104. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları çöz

2023 Yılı 104. DÖNEM Temel Eğitim
admin
Ocak 31, 2024
1.689 views

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple izin verilebilir?

2. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verebileceği zararların karşılanması amacıyla özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerinin yaptırmak zorunda oldukları sigorta aşağıdakilerden hangisidir?

3. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin işlediği suçtan dolayı “kamu görevlisi gibi” cezalandırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

4. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisinde ceza bir kat artırılır?

5. “Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek, olay yerini korumak, olay yeri ile suç delillerini incelemek, şüpheliyi tespit ederek yakalamak ve yetkili genel kolluğa teslim etmekle görevli ve yetkilidir.” cümlesindeki görev ve yetkilerden hangisi yanlış olarak ifade edilmiştir?

6. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının yaptırılmaması halinde ceza kime verilir?

7. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerde aranan şartlardan biri değildir?

8. Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

9. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin silah bulundurma ve taşıması ile ilgili olarak doğrudur?

10. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik hizmetinin verildiği yerlerde ek önlemler aldırma yetkisi kime aittir?

11. Aşağıdakilerden hangisi Valilik tarafından yerine getirilir?

12. Aşağıda sayılan genel kolluk yetkilerinden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından da kullanılır?

13. Özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılması halinde aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır? 

14. İl özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz

15. Özel güvenlik görevlileri ile yöneticilerin kimlik kartlarının yenilenebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi zorunludur?

16. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile özellikle konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler, cenaze ve düğün törenleri, hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kişilerin üstlerinin dedektörle aranması, duyarlı kapıdan geçirilmesi, eşyaların x-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilmesi ile birlikte kişilerin kontrolü amacıyla özel güvenlik görevlilerine verilen bütünleşik yetki aşağıdakilerden hangisidir?

17. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan ateşli silahlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

18. Aşağıdakilerden hangisi, İçişleri Bakanlığı ve il valiliklerinin özel güvenlikle ilgili denetimi kapsamında değildir?

19. Verilecek özel güvenlik hizmetinin gereği, ateşli silah bulundurulması ve taşınması gerekiyorsa il özel güvenlik komisyonu aşağıda belirtilenlerden hangilerine izin verebilir?

I. Roketatar

II. Keskin nişancı tüfeği

III. Patlayıcı madde

IV. Av tüfeği

V. Uzun namlulu silah

20. Acil ve geçici haller hariç, özel güvenlik uygulaması nasıl sonlandırılır?

21. Olayın başlangıç, gelişme ve sonucunun yazıldığı bölüm tutanağın hangi bölümüdür?

22. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın aşamalarından olan maddi gücün araçlarından biridir?

23. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biridir?

24. Özel güvenlik görevlileri tarafından, görev alanları içerisinde meydana gelen adli bir olayla ilgili olayın faillerinin özgürlüklerinin fiilen geçici olarak kısıtlanmasına ne denir?

25. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tutabileceği tutanaklar arasında yer alır?

26. Alışveriş merkezi girişinde görevli özel güvenlik görevlisi elektronik cihazlarla yaptığı kontrol sırasında ruhsatsız bir ateşli silaha rastladığında nasıl davranmalıdır?

27. Birbiri ardınca ve sürekli bir surette çalınan düdük sesi ile imdat istenildiğinde aşağıdaki düdük seslerinden hangisiyle karşılık verilir?

28. Eşkal tarifi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

29. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgulardan biridir?

30. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kullandığı devriye çeşitlerinden biri değildir?

31. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktası oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

32. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı giriş noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Mehmet, görev ve yetkilerini aşağıdaki kanunlardan hangisine göre kullanmaktadır?

33. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

34. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir? 

35. Aşağıdakilerden hangisi devriyelerin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

36. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin önleme araması yapmaya yönelik olarak kullandığı teknolojik güvenlik sistemlerinden biri değildir?

37. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen adli olaylarla ilgili hazırlayacakları yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlardan hangisi yanlıştır?

38. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen bir patlama sonrası yapması gereken görevleri arasında yer almaz?

39. Aşağıdakilerden hangisi, maddi delil çeşitlerinden biri değildir?

40. Araç kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Yaşar ile Salim’in hangi davranışı yetki aşımına girer?

41. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistem ve cihazları arasında yer almaz?

42. Kamera sistem (CCTV) operatörü olarak görev yapacak bir güvenlik görevlisinin dikkatli bir şekilde izleme yapabilmesi için aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmesi gerekir?

43. Aşağıdakilerden hangisi kamera türlerinden biri değildir?

44. Aşağıdakilerden hangisi biometrik geçiş sistemlerinden bir tanesi değildir?

45. X-ray cihazı ile kontrollerde röntgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?

46. Donmalarda ilkyardım uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

47. Yaralanmalarda ilkyardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

48. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmalarında yapılacak ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

49. Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu tam tıkanmış ve bilinci açık kişiye yapılması gereken ilkyardım uygulamalarından birisidir?

50.Temel yaşam desteği aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

51. Hava yolunda kısmi tıkanıklık olan bir hastaya ilkyardımda ne yapılmalıdır?

52. Hangisi vücudu oluşturan sistemlerden birisi değildir?

53. Hasta/Yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

54. 112’nin aranması sırasında yapılması yanlış olan hangisidir?

55. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın tanımıdır?

56. Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?

57. A sınıfı yangınlar yangın sınıfları içerisinde hangi adı alırlar?

58. Günlük yaşantımızda türlü alanlarda kullandığımız benzin, mazot, gazyağı vb. ürünlerin en ideal söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

59. Alüminyum, magnezyum, titanyum gibi hafif metallerin yangınlarında aşağıdaki söndürme maddelerinden hangisi kesinlikle kullanılmaz?

60. Yanan cisimlerden koparak, dağılan parçacıklardan meydana gelen yangın etkeni nedir?

61. Metallerin paslanma olayı hangi yanma çeşidine örnek olarak verilir?

62. Aşağıdaki şıkların hangisinde yanma üçgenini oluşturan elemanlar doğru olarak verilmiştir?

63. Yangının oluşum safhaları aşağıdaki şıkların hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

64. Narkotik maddelerin sınıflandırılmasına göre aşağıdakilerden hangisi Merkezi Sinir Sistemini Uyuşturanlar (Yavaşlatan) sınıfında yer alır?

65. Aşağıdakilerden hangisi Metamfetamin narkotik maddesinin sokak jargonudur? 

66. Sözsüz iletişimde; baş, el, kol, ayak ve bedenin duruşu ile verilen mesaj ne ile ifade edilir?

67. Zor insanlarla iletişim kurabilmek için üç temel iletişim becerisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu iletişim becerilerinden birisidir?

68. “Dünyayı karşıdaki kişinin gözünden görebilme” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

69. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden değildir?

70. Aşağıdakilerden hangisi empatinin faydalarından biri değildir?

71. Aşağıdakilerden hangisi ikna edici konuşmanın öğelerinden biri değildir?

72. Moral ve motivasyonu yükseltmek için işverenin personele yapması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?

73. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden birisi değildir?

74. Karşısındakini dinler gibi görünüp aslında onu duymayan, başka şeyler düşünmekle meşgul olan kişi aşağıdaki dinleme biçimlerinden hangisini sergilemektedir? 

75. Aşağıdakilerden hangisi içsel motivasyona örnektir? 

76. İletişim sürecinin temel ögelerinden biri; iletişimi başlatandır. Bilgi, duygu, düşünce, fikir, tutum, davranışlar ve becerileri kapsayan ögeye ne ad verilir?

77. Aşağıdakilerden hangisi bir iletişim engeli değildir?

78. Aşağıdakilerden hangisi kişi, grup ya da topluluklar arası çatışmaları önleme yöntemlerinden biri değildir?

79. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplulukların güvenlik güçlerinin engellemelerini aşabilmek için kullandıkları taktiklerden değildir?

80.Topluluğu takip eden güvenlik görevlilerinin üzerine topluluk içerisinden yabancı maddeler atılmaya başlanmıştır. Atılan bu maddelerden korunmak isteyen güvenlik görevlilerinin hangi düzene geçmesi gerekir?

81. Cop ve güvenlik görevlilerinin cop kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

82. Özel güvenlik görevlisi Ahmet üniversitede toplumsal olaya müdahale edecek olan özel güvenlik görevlilerinin sorumlusudur.

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet’in görevi esnasında dikkat etmesi ve uygulaması gereken ilkelerden biri değildir?

83. Pazarda alışveriş yapan insanların oluşturduğu kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

84. Aşağıdakilerden hangisi kişiler ya da gruplar arasındaki çatışma sebeplerinden biri değildir?

85.Toplumsal olaylarda topluluklar amaçlarına ulaşmak için değişik eylemler yaparlar.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri bu eylem biçimlerindendir?

I. Onur kırıcı davranışlar ve tahrik

II. Barikat kurmak

III. İşyeri ve araçlara saldırmak

86. Kalabalık içerisinde kişi tipleri bulunmaktadır. Bu tiplerden birisi de; “Bir örgüte girerek veya bir mitinge bir gösteriye sızarak örgüt üyelerini veya gösteriye katılanları suç sayılan bir eyleme davranışa iten kişidir. Bu kişi eylemlerin yönlendirilmesi konusunda uzmanlaşmış elemanlardır. Bunlar önceden çok ince hesaplar yaparlar. Bir eylemin nasıl başlayacağı, hangi söylentilerin yayılacağı, topluluğun ne yana ne düşünceyle sevk edileceği gibi konuların planını yapar ve uygularlar.” şeklinde açıklanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi açıklaması yapılan tiptir? 

87. ”Şehir dışındaki üniversite kampüs meydanında yönetimin uygulamalarını protesto etmek amacıyla bir grup öğrenci tarafından kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü eylemi başlatılmıştır. Eylemciler bu kanunsuz eyleme katılmayan diğer öğrencilere ve çevreye zarar verebilecek duruma gelmiş, ancak üniversite rektörü olaya müdahale edebilecek yeteri kadar özel güvenlik görevlisi bulunduğu gerekçesiyle henüz kolluğun kampüs içerisine girmesine izin vermemiştir.”

Bu eylemin kontrol altına alınması ve eylemcilerin çevreye daha fazla zarar vermemesi için olaya müdahale etmeyi planlayan özel güvenlik amirinin aşağıdaki hangi davranışı yapması yanlış olur? 

88. Konvoy güzergâhındaki güzergah analizi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

89. I. Gidilecek mahalli makul bir süre önceden incelemek

II. Program yerinin krokilerini çıkarmak

III. Konvoy ve koruma düzenini belirlemek

Bir koruma personeli yukarıdaki işlemleri gerçekleştiriyorsa aşağıdakilerden hangisinden bahsedilir?

90. Bir insanlık suçu, zulüm ve vahşet olan ve hiçbir gerekçe ile meşru kılınamayan intihar saldırılarının nedenleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

91. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?

92. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevlisinin dikkat edeceği hususlardan değildir?

93. Aşağıdaki tanımlardan hangisi iç çemberi (halka) ifade etmez?

94. Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinde dikkat edilecek hususlardan değildir?

95. Kişisel fiziki güvenlik önlemleri, can ve mal güvenliğimize yönelik tehlike ve saldırılara karşı aldığımız maddi ve teknolojik tedbirlerdir. Bu tedbirler tehlikeleri önceden algılayacak ve erken müdahale sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlere örnek değildir?

96. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumanın amaçlarından değildir?

97. Genel kolluk - özel güvenlik ilişkileri açısından aşağıdaki seçeneklerden hangisi en doğru uygulamadır? 

98. Spor müsabakalarında, müsabakanın yapılacağı alana girişlerde genel kolluk tarafından veya genel kolluğun denetim ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından üst araması yapılması için kimin izni gerekir?

99. Havalimanında görev yapan özel güvenlik görevlisi Ergün, şüpheli bir paket bulduğunda/gördüğünde ilk hareket tarzı ne olmalıdır?

100.Genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri ilişkilerinde suçun önlenmesi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

104 dönem özel güvenlik sınav soruları

Özel güvenlik test çöz ve ögg test çöz sayfasında 104. dönem özel güvenlik sınav soruları yer alıyor. Silahlı özel güvenlik sınavında başarılı olma için temel eğitim sorularını çözmeli ve temel eğitim ve yenileme eğitim silah kategorilerinde yer alan özel güvenlik sınav sorularını online olarak çözebilirsiniz. 2024 ögg sınavı na girecek olan kursiyerler geçmiş dönem özel güvenlik sorularını bol bol çözmelidir. Silahsız özel güvenlik kimlik kartı almak isteyenler ise temel eğitim kategorisinde ve yenileme eğitim kategorisinde yer alan soruları çözmeleri tavsiye edilir.

Özel güvenlik sınavı, özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişilerin katılmak zorunda olduğu bir sınavdır. Bu sınavda, özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri ölçmek amaçlanmaktadır.

Özel güvenlik sınavı, Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Sınav, 100 soruluk çoktan seçmeli bir sınavdır. Sınav süresi 120 dakikadır. Sınavda başarılı olmak için en az 60 soruyu doğru cevaplamak gerekmektedir.

Sınava katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Türk vatandaşı olmak
 • En az lise mezunu olmak
 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Adli sicil kaydının temiz olması
 • Sağlık açısından özel güvenlik görevlisi olarak çalışmasına engel bir durumu bulunmaması

Sınava başvuru, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde yapılmaktadır. Başvurular, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınlanmaktadır. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarının yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurabilirler.

Sınavda başarılı olan adaylara, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından özel güvenlik görevlisi kimlik kartı verilmektedir. Bu kimlik kartıyla özel güvenlik görevlileri, özel güvenlik alanında çalışabilmektedirler.

Sınavda başarılı olmak için aşağıdaki konulara çalışmak faydalı olacaktır:

 • Özel güvenlik hukuku ve kişi hakları
 • Güvenlik tedbirleri
 • Etkili iletişim
 • Kalabalık yönetimi
 • Temel ilk yardım
 • Olay yeri koruma
 • Yangın güvenliği ve tabii afetlerde müdahale tarzı
 • Patlayıcı maddeler

Sınavda başarılı olmak için ayrıca bol bol soru çözmek ve kendinizi test etmek de önemlidir. Bunun için özel güvenlik sınavlarına hazırlık kitapları ve testleri kullanabilirsiniz.

104. DÖNEM Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz

‘’Temel Eğitim Özel Güvenlik Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok Özel Güvenlik soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Özel Güvenlik Temel Eğitim çıkmış sınav soruları 2024 yılı 104. DÖNEM

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz ve Yeni Nesil ögg Testleri Çöz 2024

Özel Güvenlik Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2023 Yılı 104. DÖNEM Temel Eğitim dersi Özel Güvenlik Test çöz veya ögg testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Özel Güvenlik Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • ögg Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Özel Güvenlik Temel Eğitim dersi 104. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2023 Yılı

Özel Güvenlik Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

104. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları çöz

Etkili Özel Güvenlik Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Temel Eğitim Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
110. Temel ve 86. Yenileme Sınav
29 Haziran 2024

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirili... Devamı

1. Mermi çekirdeğinin en yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak, hedefe bu hızla çarpmak suretiyle, hedefi yok edecek ya da azami zarar verecek şekilde fı... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı