haklı fesih ile özel güvenlik görevlisinin iş sözleşmesine son verilme sebebidir?

16. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle, gerekli görülen hallerde, özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapılmasına kim tarafından izin verilir?

17. Genel kolluk Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik görevlileri ne zaman silahlarını taşıyamazlar?

18. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görevli olduğu bir spor müsabakasında aşağıdakilerden hangisini yaparsa yetkisi dışına çıkmış olur?

19. Kamuya açık alanlarda özel güvenlik görevlisinin üst araması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış ifade edilmiştir? 

20. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre; yetkili genel kolluğa karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen, cebir kullanan veya tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

21. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik bulgular arasında yer alır?

22. Özel Güvenlik Görevlileri Hasan ve Kamil bir AVM giriş kapısında görev yapmaktadırlar. Görevleri esnasında bir bayanın çantasından bir adet 7.65 mm çapında tabanca elde ederler. Şahıs tabancasının ruhsatlı olduğunu beyan eder ve ruhsatını ibraz eder, ancak ruhsatı kontrol ettiklerinde ruhsattaki seri numara ile tabancanın üzerindeki seri numaranın farklı olduğunu tespit ederler. Bu durumda Hasan ve Kamil ne yapmalıdır?

23. Aşağıdakilerin hangisi özel güvenlik görevlisi Burak’ın tanzim edebileceği tutanak çeşitlerinden biri değildir?

24. Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden değildir?

25. Özel güvenlik görevlisi Burak, düğün merasimine gelen kişilere, etkinliğin özelliği ve çeşidine uygun davetiye ve bilet göstermelerini, ayrıca önceden hazırlanmış davetli listesi ile gelen kişinin kimliği karşılaştırmak suretiyle yetkisiz kişilerin tören alanına girişlerini engellenmek amacıyla durdurma yapmaktadır.

Aşağıdaki durdurma işlemlerinden hangisinde yetki aşımı söz konusudur?

26. Kontrol noktasının amacı; korunan yerin güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek suç unsuru maddelerin, kişilerin ve araçların girişini engellemektir. Etkili bir koruma ve güvenlik hizmetinin sunulabilmesi için kontrol noktalarının planlaması doğru yapılmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarının aşamalarından biri değildir?

27. Risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkate alınacak kriterler arasında yer almayan seçenek hangisidir?

28. Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır?

29. Özel güvenlik görevlileri görevli oldukları alanda meydana gelen konusu suç teşkil eden bir olayın şüphelisini yakaladıklarında hangi yetkilerini kullanmış olurlar?

30. Aşağıdakilerden hangisi raporun şekil şartları arasında yer almamaktadır?

31. Özel güvenlik görevlilerinin hangi eşyaları emanete alma yetkisi yoktur?

32. Site içerisinde devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri Ahmet ile Bahar, evinden imdat isteyen Cemile ile ilgili olarak hangi yetkisini kullanarak kişinin konutuna girebilir? 

33. Özel güvenlik görevlisi Mehmet, bir olaya ilişkin not alırken hangi bilgileri not ederse doğru olmaz?

34. Devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Emre ve Oğuz, görev bölgelerinde karşılaştıkları bir olayla ilgili hangisini yapmaları uygun olmaz?

35. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalar arasında yer almaz?

36. Bulgu/Delillerin faydalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır?

37. Kontrol noktasındaki iş ve işlemleri denetleyen, hukuka uygun olmayan uygulamalar var ise onları ortadan kaldıran kişi kimdir?

38. Aşağıda belirtilen özel güvenlik görevlilerden hangisi kontrol noktasında bulunabilecek özel güvenlik görevlileri arasında yer almaz?

39. Olay yerinde elde edilen maddi bulgular göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi delil çeşidi açısından farklıdır?

40. Özel güvenlik görevlisi Mine’nin görev alanında karşılaştığı ve el koyduğu olaylarda meydana gelen durumları, yaptığı işlemleri, olayla ilgili olarak elde ettiği bilgileri tespit edip yazılı hale getirerek hazırlamış olduğu tutanak aşağıdakilerden hangisidir?

41. Özel güvenlik görevlisi Mehmet havalimanı kargo bölümünde çalışmaktadır. Çanta, bagaj, koli gibi kapalı eşyaların içinde tehlikeli madde, yasak madde olup olmadığının kontrolünü nasıl yapmalıdır?

42. “Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üzerini detektör ile arama, eşyaları X-Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme” yetkisini, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini düzenleyen madde hangisidir? 

43. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliği sağlamak amacıyla kullanılabilir?

44. Tesislere girişten evvel içeri girecek şahısların, taşıtların ve eşyaların güvenlik amaçlı kontrollerinin yapıldığı yere ne ad verilir?

45. Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?

46. Özel güvenlik görevlisi Mehmet, görev yaptığı birimde meydana gelen patlama sonrası bir kazazedenin bilinç kontrolünü yaptıktan sonra hava yolunu açmak için yaralıyı sert bir zemine yatırır. Bir elini alına yerleştirip diğer elinin iki parmağını çene kemiğinin üzerine yerleştirerek alından bastırıp çeneden kaldırarak yaralının başını geriye doğru iter. Bu pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

47. Doktor Metin Bey ailesiyle birlikte özel arabalarıyla tatil için İstanbul’dan Rize’ye giderken Akçaabat girişinde bir trafik kazasına tanık olurlar. Doktor Bey olay yerine intikal ettiğinde yaşam zincirinin ilk halkasında yer alan temel uygulamaları hangi sıraya göre yapmalıdır?

48. Arkadaşlarıyla Cumartesi günü Şile’ye yüzmeye giden acil tıp teknisyeni Orkun henüz denizden çıkarılan bir boğulma vakasıyla karşılaşır. Kendini tanıttıktan sonra olguya müdahale eder. Kazazedeye gerekli pozisyonu verdikten ve havayolu açıklığını sağladıktan sonra Orkun bir ilkyardımcı olarak, solunumu değerlendirmek için hangi yöntemi kaç saniye süresince yapmalıdır?

49. Sara kriziyle ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır?

50. Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?

51. Cilt yolu ile olan zehirlenmelerle ilgili yanlış uygulama hangisidir?

52. Omurga hasarı olduğundan şüphelenilen bir yaralının taşınması gerektiğinde nasıl davranılmalıdır?

53. Patlamanın şiddetiyle yere düşen bir çalışan bacaklarını hareket ettiremediğini, belinin ağrıdığını söyleyince özel güvenlik görevlileri yaralıyı hangi yöntemle sedyeye koymaya karar vermiştir?

54. Hava yolu tıkanıklığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

55. Kanaması durdurulamayan bir hastada turnike uygulaması için en uygun malzeme hangisidir?

56. Isı, yanıcı özellik gösteren maddeler ve oksijenin bir araya gelmesiyle oluşan, yanma reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir?

57. Yangınlarda söndürme maddesi olarak kullanılan “su”, aşağıdaki yangın sınıflarından hangisinde en ideal söndürme yapar?

58. Yangın oluşum aşamaları, aşağıdaki şıkların hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

59. İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemlerle, bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan aşağıdakilerden hangisidir?

60. Bilgi işlem odaları, UPS, bilgisayarlı ortamlar ve benzeri elektronik cihazların bulunduğu yerlerde aşağıdakilerden hangi çeşit yangın söndürücü kullanılmalıdır?

61. Toprağın rüzgâr, yağış, sel veya akarsu gibi dış etkenler tarafından aşınmasına ne ad verilir?

62. Alev, ısı ve korlaşmanın oluştuğu, yanmanın bütün belirtilerinin ortaya çıktığı yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

63. Yanıcı sıvı (benzin, tiner, alkol ve benzeri) yangınlarında, aşağıdaki söndürme maddelerinden hangisi kesinlikle kullanılmaz?

64. Belirli miktarda alındığında, kişinin sinir sistemine etki ederek, akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, kişi ve toplum içerisinde ekonomik ve sosyal çöküntü meydana getiren, alışkanlık ve bağımlılık yapan, kullanılması, bulundurulması, üretilmesi ve satışının kanunlarla yasaklandığı maddelere ne isim verilir?

65. Bireyin bir kere kullanmanın bağımlılığa yol açmayacağı ve isterse bırakabileceğini düşünmesi, ilk kullanımdan sonra aynı ortamda tekrar bulunma, yaşadığı deneyimi tekrarlama isteği ve maddeyi sürekli olarak elde etmeye çalışması ve kendini kontrol edemez hale gelmesine .................. denir?

66. Kişinin kendisini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi, diğerlerinden kendini daha önemli olduğunu vurgulayıp ilgiyi alakayı sürekli üstünde tutmaya çalışması iletişimin önündeki engellerden hangisine girer?

67. Sosyal psikologların uzun yıllar yaptıkları çok sayıda araştırmanın sonucuna göre insanların birbirleriyle yüz yüze kurdukları ilişkilerde sözsüz mesajların etkisi %90 oranındadır. Sözsüz mesajlar; jestler göz ve baş hareketleri, beden duruşu, yüz ifadeleri, mesafe, temas gibi öğeler……………. İle ifade edilir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

68. Aşağıdakilerden hangisi bir Özel Güvenlik görevlisinin öncelikli ve ‘olmazsa olmaz’ görev anlayışını ifade eden, sağlıklı bir ilişki kurmasını ve kaliteli bir hizmet ortaya çıkarmasını sağlayan geliştirilebilir davranış yöntemlerinden biri değildir?

69. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden biri değildir?

70. Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?

71. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sayesinde elde edilen bir fayda değildir?

72. Bir özel güvenlik personelinin bir şikayeti dinlerken yapmaması gereken hareketler aşağıdakilerden hangisidir? 

73. Empati nedir?

74. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini kolaylaştıran bir unsur olamaz?

75. “Tek yönlü bilgi iletimine _________ , karşılıklı bilgi alışverişine ise ___________ denir.”

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler getirilirse doğru tanımlar elde edilir?

76. Örgüt içinde aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya olmak üzere ast-üst arasında gerçekleşen iletişim türüne ne ad verilir?

77. Zor insanlarla makul bir iletişim kurabilmek için 3 temel iletişim becerisi vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu 3 temel iletişim becerisinden biridir?

78. Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda paniğe sebep olabilir?  

79. Aşağıdakilerden hangisi çatışma sebeplerinden biri değildir?

80. Özel güvenlik görevlisi Kemal, AVM girişinde görev yaparken güvenlik kontrol kapısından geçmesi için uyarıda bulunduğu kişinin fiziki saldırısına uğrar ve cop kullanmak zorunda kalır. Kemal’in copla şahsın vücudunun hangi bölgesine vurması doğru olmaz?

81. Aşağıda verilen grup ve kalabalık eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

82. Üniversitede saldırgan bir öğrenci topluluğu mevcuttur ve genel kolluk çağırılmamıştır. Bu kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak isteyen üniversitede görevli, özel güvenlik görevlileri hangi düzende hareket etmelidirler?

83. Üniversitede görevli ve gaz kullanma eğitimi almış olan ÖGG Cemal, görev yerinde göz yaşartıcı sprey kullanmak durumunda kalmıştır. ÖGG Cemal ‘in dikkat edeceği hususlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

84. “Şehir hastanesinde tedavi gören hastanın sayıca fazla olan yakınları, yanlış tedavi uygulandığı ve hastaları ile yeteri kadar ilgilenilmediği gerekçesiyle hastane yetkililerine tepki gösterip bağırmaya ve kamu malına zarar vermeye başlamışlardır.”

Aşağıdakilerden hangisi, bu olaya karışan gruba karşı hastanede görevli özel güvenlik görevlilerinin uygulayabileceği müdahale ilkelerinden birisi değildir?

85. Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçmesine ne denir?

86. Güvenlik görevlilerinin toplumsal olayda kullandığı gaza maruz kalan göstericilerde aşağıdaki etkilerden hangisi görülmez?

87. Caddedeki trafik kazasını seyreden insanların oluşturduğu kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

88. Suikastların genel amaçları; (I) Toplumda kargaşa çıkarmak, (II) Toplumda ikilik yaratmak, halkı galeyana getirmek, (III) Devletin halk nazarında ve yabancı devletler nezdinde itibarını sarsmak, devlet yönetiminde boşluk meydana getirmek, (IV) Devletler arasında siyasi ilişkileri düzeltmek, (V) Örgütün propagandasını yapmak ve kendi yandaşlarına moral vermek şeklinde sayılabiliriz. Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

89. Güzergâh üzerinde olası tehlikeli bölgeler ile varış noktasındaki mevcut durum, şartlar nasıl değerlendirilir?

90. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli arasında yer almaz

91. Toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek amacıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere veya toplumca sevilen kişilere yöneltilen silahlı saldırılara ne denir?

92. Mal ve can emniyetini bozmaya ve yok etmeye yönelik mevcut veya olası tehlikelere karşı alınan tedbirler bütününe ………………… adı verilir.” Cümlesindeki tanımın doğru olarak tamamlanması için boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

93. Aşağıdakilerden hangisi Temel Koruma prensiplerinden değildir?

94. Yaya koruma yapılırken aşağıdakilerden hangisi kişi korumasında VIP’in etrafında koruma çemberi oluşturmada yararlanılan daimi veya geçici şekilde kullanılan fiziki engellerden sayılmaz?

95. Kişi koruma hizmetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

96. Çoklu koruma organizasyonunda “Ekip Amiri” nin görevi nedir?

97. Genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yapılacak doğru davranışlardan biri değildir?

98. "Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu derhal …………… bildirmelidir. "cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

99. Suçun önlenmesi ve işlenmiş suçun aydınlatılmasında genel kolluk ile özel güvenlik arasındaki iletişimin şekli ve sürecini en verimli kılan uygulama hangisidir?

100. I-Gözaltına Alma

II-Yakalama

III-İfade Alma

IV-Soruşturma Yapma

V-Zor Kullanma

VI-Emanete Alma

Yukarıda bahsedilen yetkilerin hangilerini hem Genel Kolluk, hem Özel Güvenlik kullanabilir?

özel güvenlik test çöz ve ögg test çöz sitemizde 75. dönem yenileme eğitim sınavını online sınav olarak sitemiz üzerinden çözebilirsiniz. burada yer alan sorular yenileme sınav sorularıdır. 75. dönem özel güvenlik silah sorularını Yenileme Silah Sınavı kategorisinde ulaşabilirsiniz. Silahlı özel güvenlik kimlik kartı almak isteyen adaylar  dönemde çıkan 25 adetlik silah sorularını çözmeleri kendilerine başarı katacaktır.

75. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı: Bilmeniz Gerekenler

75. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı, 2022 yılı Temmuz ayında tamamlanmıştır. Sınavdan sonra birçok özel güvenlik görevlisi sonuçları merak etmektedir. Bu makalede, 75. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı hakkında bilmeniz gerekenleri sizlere sunacağız.

Sınav Tarihi ve Sonuçları:

Sınav 2022 yılı Temmuz ayında EGM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde 2 oturumda gerçekleşti. Sınav sonuçları ise Ağustos 2022 tarihinde EGM’nin resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden açıklanmıştır.

Sınav Formatı:

Sınav, 100 sorudan oluşmaktaydı. Her sorunun 5 şıkkı vardı ve her doğru cevap için 1 puan verildi. Sınav süresi 120 dakikaydı. Başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekiyordu.

Sınav Konuları:

Sınavda aşağıdaki konulardan sorular soruldu:

 • Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları
 • Hukuk Bilgisi
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • İlkyardım
 • Yangın Güvenliği
 • Kişisel Koruma ve Güvenlik
 • Temel Güvenlik Kavramları

Sınav Sonuçlarına İtiraz:

Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 7 gün içerisinde EGM’ye yazılı olarak yapılabildi.

Yeniden Sınava Girmek:

Sınavdan başarısız olan adaylar, bir sonraki 76. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavına girebileceklerdir.

Sınav Hakkında Daha Fazla Bilgi:

Sınav hakkında daha fazla bilgi için EGM’nin resmi web sitesini (www.egm.gov.tr) veya mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.

Önemli Notlar:

 • Sınavda kopya çekmek veya herhangi bir şekilde hile yapmak yasaktır. Hile yapan adaylar sınavdan diskalifiye edilecektir.
 • Sınav salonuna cep telefonu, elektronik cihaz ve kitap gibi materyaller sokmak yasaktır.
 • Sınav salonuna girişlerde kimlik kontrolü yapılacaktır.

Sınava Girecek Adaylara Tavsiyeler:

 • Sınav konularını iyi bir şekilde çalışın.
 • Geçmiş dönem sınav sorularını çözerek kendinizi test edin.
 • Sınavdan önce iyi bir uyku çekin ve dinlenmiş olun.
 • Sınav salonuna erken gidin ve stres yapmayın.

Sonuç olarak, 75. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı hakkında bilmeniz gerekenleri sizlere sunduk. Sınavdan başarılar dileriz.

Not: 75. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı’na ilişkin bilgiler 2022 yılı Temmuz ayı itibariyle geçerlidir. Güncel bilgiler için EGM’nin resmi web sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret etmeniz tavsiye edilir

75. Dönem Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz

‘’Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok Özel Güvenlik soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitim çıkmış sınav soruları 2024 yılı 75. Dönem

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz ve Yeni Nesil ögg Testleri Çöz 2024

Özel Güvenlik Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2022 Yılı 75. Dönem Yenileme Eğitim dersi Özel Güvenlik Test çöz veya ögg testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Özel Güvenlik Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • ögg Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Özel Güvenlik Yenileme Eğitim dersi 75. Dönem Test Çözme Taktikleri 2022 Yılı

Özel Güvenlik Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

75. Dönem Yenileme Özel Güvenlik Online Sınav

Etkili Özel Güvenlik Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Yenileme Eğitim Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Yenileme Eğitim Özel Güvenlik Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
110. Temel ve 86. Yenileme Sınav
29 Haziran 2024

1. Mermi çekirdeğinin en yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak, hedefe bu hızla çarpmak suretiyle, hedefi yok edecek ya da azami zarar verecek şekilde fı... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirili... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı