100. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları çöz

2022 Yılı 100. DÖNEM Temel Eğitim
admin
Ocak 29, 2024
962 views

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

2. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlisine veya hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde yapılan ödeme aşağıdakilerden hangisidir?

3. Özel güvenlik birimlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat, aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır?

4. Acil ve geçici haller dışında göreve başlayan veya ayrılan özel güvenlik görevlilerinin bildirim süresi aşağıdakilerden hangisidir? 

5. Aşağıdaki hangi durumda, özel güvenlik görevlisi görev alanında arama yapamaz? 

6. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

7. “Nefret ve ayrımcılık” suç olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?

8. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi ceza artırımına neden olan bir durumdur? 

9. “İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda …. gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin …. günlük kazancından fazla olamaz.” İfadesinde boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

10. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak kişilerin, titizlikle seçimini sağlamak için bazı şartlar getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan birisi değildir?

11. “Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.” şeklinde düzenlenen “Meşru Savunma” hangi kanunda yer almaktadır?

12. Aşağıdakilerden hangisi iş hukuku mevzuatına göre işverenin borçları arasında yer almaz? 

13. Havalimanında görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet ve üç arkadaşına, kontrol amiri Polis Memuru Cemil kapalı olan bir kontrollü geçiş kapısını açmaları için talimat vermiştir. Mehmet kendisini şefinin çağırdığını beyan ederek, kontrol amirinin talimatını yerine getirmemiş ve oradan ayrılmıştır. Kapı diğer özel güvenlik görevlileri tarafından açılarak görev aksatılmamıştır. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, kontrol amirince hakkında işlem yapılan Mehmet’in soruşturma sonucunda suçu sabit olursa karşılaşacağı idari müeyyide ne olacaktır?

14. Aşağıdakilerden hangileri, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da adli suç olarak düzenlenmiştir?

I. Özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek

II. Ateşli silahını 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a aykırı veya görev alanı dışında kullanmak

III. Çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam etmek

IV. Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmemek

V. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek

15. Özel güvenlik eğitimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

16. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonunun görevlerindendir?

17. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

18. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?

19. “5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 20’nci maddesinde öngörülen idari para cezalarını vermeye …………. yetkilidir.” Yukarıdaki cümlede boşluğu doğru bir şekilde dolduran ifade hangisidir?

20. Görev alanında yaralama olayıyla karşılaşan özel güvenlik görevlisi Mehmet’in görev ve yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi vardır?

21. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biridir?

22. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın aşamalarından olan maddi gücün araçlarından biri değildir?

23. Aşağıdaki olayların hangisinde özel güvenlik görevlileri görev alanlarındaki bir konuta girme hakkı vermez?

24. Aşağıdakilerden hangisi nokta oluştururken dikkat edilecek hususlardan birisi değildir?

25. Aşağıdakilerden hangisi sırasına göre olay yerinde elde edilen fiziksel ve kimyasal bulgudur?

26. “Olayın işleniş tarzının, mağdur ve failin ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölge” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

27. Tek çalınan düdük sesi neye işarettir?

28. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi Gizem emanete alma yetkisini aşmıştır?

29. İş yeri kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Bekir ile Okan bir şahsın üzerinde ruhsatsız silah bulmuşlardır. Şahsı ve silahı kime teslim etmeleri gerekir? 

30. Özel güvenlik görevlileri Engin ile Cem görev alanı içerisinde kol saati bulmuşlardır. Tutanağı düzenlerken aşağıdakilerden hangisini tutanakta belirtilmesine gerek yoktur?

31. Devriye görevini yerine getirirken yol üzerinde şüpheli bir paket ile karşılaşan özel güvenlik görevlilerinin hareket tarzı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

32. Hangisi bomba mektupların belirgin özelliklerinden birisidir?

33. Özel güvenlik görevlileri Ünal ile Halis görev yaptıkları yerde ortaya konulan yeni bir uygulamanın etkinliğinin ve verimliliğinin ortaya konulması amacıyla bir rapor hazırlamışlardır. Hazırlamış oldukları rapor hangisidir? 

34. Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hâkim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına ne denir?

35. Zor kullanma yetkisinin en son aşaması hangisidir?

36. Özel güvenlik görevlileri Ahmet ile Fikret’in tanzim edebileceği tutanak hangisidir?

37. Olay yerini inceleme aşağıdaki hangi üçlünün arasındaki ilişkiyi kuracak maddi suç delillerine ulaşmak amacıyla yapılır?

I. Fail-Polis-Savcı

II. Hakim-Polis-Olay yeri

III. Fail-Mağdur-Olay yeri

IV. Maktul-Savcı-Olay yeri

V. Olay- Maktul-Mağdur

38. Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi ne kadar hapis cezası ile cezalandırılır?

39. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yapan özel güvenlik görevlisi Gizem’in yetkilerinden biridir?

40. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlileri tarafından en az şüphelenilmesi gereken araçlardır?

41. Aşağıdakilerden hangisinin hem elektronik güvenlik tedbiri hem de fiziki güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?

42. Tel örgü veya tesis edilen diğer fiziki engeller aşıldığında veya aşılmaya çalışıldığında, tehdidi algılayarak, kontrol merkezine haber veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

43. X-Ray cihazının temel kullanım amacı nedir? 

44. Aşağıdakilerden hangisi kamera sistemlerinin (CCTV) kullanılmasıyla sağlanacak bir fayda değildir?

45. “Bir binaya giriş yapmak isteyen ziyaretçi kapı tipi metal detektöründen geçerken cihaz alarm vermiştir. Bunun üzerine ziyaretçi cebindeki telefonu ve anahtarlığı çıkarıp güvenlik görevlilerine göstererek cihazın bunlara alarm verdiğini herhangi tehlikeli bir cismin, üzerinde olmadığını ifade ederek ziyaretçi kartı ile giriş yapmıştır.”

Bu senaryoda güvenlik açısından yapılan hata nedir?

46. Normal şartlarda erişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde nabız(kalp atım hızı) hangi seçenekte doğru şekilde yazılmıştır?

47. Boğucu sargı (turnike) uygulaması için yanlış olan hangisidir?

48. Patlamanın etkisi ile vücuda saplanan yabancı cisme hangi müdahale yapılmıştır?

49. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

50. Birinci derece yanıkta derinin hangi tabakası yanmıştır? 

51. Patlama sonucunda hangi koşullarda boğucu sargı ( turnike ) uygulanmaz?

52. Vücuda yabancı bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasına ne isim verilir? 

53. “Atardamar kanamalarında kan, basınç ile fışkırır tarzda olur. Bu nedenle, kısa zamanda çok kan kaybedilir. Bu tür kanamalarda asıl yapılması gereken, kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın olan bir üst atardamar bölgesine baskı uygulanmasıdır.” Bacak atardamarı kanıyorsa aşağıdaki noktalardan hangisine bası uygulanır?

54. Hastalık ve kaza nedeniyle sağlığın tehlikeye girdiği durumlarda tıbbi yardım sağlanıncaya kadar tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan, en az temel ilkyardım kursu alarak ilkyardımcı sertifikası almış kişilere ne ad verilir?

55. Giyim bölümünde bulunan 70 yaşındaki kazazedenin bilinci kapalıdır. Ali bu kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapmamıştır?

56. Okyanus ya da deniz tabanında oluşan deprem, gök taşı düşmesi, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan dalgalara ne denir?

57. Yıldırım düşmesi sonucunda yangın ve çarpılma riskini ortadan kaldırmaya yönelik kurulan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?

58. Köpüklü tip yangın söndürücüler, aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

59. Aşağıdaki yanma çeşitlerinden hangisi “yavaş yanmaya” örnektir? 

60. Yangınlarda en çok karşılaşılan ve ölümlere yol açan zehirleyici gaz aşağıdakilerden hangisidir?

61. Orman yangınlarında etkili söndürme yapılabilmesi için aşağıdaki söndürme maddelerinden hangisi kullanılmalıdır?

62. Odun, kömür, kâğıt ve benzeri yanıcı katı madde yangınları, yangın sınıfları içerisinde aşağıdakilerden hangi harfle sembolize edilir?

63. Toprağı örten otsu bitkiler, çalılar ve bitki atıklarının yanması, orman yangınlarının hangi çeşidine girer?

64. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı ile mücadele çözüm merkezlerinden birisidir? 

65. Telefonlara yüklenebilen “UYUMA” uygulaması hangi amaçla kullanılır? 

66. Bir kimsenin duygu, düşünce ve durumu ne olursa olsun onunla aynı duygu, düşünce ve davranışı sergileyen birisinin karşısındaki kimseye yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

67. “Bugüne kadar hiç başaramadığımız gibi, bu proje yarışmasını da kaybedeceğiz” diyen birisi kendisine iletişimin önündeki hangi engeli koymuş olur?

68. İletişim çarkı aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiğinde tamamlanmış olur?

69. Karşımızdaki insan ile aramızdaki mesafe 30-40 cm olduğunda aşağıdakilerden hangi alanı ihlal etmemiş oluruz?

70. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin özelliklerinden biridir?

71. Ahmet hata yapan bir kişi ile tartışıyor. Ahmet bu durumda, iletişimde tartışmayı yapıcı hale getirmek için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanılmalıdır?

72. Problem çözmek için aşağıdakilerden hangi aşama/aşamalar uygulanır?

I. Problemin tanımlanması

II. Genel yaklaşım

III. Seçeneklerin yaratılması

IV. Karar verme

73. İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktör aşağıdakilerden hangisi değildir?

74. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir? 

75. “Diğer kişinin bakış açısını fark etme” ifadesi aşağıdaki perspektiflerden hangisini açıklamaktadır?

76. Aşağıdakilerden hangisi empatinin birinci basamağını özetler?

77. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

78. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma yollarından biri değildir?

79. Kampüste bir toplumsal olayı takip eden güvenlik görevlileri, topluluk içinde bulunan bir şahsın, topluluğa el kol hareketleri ile birlikte bir şeyler anlattığını ve ardından topluluğun saldırganlık eğiliminin arttığını müşahede etmişlerdir. Güvenlik görevlilerinin, topluluk içindeki bu kişi tipi ile ilgili, aşağıdaki hangi değerlendirmesi doğrudur?

80. Aşağıdakilerden hangisi kişiler ya da birimler arasındaki çatışma nedenlerinden birisi değildir?

81. Aşağıdakilerden hangisi “Grup Türleri” arasında yer almaz?

82. Stadyumda maç esnasında fanatik bir taraftarın hakeme ve futbolculara küfür ettiğini gören, genel kolluk nezaretinde görev yapan özel güvenlik görevlisinin davranışı nasıl olmalıdır? 

83. “………. kamu veya şahıslara ait bina ve eşyaları tahrip, yağma, güvenlik kuvvetlerine karşı patlayıcı ve zarar verici madde atma, hakaret, sözlü ve yazılı tahrik gibi eylem biçimleriyle kamuoyunu rahatsız ederek yönetime karşı olan güven duygusunu sarsarak ortaya çıkan ekonomik ve siyasi istikrarsızlık ve kargaşadan yararlanmak isterler.” Cümledeki anlam bütünlüğü de göz önünde bulundurularak boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

84. Aşağıdakilerden hangisi, bireyler ya da gruplar arasındaki çatışmaları önlemeye yönelik sağlıklı bir yöntem değildir?

85. Grup ve grup üyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

86. İnsanın gözlenebilen veya ölçülebilen hareketleri, eylemleri, başka bir deyişle, uyarılmalara verilen tepkilerine ne denir?

87. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı müdahale düzenlerinden birisidir?

88. Öncü İstihbarat Çalışmasında, aşağıdakilerden hangisi diğerlerine oranla daha az öneme sahiptir?

89. “Korumanın Esasları” arasında ……… yer almaz. Boşluğa gelebilecek uygun ifadeyi belirtiniz?

90. Suikastın sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisi değildir?

91. Korunan önemli kişiye (VIP) silahlı bir saldırı esnasında korumanın yapmaması gerekenlerdendir?

92. Aşağıdakilerden hangisi suikastçının kullandığı metotlardan değildir?

93. Aşağıdaki koruma yöntemlerinden hangisi Koruma Yönetmeliğinde sayılan koruma çeşitlerinden değildir? 

94. Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?

95. Özel güvenlik görevlisi Ahmet ŞIKLAK, önemli bir kişiyi (VIP) koruma görevine başlamıştır. Söz konusu görevi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

96. Aşağıdakilerden hangisi gizli bir suikasttır?

97. Aşağıdakilerden hangisi kamuya açık yerlerdendir?

98. Aşağıdaki şıklardan hangisi genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından yanlıştır?

99. Spor müsabakalarında usulüne göre mülki amirden izin alınmak suretiyle özel güvenlik görevlilerince yapılacak üst araması kimin gözetim ve denetiminde yapılır?

100. Özel güvenlik personeli, alışveriş merkezinin girişinde bulunan şüpheli pakete yönelik olarak nasıl davranmalıdır?

özel güvenlik test çöz ve özel güvenlik çıkmış sorular sitesinde bu online testimizde 2022 yılında gerçekleştirilen 100. dönem ögg sınav soruları yer alıyor. Özel güvenlik temel eğitim sınav sorularından oluşan online test soruları geçmiş dönem yani çıkmış sınav sorularıdır. özel güvenlik kimlik kartı almak isteyen kullanıcılar çıkmış sorulara çalışmasını tavsiye ediyoruz. 2024 yılı özel güvenlik sınav takvimi sitemizde yer alıyor. Sınav tarihlerini takip ederek hazırlanabilirsiniz. Özel güvenlik yenileme sınav soruları ayrı kategori içerisindedir. Burada sadece temel eğitim soruları bulunuyor. Silahlı özel güvenlik kimlik kartı almak isteyenler için silah soruları ayrı bir şekilde online test oluşturulmuştur. Silahsız özel güvenlik kimlik kartı almak isteyenler ise burada yer alan testleri çözebilir ve başarınızı bu şekilde ölçebilirsiniz.

100. DÖNEM Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz

‘’Temel Eğitim Özel Güvenlik Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok Özel Güvenlik soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Özel Güvenlik Temel Eğitim çıkmış sınav soruları 2024 yılı 100. DÖNEM

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çöz ve Yeni Nesil ögg Testleri Çöz 2024

Özel Güvenlik Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2022 Yılı 100. DÖNEM Temel Eğitim dersi Özel Güvenlik Test çöz veya ögg testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Özel Güvenlik Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • ögg Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Özel Güvenlik Temel Eğitim dersi 100. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2022 Yılı

Özel Güvenlik Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

100. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları çöz

Etkili Özel Güvenlik Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Temel Eğitim Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Temel Eğitim Özel Güvenlik Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
110. Temel ve 86. Yenileme Sınav
29 Haziran 2024

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirili... Devamı

1. Mermi çekirdeğinin en yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak, hedefe bu hızla çarpmak suretiyle, hedefi yok edecek ya da azami zarar verecek şekilde fı... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verdiği durumlardan bir... Devamı

1. Rayyür nedir? A) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir B) Çekirdek ağırlığıdır C) Kapsül içindeki yanıcı maddedir D) Silah markasıdır ... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. Yarı otomatik tabancaların başlıca parçalarından olan, sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulu... Devamı

özel güvenlik sınav soruları 106 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da, aşağıdakilerden hangisi göreve başlayan ve herhangi bir seb... Devamı

105. dönem özel güvenlik sınav soruları pdf 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında A) Tetik B) Tetik manivelası C) Rayyür D) Horoz E) İğne ve yayı 2. Tetik ile horozun arasındaki irti... Devamı

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangi sebeple ... Devamı

1. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Yerine getiren yayı çıkarılır II. Fişek yatağı boşaltılır III. K... Devamı

1. Aşağıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır? Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeyleri... Devamı

1. İl özel güvenlik komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda, silahlar için aşağıdak... Devamı

102 dönem özel güvenlik sinav sorulari 1. Aşağıdakilerden hangisi kolluk   A) Sahil Güvenlik Personeli B) Askeri Personel C) Gümrük Muhafaza Personel... Devamı

1. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre silah taşımak veya bulundurmak için kaç yaşını doldurmak gerekir? A... Devamı

1. Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?  A) Mü... Devamı

1. ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmakta... Devamı