107. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları çöz

2024 Yılı 107. Dönem Temel Eğitim
admin
Şubat 24, 2024
13.038 views

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan biri değildir?

2. Banka şubesinde silahlı olarak görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisi Mustafa, hangi hallerde bankaya ait görev silahını evinde bulundurabilir?

3. Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi vardır?

4. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu için doğru değildir?

5. Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olan Mehmet, çalışmış olduğu şirketten iş sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini, yani işten çıkarıldığını öğrenir. İş sözleşmesi feshedilen Mehmet fesih bildiriminde geçerli bir sebep olmadığı veya gösterilmediği iddiası ile fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurabilir. Anlaşmaya varılamaması halinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde …… dava açabilir.

Buna göre boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

6. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden sayılmamıştır?

7. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da sayılan, adli suçlar ve idari para cezası/yaptırımı gerektiren fiiller arasında yer almaz?

8. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev alanında ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte belirtilen şartların aranması nedeniyle silahlı özel güvenlik kimlik kartı verilebilmesi için kişinin kaç yaşını doldurmuş olması gerekmektedir? 

9. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu üyelerinden değildir?

10. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketinin ateşli silah alması ve bulundurmasına izin verilebilmesine yönelik istisnadır?

11. Özel güvenlik hizmeti almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar özel güvenlik izni almak zorundadır. Özel güvenlik izin başvurusunda aşağıdakilerden hangisinin belirtilmesi gerekmez?

12. Aşağıdaki durumlardan hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da belirtilen özel güvenlik görevlisi olmak için engel hallerden biri değildir?

13.Bıçakla yaralama olayı ile karşılaşan özel güvenlik görevlilerinin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir?

14. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 8. maddesinde belirtilen silah bulundurma ve taşıma yetkisine göre özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisinde silahlı görev yapabilir?

15. Aşağıdaki yerlerin hangisinde, özel güvenlik görevlilerinin el ile üst arama yetkisi yasa ile düzenlenmiştir?

16. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da sayılan adli suçlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısından alacağı talimata göre adli soruşturma yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

17. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesindeki hedeflenen amaç aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? 

18. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerine görev yaptıkları alanlarda yangın, deprem gibi tabii afet ve imdat istenmesi durumlarında tanınan yetkidir?

19. Aşağıdakilerden hangisi havalimanında çalışan özel güvenlik görevlisi Ali’nin görevi değildir?

20.Belediye girişi kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Emre, görevi yerine getirirken aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir? 

21. Devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Emre ve Oğuz, yol kenarında şüpheli bir paket ile karşılaştıklarındaki hareket tarzı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

22. Yazının bir tutanak olduğu, taraflara okunduğu ve okutulduğu, doğruluğunun anlaşılması üzerine, birlikte imza altına alındığı hususlarının yer aldığı bölüm tutanağın hangi bölümüdür?

23. Aşağıdakilerden hangisi risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

24. AVM kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Mehmet, kapı dedektöründen geçen ziyaretçiden sinyal gelmesi üzerine yapmış olduğu kontrolde, şahsın taşıma ruhsatlı silahı bulunduğunu öğrenir. Bu olayda, özel güvenlik görevlisi Mehmet’in yapması gereken doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir? 

25. Özel güvenlik görevlileri Alper ve Seçkin’in devriye görevine çıkmadan önce aşağıdaki teçhizatlardan hangisini yanlarına almalarına gerek yoktur?

26. Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili düzenlemelerden biridir? 

27. Özel güvenlik görevlileri Elif ve Murat bir AVM’de bıçakla yaralamalı bir olaya müdahale etmişlerdir. Müdahale sürecinde hangi eylem ve işlemleri doğru değildir?

28. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarında dikkate alınması gereken hususlar arasında yer almaz? 

29. Aşağıdakilerden hangisi kamera izleme odası (CCTV Odası) görevlilerinin yapması gereken davranışlar arasında yer almaz?

30. 6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görevlerinden biri değildir?

31. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Akın ile Bekir’in hangi davranışı yanlıştır?

32. Aşağıdakilerden hangisi güç kullanmanın temel şartlarındandır?

I.Güç kullanmaya mecbur kalınmalıdır

II.Güç kullanma ani, kararlı ve sürekli olmalıdır

III.Güç kullanma tedbirleriyle olay arasında bir denge olmalıdır

IV.Güç kullanma kanuna uygun olmalıdır

V.Güç, ancak silah veya teçhizatla kullanılmalıdır

33. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin telsiz kullanırken dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?

34.Etkili bir koruma ve güvenlik hizmeti sunulabilmesi için kontrol noktaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

35. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Gamze ve Ayşe’nin dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir? 

36. AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi Emin’in görevi ile aşağıdakilerden hangisi bağdaşır?

37. Aşağıdakilerden hangisinde kontrol noktalarının amacı tam olarak ifade edilmiştir?

38. Aşağıdakilerden hangisi AVM’de devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlisi Murat’ın görevi ile bağdaşır?

39. X-Ray cihazından geçen maddelerin ekran üzerinde göründükleri renklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

I-İnorganik maddeler/Mavi tonları

II-Organik maddeler/Turuncu - kahve tonları

III-Karışık malzemeler/Yeşil

IV-Kurşun ve Kristaller/Pembe

40. “Biometrik kontrollü geçiş sistemi” ne demektir?  

41. Aşağıdakilerden hangisi, yabancı maddelerin ve istenmeyen kişilerin girişini engelleyecek fiziki güvenlik sistemlerinden değildir? 

42.El dedektörü ile yapılan kontrolde, el dedektörünün incelenecek bölge ile mesafesi ne kadar olmalıdır?

43. Yüksek güvenlik gerektiren hassas noktalar için tasarlanmış olup, insanlar için kaçak giriş çıkışları imkansız hale getirmektedir. Yukarıda verilen açıklama aşağıda belirtilen güvenlik sistemlerinden hangisine aittir?

44. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir? 

45. Kerem Bey evinin çatı inşaatında çalışırken ayağı kayar ve 2 metre yükseklikten beton zemine düşer, o sırada üzerine bir odun parçası düşer ve göğüs sağ tarafına saplanır. İnşaatta birlikte çalıştığı arkadaşlarının Kerem Beye yaklaşımları nasıl olmalıdır? 

46. Hayvan ısırmalarında ilkyardım uygulamalarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

47. Çocuk hasta/yaralıda yapılan Temel Yaşam Desteği uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

48. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcıda bulunması gereken özelliklerden değildir?

49. Aşağıdakilerden hangisi kaza yapmış bir aracın yanına gelindiğinde ilk yapılması gerekenlerden biridir?

50. Şok halindeki bir hasta/yaralıya aşağıdaki ilkyardım uygulamalarında hangisi yapılmaz? 

51. Aşağıdaki durumlardan hangisinde rentek manevrası kullanılır?

52. Özellikle bilinç kaybı olanlarda ………………… geri kaçarak solunum yolunu tıkayabilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

53. Aşağıdakilerden hangisi ısı ile oluşan yanıklarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

54.Bina içindeki kişilerin, yakındaki küçük bir yangını kontrol etmek ve söndürmek için, bina içine tesis edilen sabit bir tesisatı ifade eder. Tanıma göre hangi yangın güvenlik tedbiri açıklanmıştır?

55. Yangın yerinde canlıları ve itfaiyecileri tehdit eden çeşitli tehlikeler vardır. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki bu tehlikeler arasında yer almaz?

56. Demirin paslanması hangi yanma çeşidine örnek olarak verilir?

57. Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye Teşkilatının görevlerinden değildir?

58. Yangın sebebiyle rahatsızlanan ve yaralanan kişilere ilk müdahaleyi yapan acil durum ekibi aşağıdakilerden hangisidir?

59.Benzin, mazot vb. akaryakıt yangınlarında aşağıdaki söndürücülerden hangisi kesinlikle kullanılmaz? 

60. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerinden biri değildir? 

61. Hayati tehlikesi bulunan, kendi başına kurtulamayan mahsur kalmış kazazedenin bulunduğu yerden güvenli bir yere alınmasına ne denir? 

62. Aşağıdakilerden hangisi hayal gösteren (halusinojen) sentetik uyuşturuculardandır?

63. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucuya başlama nedenlerinden birisi değildir?

64.Bir özel güvenlik görevlisi küçük gruplarla görüşürken aşağıdaki durumlardan hangisine önem vermelidir?

65.Bir özel güvenlik hizmeti veren grubun başarısında aşağıdaki iletişim unsurlarından en önemlisi hangisidir?

66.Bireyin karşısındaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına iletişimde ne ad verilir?

67. Özel güvenlik görevlisi Leyla’nın görevli olduğu resim galerisine gelen ziyaretçileri nazik, kibar bir şekilde ve güler yüzle karşılayarak görevini ifa etmesi gelen ziyaretçiler üzerinde olumlu etkiler bırakmaktadır.

Yukarıda anlatılan olayda özel güvenlik görevlisi Leyla’nın hangi iletişim türünde başarılı olduğu söylenebilir?

68. Özel güvenlik görevlisi kişilerin, görev alanı girişinde kimlik göstermeyi kabul etmemesi halinde kişinin görev alanına girmesine izin verilmeyeceğini nasıl ifade etmelidir?

69.İyi ve etkili bir iletişimde eleştiri aşağıdakilerden hangisi/hangileri biçiminde yapılmalıdır?

I) Eleştiri kişiliğe değil davranışa yapılır

II) Eleştiri mümkün olan en kısa zamanda yapılmalıdır

III)Başkalarının yanında eleştiri yapılmaz

IV)Kişinin eski olumsuz davranışlarından örnek verilmez

70.İletişim çarkının temel öğeleri hangi şıkta doğru sıralanmıştır?

71. Aracını otoparkta engelli araç sürücüleri için ayrılmış olan alana park eden bir kişi için aşağıdaki ifadelerden hangisinin kullanılması müşteri memnuniyeti açısından daha uygundur?

72. Özel güvenlik hizmetlerinde kurumsal ilişkiler gereğince elektronik posta (e-posta, e-mail) ile kurulan yazılı iletişimde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

73. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden biri değildir?

74. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde “ben dili” ile ilgili olarak yanlış ifade edilmiştir? 

75. Aşağıdaki davranışlardan hangisi iyi bir dinleyicide bulunur?

76. Sosyal düzen kuralları arasında yer alan “hukuk kurallarını’’ diğer sosyal düzen kurallarından en farklı kılan nitelik aşağıdakilerden hangisidir? 

77. “Göz yaşartıcı gazın etkisi ortalama …… dakika gibi bir sürede geçer.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade hangisidir?

78. Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi kalabalıklara bir örnektir?

79. AVM’de görevli özel güvenlik görevlileri Ahmet ve Zeynep, AVM’de faaliyet gösteren bir işletme önünde işletmeyi protesto eden grupla karşılaştıklarında aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?

80.Zor kullanma şartları oluştuğunda cop kullanma yetkisine haiz özel güvenlik görevlisi saldırgan şahısları etkisiz hale getirmek amacıyla copu kullanacağı insan bedenine yönelik birinci derece vuruş bölgeleri aşağıdakilerden hangisidir?

81. “Panik” kavramı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 

82. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri liderin grubu etkilemek ve yönlendirmek için kullandığı yöntemlerdendir?

I. İnandırma (İkna Etme)

II. Ödüllendirme

III. Zor kullanma

83. Davranış; insanın gözlenebilen veya ölçülebilen hareketleri, eylemleri, başka bir deyişle, uyarılmalara verilen tepkidir. Etkili ve verimli bir güvenlik hizmeti için insan davranışlarını, bu davranışların nedenlerini ve hedeflerini iyi anlamak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak davranışlarımızın ortaya çıkış biçimi olarak sonradan kazanılan (öğrenilen) davranışlardan değildir?

84. Kalabalık içerisindeki kişi türlerinden biri olan provokatörlerin eylemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

85. Üniversitede, toplanan öğrencilerden oluşan kalabalık tarafından topluluğu takip eden özel güvenliğin bulunduğu yere doğru bazı cisimler atılmaya başlanmıştır. Özel güvenlikçilerin bu cisimlerden korunmak için uygulaması gereken müdahale düzeni aşağıdakilerden hangisidir? 

86. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu güvenlik ilkelerine uygun değildir?

87. Aşağıdakilerden hangisi terörist faaliyetlerin eyleme dönüşmesi safhalarından birisi değildir?

88. Aşağıdakilerden hangisi Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinde bulunan koruma karar çeşitlerinden biri değildir?

89. Aşağıdakilerden hangisi öncü istihbarat çalışmasının aşamalarından biri değildir?

90. VIP koruma hizmeti yerine getirilirken takip edilmesi ve uygulanması gereken hususlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

91. Aşağıdakilerden hangisi, korumanın temel amaçlarından biri değildir?

92. Çoklu konvoy düzeninde aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

93. Kişi korumanın yaya olarak yapılmasında koruma sayısı göz önüne alındığında en zor olan ve düşük seviyeli tehdit durumlarında kullanılan koruma düzeni/şekli aşağıdakilerden hangisidir?

94.Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla kime bildirilir? 

95. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir? 

96. Aşağıdaki görevlilerden hangisi özel kolluk görevlilerinden sayılmamaktadır?

97. Aşağıdakilerden hangisi hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılabilecek yetkilerden biri değildir?

98. Özel güvenlik denetlemelerinde kullanılacak raporların şekil, içerik ve formatları hangi birim tarafından hazırlanır? 

99. Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluğun etkin iş birliği ve koordinasyonuyla genel güvenliğe katkı sağlayacak şekilde, olay meydana gelmeden suçu önlemek, meydana gelen olayların en seri şekilde genel kolluğa bildirilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

100. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan değildir? 

107. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları

özel güvenlik test çöz ve ögg test çöz sitemizde 2024 yılı 107. dönem temel eğitim sınav soruları ve 83. dönem yenileme eğitim sınav sorularını çözebilirsiniz. Özel güvenlik kimlik kartı almak isteyen adaylar sınavlarda yüksek puan almak için geçmiş dönem özel güvenlik sınav sorularını online olarak çözebilirsiniz.

107. ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAV SORULARI: Sınavı Geçmek için İpuçları

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyenler için 107. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı yaklaşırken, sınava hazırlanan adaylar için bazı önemli bilgiler ve ipuçları paylaşmak istiyorum.

Sınav Hakkında:

 • Sınav, 100 sorudan oluşmaktadır.
 • Her soru 5 şıklıktır.
107. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları

107. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları

107. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları

Sınava Hazırlanmak için İpuçları:

 • Eğitim Materyallerini İnceleyin: Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 107. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim Programı ve ders kitaplarını dikkatlice inceleyin.
 • Örnek Sorular Çözün: Geçmiş dönemlere ait sınav soruları ve internette bulunan örnek sorular çözerek kendinizi sınava alıştırın.
 • Konu Özetleri Hazırlayın: Her konudan notlar alarak konu özetleri hazırlayın ve bu özetleri düzenli olarak tekrarlayın.
 • Zaman Tutun: Sınav süresi 120 dakika olduğundan, deneme sınavları çözerek zaman yönetimini de öğrenin.
 • Kendinize Güvenin: Sınav stresini yenmek için kendinize güvenin ve sakin kalmaya çalışın.

Sınavda Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Sınav salonuna giriş kartınız, kimlik belgeniz ve 2 adet kurşun kalem ile giriniz.
 • Sınav sırasında cep telefonu ve elektronik cihaz bulundurmamanız önemlidir.
 • Sınav sorularını dikkatlice okuyun ve her şıkkı iyice değerlendirmeden cevap vermeyin.
 • Emin olmadığınız soruları boş bırakın ve zamanınız kalırsa tekrar dönüp kontrol edin.
 • Cevaplarınızı optik forma dikkatli ve doğru bir şekilde işaretleyin.

Sonuç olarak:

107. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı‘na iyi bir şekilde hazırlanmak için disiplinli ve planlı bir çalışma önemlidir. Bu ipuçlarını takip ederek ve sınava düzenli olarak çalışarak başarı şansınızı artırabilirsiniz.

Sınava girecek tüm adaylara başarılar dilerim!

107. Dönem Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz

‘’Temel Eğitim Özel Güvenlik Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok Özel Güvenlik soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Özel Güvenlik Temel Eğitim çıkmış sınav soruları 2024 yılı 107. Dönem

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz ve Yeni Nesil ögg Testleri Çöz 2024

Özel Güvenlik Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2024 Yılı 107. Dönem Temel Eğitim dersi Özel Güvenlik Test çöz veya ögg testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Özel Güvenlik Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • ögg Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Özel Güvenlik Temel Eğitim dersi 107. Dönem Test Çözme Taktikleri 2024 Yılı

Özel Güvenlik Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

107. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları çöz

Etkili Özel Güvenlik Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Temel Eğitim Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
110. Temel ve 86. Yenileme Sınav
29 Haziran 2024

1. Mermi çekirdeğinin en yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak, hedefe bu hızla çarpmak suretiyle, hedefi yok edecek ya da azami zarar verecek şekilde fı... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirili... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı