103. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları çöz

2023 Yılı 103. DÖNEM Temel Eğitim
admin
Ocak 31, 2024
1.256 views

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdakilerden hangisi düzenlenir?

2. 5188 sayılı Kanun, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı üzerinde olmayan özel güvenlik görevlileri için aşağıdakilerden hangisini kısıtlamıştır

3. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi sitede görevli özel güvenlik görevlisi Ayşe’nin görevi değildir?

4. Aşağıdakilerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılabilecek yerler/etkinlikler arasındadır? 

5. Özel güvenlik görevlilerinin sivil kıyafetle görev yapabilmeleri için hangi makamdan izin alınmalıdır?

6. Aşağıdakilerden hangisi kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan ve özel kolluk olmayan görevlilerdendir?

7. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun’da düzenlenen hususlardan değildir?

8. AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi Nilgün, 5188 sayılı Kanun’da sayılmış olan yetkilerini nerede kullanabilir?

9. 5188 sayılı Kanun’da, özel güvenlik görevlilerini lokavt dolayısıyla işten uzaklaştıranlara yönelik yaptırım nedir? 

10. 5188 sayılı Kanun’a göre, mülki idare amirleri hangi hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde, özel güvenlik tedbirlerini yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkilidir? 

11.İl özel güvenlik komisyonunun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

12.İl özel güvenlik komisyonu, aşağıdakilerden hangisine karar vermez?

13. 5188 sayılı Kanun’da, aşağıdaki durumlardan hangisi görev alanı ihlali olarak sayılmamıştır?

14. 5188 sayılı Kanun’a göre, özel güvenlik şirketi, şube açması durumunda ne kadar süre içerisinde ve nereye bildirmek zorundadır?

15. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Kanun’la yapılması öngörülen bildirimlerden biri değildir? 

16. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi yakalama yetkisini kullanamaz?

17. Hukuk kurallarının kendi aralarında bulunan ve normlar hiyerarşisi olarak da adlandırılan astlık-üstlük ilişkisi gözetilerek aşağıdakiler sıralandığında, hangisi en üstte yer alır

18. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan değildir?

19. Aşağıda sayılan hallerden hangisi, özel güvenlik görevlisi tarafından görevi kapsamında işleyebileceği suçlardan biri değildir?

20. Özel güvenlik görevlisi Osman, fark edilemeyeceğini düşünerek yerine arkadaşı olan Cemal’i, kendi kimlik kartını vererek nöbetine göndermiş ancak, yapılan denetimde Polis Başmüfettişlerince durum tespit edilerek, ilgililer hakkında soruşturma açılmıştır. Osman hakkında, 5188 sayılı Kanun kapsamında, hangi müeyyidenin uygulanması olasıdır?

21. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Mesut ile Deniz’in kullanabileceği yetkilerden birisidir? 

22. Görev alanında bomba şüphesi olan bir paketle karşılaşan özel güvenlik görevlisi Sema’nın öncelikli olarak yapması gereken doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

23. Aşağıdakilerin hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği tutanak çeşitlerinden biri değildir?

24. Olay yerinin korunmasına ilişkin alınan hangi tedbirler usule uygun değildir? 

25. Aşağıdakilerden hangisi meydana gelen adli bir olaydan sonra elde edilen biyolojik bulgular (delil) arasında yer alır? 

26. Aşağıdakilerden hangisi aile içi ve kadına yönelik şiddet eyleminin unsuru değildir?

27. Hangisi kamera izleme odasında (CCTV) görevli özel güvenlik görevlisi Aysun'un görevi ile bağdaşmaz?

28. AVM kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Şahin, kapı detektöründen geçen ziyaretçiden sinyal sesi gelmesi üzerine yapmış olduğu kontrolde, şahsın üzerinde ruhsatsız silah bulunduğunu öğrenir. Bu olayda, özel güvenlik görevlisi Şahin’in yapması gereken doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

29.Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır?

30. Özel güvenlik görevlileri Yaşar ile Osman’ın devriye bölgesinde gelişigüzel gezmeleriyle yerine getirdikleri devriye yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

31. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın aşamalarından olan maddi gücün araçlarından biri değildir? 

32. Aşağıdakilerden hangisi tutanakların şekil kurallarından birisidir?

33. Özel güvenlik görevlisi Ayten, stadın giriş kapısında X-Ray cihazından geçen çantanın içerisinde şüpheli paket görüntüsü elde etmiştir. Aşağıdaki müdahale yöntemlerinden hangisi yanlıştır?

I. Çantanın sahibinin kimliğini görür ve içeri girişine müsaade eder

II. Şüpheli paketi dışarı çıkarmadan çanta ile beraber güvenlik çemberine alır

III. İçinde şüpheli paket olan çantayı emanete alır ve çıkarken sahibine iade eder

IV. Çantanın sahibini muhafaza altına alır ve stada girişini engeller V. Acilen sorumlu kolluğa ve uzman ekibe haber verir

34. Özel güvenlik izni verilen yerlerde yönetici, özel güvenlik sorumlusu, kişi, kurum veya kuruluşların yetkilileri tarafından belirlenen bölgede …………………………. amacıyla yaya veya çeşitli araçlarla özel güvenlik görevlilerinin yaptığı faaliyetlere devriye denir.

Yukarıda verilen devriye tanımında yer alan boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlamaz? 

35. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri eşkâl tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerdendir?

I. Vücut yapısı

II. Kekemelik

III. Meslek

36. Aşağıdakilerden hangisi tren garında görev yapan özel güvenlik görevlisi Cemile’nin görev alanındaki önleyici görevlerindendir?

37.Bir sitede görev yapan özel güvenlik görevlisinin hangi durumda konuta girmesinde yasal olarak bir sakınca yoktur?

38. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma için yanlıştır?

39. Kamu güvenliğine ve düzenine, kişinin vücut ya da hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı aranmaksızın, özgürlüğünün fiilen kısıtlanarak geçici olarak denetim altına alınmasına ne denir?

40. Özel güvenlik görevlilerinin korumakla görevli olduğu yerde meydana gelen elektrik arızası ile ilgili üst amirlerine bilgi vermek için yazdığı yazı hangisidir?

41. Kapı tipi ve el tipi metal algılama dedektörlerinin kullanımında temel maksat aşağıdakilerden hangisidir?

42.El tipi metal algılama dedektörü tarama yapılan şahsın vücuduna ne kadar mesafede tutulmalıdır?

43.I. Konveyör bandı

II. Sensör

III. Dedektör

IV. Jeneratör

Yukarıda belirtilen sistem bileşenleri aşağıdaki sistemlerden hangisine ait bileşenlerdir?

44. Kapı tipi metal dedektörü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

45. Aşağıdakilerden hangisi karanlıkta görüntü veren kameralardandır?

46. Sıcak çarpmasında hangi ilkyardım uygulaması doğrudur?

47. Çocuk ve bebekte ilkyardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranır? 

48. Delici göğüs yaralanmalarında bilinci açık hastaya hangi pozisyon verilir?

49.Bilinci kapalı olan hastanın solunum yolunu açmak için hangi müdahale yapılmalıdır?

50. Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır?

51.Erişkin bir insanda dakikadaki normal nabız sayısı kaçtır?

52. Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarından değildir?

53.Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne isim verilir?

54. Kedi – köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? 

55. Yara yerinde kanama varsa öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

56. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?

57. Yanmayı meydana getiren unsurlardan en az birinin saf dışı edilmesi olarak tanımlanan kavram nedir?

58. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerinden biri değildir?

59. Kullanıldığında, ortamdaki oksijen miktarını düşürüp, yanma reaksiyonunu kırarak söndürme sağlayan söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

60. Acil durum nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, acil durum ekipleri arasındaki koordinasyon işlerini gerçekleştirmek, sayım işlerini yürütmek, gerektiğinde ilgili ulusal ve yerel kurumların müdahale ekiplerine bilgi veren ekip hangisidir?

61. Akaryakıt yangınlarının söndürülmesinde en etkili söndürme maddesi hangisidir?

62. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?

63. Gaz kaçağının olduğu bir ortamda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

64. Narkotik maddelerin sınıflandırılmasına göre aşağıdakilerden hangisi Merkezi Sinir Sistemini Uyaranlar sınıfında yer alır?

65.TCK Madde 191/1’e göre “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, ………………………… hapis cezası ile cezalandırılır.”

Boşluğu dolduran doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? 

66. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel ögelerinden biri değildir? 

67.İletişim uzmanlarının insan davranışları üzerinde yaptıkları gözlem ve araştırmalar neticesinde; “Bir şeyler saklama şüphelenme, özgüven düşüklüğü” davranışı aşağıdakilerden hangi ile izah edilir? 

68. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden biri değildir?

69.Birbiriyle etkileşim içinde olan, psikolojik olarak birbirlerinin farkında olan, ortak bir amaç için birleşen iki veya daha fazla kişiden oluşan topluluklardır.

Yukarıda tanımı yapılan öge iletişimde ne olarak adlandırılır? 

70. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir konuşma yapmak için yapılması gereken yöntemlerden birisi değildir?

71. Söyleneni kabul etmeme, rahatsızlık, kapalılık, kendini koruma, az dikkat ile ifade edilen iletişim hatası aşağıdakilerden hangisidir?

72. Dinleyici konuşmanın ayrıntılarına dikkat etmez, genel konu hakkında bilgi sahibi olmak onun için yeterlidir. Söylenen sözün arkasında yatan derin anlamı kaçırır. Daha çok kendi bilgisine güvenen, konuşmacının bilgisine fazla değer vermeyen dinleyici türüdür.

Yukarıda tanımlanan dinleyici türü aşağıdakilerden hangisidir?

73. Özel güvenlik görevlisi, “ben diliyle konuşma” becerisine sahip olmalıdır. Aşağıdaki tanımlardan hangisi “ben diliyle konuşma”nın tanımıdır?

74. Özel güvenlik hizmetlerinde yasal sorumluluklar gereğince özellikle genel kolluk birimleriyle gerçekleştirilen resmî yazışmalarda aşağıdakilerden hangisine uyulması gerekli değildir?

75. Vücut dili ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

76. “Bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak.” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

77. Dil sürçmesi, kişiler arası iletişim unsurlarından hangisine örnektir?

78. Özel güvenlik görevlilerinin göz yaşartıcı gazları taşıyabilmeleri ve kullanabilmeleri için izin vermeye yetkili kişi/kurum hangisidir?

79. Aşağıdakilerden hangisi kişiler ya da gruplar arasındaki çatışma sebeplerinden değildir?

80. Aşağıdakilerden hangisi liderin grubu etkilemek ve yönlendirmek için genel olarak kullandığı usullerden değildir?

81. Çağlar, karşı karşıya kaldığı güçlüklere çabuk ve yapıcı bir çözüm bulamayan, akıl ya da fiziksel yönden bir eksiklik göstermemekle birlikte davranışları kararsız, topluma uyum güçlüğü çeken bir kişidir. Ayrıca ileri görüşlü olmadığından geleceğe ait planlar da yapamaz, kendisinde güçlü bir kişilik yapısı oluşmadığından çoğunlukla maddi ve manevi olarak destek gördüğü kişilere karşı çocukça bağımlılık hissi duymaktadır. Yukarıdaki metinde özelliklerinden bahsedilen Çağlar’ın durumu aşağıda sayılan kalabalık içindeki kişi tiplerinden hangisine uygundur?

82. Kültürel, sanatsal veya benzer amaçlarla düzenlenen gösterilerde, faaliyetin icra edildiği yerde izleyenlerin taşkınlık veya saldırılarına karşı 360 derece korunması, fiziki engeller ile desteklenen tampon bölge oluşturulması gibi koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir? 

83. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık içindeki kişi tipleri arasında yer almaz? 

84. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının fonksiyonlarından birisi değildir?

85. Çatışma yönetimi; çatışan tarafların ya da çatışmanın dışındaki başka bir tarafın karşılıklı etkileşimde bulunarak çatışmayı belirli bir yönde sonuçlandırabilme girişimleri olarak tanımlanabilir.

Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemleri için söylenemez? 

86.Toplumsal olaylarda güvenlik görevlilerinin uygulayacağı başlıca müdahale ilkelerinden birisi de güvenlik görevlilerini olaylara müdahale ederken kendi kişisel tutumları ve fikri eğilimleri doğrultusunda hareket etmemeleridir. Dolayısıyla aşağıdakilerden hangisi müdahale ilkeleri için söylenemez?

87. Üniversitede görevli özel güvenlik görevlilerinin sevk ve idaresinden sorumlu ÖGG Taner’in, ikazlara rağmen dağılmayan ve rektörlük binasına girmek isteyen kalabalığın binaya yaklaşmasını ve girmesini önlemek için uygulaması gereken müdahale düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

88. Önemli kişiye karşı yapılan bir bıçaklı saldırıda 4 kişilik bir koruma ekibi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

89. Öncü istihbarat çalışmalarında öncü istihbarat ekibinin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

90.İstanbul İli Taksim Meydanında (kalabalığın yoğun olduğu bir meydandır) yakın koruma görevi yapan koruma görevlileri silah kullanmak zorunda kaldıklarında aşağıdaki silahlardan hangisini tercih etmelidir?

91. Aşağıdakilerden hangisi korunan önemli kişi (VIP) makam aracında bulunması gereken özelliklerden değildir? 

92. Koruma ekipleri, korunan kişinin konumuna göre basit olarak şekillendirilebileceği gibi en geniş şekilde de kurulabilmektedir. Yukarıda verilen bilgi ışığında kurulacak kapsamlı bir koruma düzeninde bulunmayan ekip aşağıdakilerden hangisidir?

93.Temel Koruma Prensipleri bir bütün olarak göz önüne alındığında; aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu söylenemez? 

94. Amaç öldürmek değildir, kişi canlı olarak kıymetlidir, bir sığınak, istihbarat ve lojistik desteğe ihtiyaç vardır. Verilen bilgiler göz önünde bulundurulduğunda; aşağıdaki suikast metot ve yöntemlerinden hangisinin kastedildiği söylenebilir?

95. Öncü istihbarat çalışmasında, aşağıdaki ifadelerden hangisi önemli değildir?

96. Aşağıdaki maddelerden hangisi güvenlikli ikamet yerlerinde bulunması gereken özelliklerden değildir?

97. Suikastlarda en çok kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisi değildir?

98. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun hastanelerdeki temsilcisidir?

99.………… suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek yetkisi ve sorumluluğuna sahiptir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

100. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerindendir?

103. dönem özel güvenlik sınav soruları

özel güvenlik test çöz, ögg test çöz sitemizde 103. dönem özel güvenlik sınav sorularını online olarak çözebilirsiniz. 2024 yılı özel güvenlik kimlik kartı almak isteyen kişiler sayfada yer alan temel eğitim sınav sorularına çalışabilirsiniz. Burada yer alan özel güvenlik soruları temel eğitim sorularıdır. Silahsız özel güvenlik kimlik kartı almak isteyenler bu soruları çalışması gerekir. Silahlı özel güvenlik kimlik kartı almak isteyenler için 103. dönem özel güvenlik silah soruları ayrı bir şekilde test oluşturulmuştur. Yapmanız gereken temel eğitim silah soruları kategorisi ve yenileme eğitimi silah kategorisi içerisinde yer alan silah sorularını çözebilirsiniz. Özel güvenlik çıkmış soruları çözerek sınavlarda başarılı olursunuz.

Özel güvenlik temel eğitimi, özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişilere verilen bir eğitimdir. Bu eğitimde, özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

Özel güvenlik temel eğitimi, Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen bir müfredat çerçevesinde verilmektedir. Bu müfredat kapsamında, özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki konular öğretilmektedir:

 • Özel güvenlik hukuku ve kişi hakları: Bu derste, özel güvenlik görevlilerinin görev ve sorumlulukları, özel güvenlik alanındaki mevzuat, kişi hakları ve temel hak ve özgürlükler gibi konular işlenmektedir.

 • Güvenlik tedbirleri: Bu derste, özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları yerlerde almaları gereken güvenlik tedbirleri, güvenlik riskleri ve güvenlik planlaması gibi konular işlenmektedir.

 • Etkili iletişim: Bu derste, özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken etkili iletişim kurabilmeleri için gerekli olan bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

 • Kalabalık yönetimi: Bu derste, özel güvenlik görevlilerinin kalabalık ortamlarda güvenliği sağlamaya yönelik bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

 • Temel ilk yardım: Bu derste, özel güvenlik görevlilerinin ilk yardım konusunda bilgi sahibi olmaları ve ilk yardım müdahalesi yapabilmeleri için gerekli olan beceriler kazandırılmaktadır.

 • Olay yeri koruma: Bu derste, özel güvenlik görevlilerinin olay yeri koruma konusunda bilgi sahibi olmaları ve olay yeri incelemesine yardımcı olabilmeleri için gerekli olan beceriler kazandırılmaktadır.

 • Yangın güvenliği ve tabii afetlerde müdahale tarzı: Bu derste, özel güvenlik görevlilerinin yangın güvenliği ve tabii afetlere müdahale konusunda bilgi sahibi olmaları ve gerekli müdahaleleri yapabilmeleri için gerekli olan beceriler kazandırılmaktadır.

 • Patlayıcı maddeler: Bu derste, özel güvenlik görevlilerinin patlayıcı maddeler konusunda bilgi sahibi olmaları ve patlayıcı maddeye maruz kaldıkları durumlarda gerekli müdahaleleri yapabilmeleri için gerekli olan beceriler kazandırılmaktadır.

Silahlı özel güvenlik eğitimi almak isteyen kursiyerlere, temel eğitime ek olarak 20 saat silah bilgisi ve atış eğitimi verilmektedir. Bu eğitimde, kursiyerlere silahların parçaları ve özellikleri, silah kullanma teknikleri, silahın bakım ve muhafazası gibi konular öğretilmektedir.

Özel güvenlik temel eğitimi, 50 saatlik bir eğitimdir. Bu eğitim, hafta içi her gün sabah ve akşam olmak üzere toplamda 10 saat olarak verilmektedir. Eğitim, başarılı olan kursiyerlerin başarılı olduklarına dair belge verilmesiyle sona ermektedir.

103. DÖNEM Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz

‘’Temel Eğitim Özel Güvenlik Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok Özel Güvenlik soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Özel Güvenlik Temel Eğitim çıkmış sınav soruları 2024 yılı 103. DÖNEM

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz ve Yeni Nesil ögg Testleri Çöz 2024

Özel Güvenlik Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2023 Yılı 103. DÖNEM Temel Eğitim dersi Özel Güvenlik Test çöz veya ögg testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Özel Güvenlik Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • ögg Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Özel Güvenlik Temel Eğitim dersi 103. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2023 Yılı

Özel Güvenlik Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

103. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları çöz

Etkili Özel Güvenlik Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Temel Eğitim Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
110. Temel ve 86. Yenileme Sınav
29 Haziran 2024

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirili... Devamı

1. Mermi çekirdeğinin en yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak, hedefe bu hızla çarpmak suretiyle, hedefi yok edecek ya da azami zarar verecek şekilde fı... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı